Tagasivaade 2017. a doktorantide suvekoolile/International Ph.D. Summer School 2017

▼▼▼ English below ▼▼▼

26.-28. juunil toimus Saka mõisas rahvusvaheline doktorantide suvekool, mis tõi kokku ligi 80 osalejat kaheksast riigist. Eestist osalesid TÜ majandusteaduse ja õigusteaduse doktorandid ja õppejõud, samuti TTÜ ja EBS-i majanduse ja juhtimise doktorandid ning õppejõud. Suvekoolis oli võimalik kuulata väliskülalislektorite loenguid alates eetikaküsimustest käitumis- ja sotsiaalteadustes kuni innovatsioonipoliitika ja jätkusuutliku arengu teemadeni. Samuti esinesid doktorandid nii suuliste kui ka posterettekannetega, toimusid aktiivsed arutelud esinejate püstitatud teemadel ja loomulikult ei puudunud ka kõiki osalejaid ühendav sotsiaalprogramm. Suvekooli korraldas Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA ja Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi toel.

Viide UT ajakirjas ilmunud artiklile: http://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/2448

On June 26-28, an international Ph.D. Summer School in Economics, Management, Law and Political Science took place in Saka Manor, bringing together nearly 80 participants from eight countries. Estonia was represented there by doctoral students and lecturers from the University of Tartu, Tallinn University of Technology and Estonian Business School. During the summer school, foreign guest lectures from ethical issues in behavioral and social sciences to issues of innovation policy and sustainable development, were given. Doctoral students presented their scientific work, active discussions were held on the issues raised by speakers and, last but not least, the social program was offered to integrate all participants. Summer School was organized by the Doctoral School in Economics and Innovation with the support of the University of Tartu ASTRA project PER ASPERA and the European Union Regional Development Fund.