Autor:
Getty Images

Kaasaegsed finantsinstrumendid

Mikrokraadiprogramm on loodud rahandusvaldkonna praktikutele ja finantshuvilistele, kes soovivad põhjalikult mõista ja analüüsida investeerimisvarasid, nagu võlakirjad, aktsiad, alternatiivsed investeeringud ja tuletisinstrumendid. Kursusel käsitletakse nende varade iseärasusi, kasutusotstarvet, riske ning analüüsimiseks vajalikke võtteid, pakkudes samal ajal praktilisi oskusi MS Exceli vahendusel.

Teil on võimalik omandada terviklik ülevaade nii traditsioonilistest kui ka kaasaegsetest finantstoodetest, mõista roheliste finantsinstrumentide rolli kestlikkuse tagamisel ja arendada oma meeskonnatöö oskusi.
 

Mark Kantšukov, programmijuht

Õppekeel: eesti keel
Toimumisaeg: 05.02.2024 – 31.01.2025, vaata täpsemalt altpoolt
Maht: 12 EAP-d
Hind: 1800 eurot
Toimumiskoht: Tartu
Õppevorm: põimõpe
Registreerumine algab: 01.12.2023
Registreerumise tähtaeg: 28.01.2024
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale: jah
Lisateave: Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, 737 6313

Mikrokraadiprogrammi eesmärk on pakkuda tänapäevaseid teadmisi investeeritavate varaklasside ja nii traditsiooniliste kui ka uuema aja finantstoodete kohta. Programm on mõeldud inimestele, kes soovivad saada või täiendada oma teadmisi sellest, millised finantsinvesteeringud ja -vahendid on olemas, kuidas neid analüüsida ning milline on rahanduse roll kestlikkuse kujundamisel. Lisaks teaduspõhisele lähenemisele on osalejatel võimalik omandada ka praktilisi oskusi finantsinstrumentide analüüsimisel (MS Exceli abil).

Programm sobib kõikidele rahandusvaldkonna praktikutele ja finantshuvilistele, kes soovivad omandada teadmisi investeerimisvarade (võlakirjad, aktsiad, alternatiivsed investeeringud, tuletisinstrumendid jt) ja teiste finantstoodete, nende eripära, kasutusotstarbe, nendega kaasnevate riskide ja analüüsivõtete kohta.

Programmi õppejõud on rahanduse kaasprofessor Priit Sander ja rahanduse nooremlektor Mark Kantšukov.

Mikrokraadiprogrammi edukal läbimisel on õppijal

  1. ülevaade finantsinstrumentidest ja arusaam nendega seotud terminitest
  2. teadmised tavapärastest investeerimisvarade tulu- ja riskiallikatest; 
  3. oskus hinnata investeerimisvarade tootlust ja riski; 
  4. arusaam finantstuletisinstrumentide rakendusvaldkondadest, sh nende rollist finantsriskide juhtimises; 
  5. oskus hinnastada lihtsamaid finantstuletisinstrumente ja arvutada nende väärtust; 
  6. teadmised rohelistest finantstoodetest ja nende eripäradest võrreldes traditsiooniliste finantstoodetega; 
  7. suuremad tabelarvutusprogrammi MS Excel kasutamise oskused; 
  8. suuremad meeskonnatöö oskused. 

Programm koosneb kolmest õppeainest:
MJJV.10.067 Investeeringute analüüs, 6 EAP-d (2023/2024. õa kevadsemestril)
SVMJ.06.006 Finantstuletisinstrumendid, 3 EAP-d (2024/2025. õa sügissemestril)
SVMJ.06.019 Rohelise rahanduse alused, 3 EAP-d (2024/2025. õa sügissemestril)

Kevadsemestri loengu toimumisajad leiab mikrokraadiprogrammi lehelt.

Sügissemestri loengute toimumisajad: (tunniplaan valmib mais).

Vastuvõtu eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ja vähemalt kolmeaastane töökogemus.

Kursusele registreerumisel tuleb esitada motivatsioonikiri, mis tuleb sisestada väljale „täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega“. Palun vastake motivatsioonikirjas järgmistele küsimustele.
1) Milline on teie eelnev haridus?
2) Milline on teie töökogemus?
3) Miks soovite mikrokraadiprogrammis õppida?

Vastuvõtuotsus tehakse hiljemalt 31. jaanuaril 2024.

Loe lisaks ja registreeru

Registreerumise lõpuni on jäänud

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunde

Milliseid võimalusi pakub mikrokraadiprogramm?

Tutvu kõigi majandusteaduskonna mikrokraadiprogrammidega

Programmijuht

Mark Kantšukov
Majandusteaduskond
Rahanduse ja majandusarvestuse õppetool
rahanduse nooremlektor
Narva mnt 18-4026
Mark Kantšukov
Majandusteaduskond
Rahanduse ja majandusarvestuse õppetool
rahanduse nooremlektor
Narva mnt 18-4026