Täiendusõppe kaugkoolitusprogrammide 77.lennu lõpuaktuse kokkuvõte

Majandusteaduskonna täiendusõppe kaugkoolitusprogrammide 77.lennu veebi-lõpuaktus tõi digitunnistused 46 lõpetajale neljal õppesuunal:
majandusarvestuse ja -õigus, kinnisvaraturg ja -äri, projektipõhised rahastamisvõimalused ning rahandus, pangandus ja kindlustus.

Sotsiaalteaduste valdkonna dekaan, makroökonoomika professor Raul Eamets pidas aktusekõne jooksulindil kõndides, "Elu on kulgemine, kus ametid muutuvad väga kiiresti. Tuleb teha valikuid ja haridustee ei saa mitte kunagi otsa."
Iseõppimisel võib info hankimise kergus ja selle paljusus segada, tõdes Riigihanke planeerimise programmi lõpetanud Anne Läns. Seoste loomisel on vaja õppejõu tuge. Rahapesu riskide juhtimise programmi lõpetanud Raido Saar kinnitas, et virtuaalvääringu maailmas peab tegevusloa saamiseks teadma seadusandlust sama hästi kui regulaatorid. Täiendusõppe tunnitus näitab, et omanik on end kurssi viinud.

 

Suvesemestri 2021 õpperühmade esimene sessioon toimub mai lõpus. Majandusteaduskonna kaugkoolitusprogrammides on osalenud üle 10 tuhande kursuslase.

Lõpuaktust saad uuesti vaadata siit.