Tartu Teaduspark avalikustab Lõuna-Eesti konkurentsivõime analüüsi tulemused

Toimumiskoht: Tartu Ülikooli Senati saalis (peahoone ruum nr 204).
Toimumisaeg: 03.12.2013 @ 12:00

Tartu Teaduspark avalikustab värskelt läbiviidud uuringu, Tartu ja Lõuna-Eesti konkurentsivõime ja kasvualade analüüsi tulemused. Üritus toimub Tartu Ülikooli Senati saalis (peahoone ruum nr 204).

Tartu ja Lõuna-Eesti konkurentsivõime ja kasvualade analüüs on Tartu regiooni nutika spetsialiseerumise strateegia koostamise protsessi sisendiks ning selle eesmärgiks on välja selgitada Tartu linna ja Lõuna-Eesti kui terviku sh Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakondade peamised kasvualad.  Analüüsi tulemusena selgub, kas Tartu linn ja Lõuna-Eesti on viimase 10 aasta jooksul  tugevdanud või kaotanud oma positsiooni konkurentsivõimelisuses võrrelduna Tallinna ja ülejäänud Eesti piirkondadega. Töö tulemusi selgitab ja mõtestab lahti Tartu Ülikooli majandusteaduskonna professor Urmas Varblane.

Analüüs on tellitud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnalt, kes on teostanud arvukalt konkurentsivõime ja innovatsiooni temaatika uuringuid. Samuti on projektimeeskond koostanud valdkondlikke konkurentsivõime analüüse - näiteks on uuritud Eesti masinatööstuse ja teenussektori konkurentsivõimet.

Lisainfo:
Karl Viiol
Tartu Teaduspark
Projektijuht
+372 53411688
karl@teaduspark.ee