Turundus tänapäeval

Olgugi, et turunduse alustõed muutuvas maailmas on jäänud samaks, nõuab turg spetsialistidelt-juhtidelt uute turundusteadmiste ja -võtete kasutamist, et saavutada konkurentsieelis. Antud programm on mõeldud neile, kes soovivad end hoida kursis kõige kaasaegsemate põhimõtetega ja tegutsevad ka turunduslike materjalide väljatöötamisega. Koos teoreetiliste teadmistega antakse mikrokraadi erinevates ainetes ka praktilisi nõuandeid ja harjutusi, et siduda teadmised reaalsete oskustega. Praktilised teadmised internetiturundusest, loovoskused ning ärilt-ärile suunatud rahvusvaheliste teadmistega hoiabki teadlik turundaja end kursis tänapäevase turundusega.

Õppekeel: Eesti
Toimumisaeg: 01.02.2023 - 25.06.2023, vaata täpsemalt altpoolt
Maht: 15 EAP
Hind: 2000 EUR
Toimumiskoht: Tartu
Õppevorm: Põimõpe
Registreerumise tähtaeg: 29.01.2023 (pikendatud)
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale: Jah
Täiendav info: Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, +372 737 6313

  • Mikroprogrammi teemadevalik on mitmekesine ning oma sügavuse poolest sobib nii tulevasele turundajale, kui ka juba kogenud spetsialistile.
  • Õpe toimub koos Kaasaegse majanduse magistriõppega, kus tekkiv sünergia ning koosõpe annavad lisaks suurepärasele teadmistele ka uusi väärt tutvusi.
  • Sobivusel on võimalik õppijail kasutada kaasustes ja kodutöödes enda ettevõtet, viia läbi uuringuid ning saada professionaalset tagasisidet.


Programm sobib turundusspetsialistidele, -juhtidele aga ka laiemalt ettevõtjatele, kes soovivad end täiendada praktiliste oskuste ja teadmistega tänapäevastest turunduskäsitlustest. Programmis osalemiseks peab osalejal olema vähemalt bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase.

 

Õppejõududeks on pikaajalise kogemusega TÜ õppejõud prof Urmas Varblane, Kristian Pentus, Tanel Mehine. Lisaks on õppetöösse kaasatud mitmeid oma ala eksperte ja külalisesinejaid, kes täiendavad akadeemilisi teadmisi rohkete näidetega praktikast, tutvustavad tööriistu ja meetodeid.

Tänapäevase turunduse mikrokraadiprogrammi läbinud õppija omab valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja oskusi:
1) Omab teadmisi internetis turundamise võimalustest ja strateegiatest
2) Oskab kasutada tänapäevaseid internetiturunduse sihtgrupipõhiseid turundamismeetodeid
3) Teab avaliku esinemise kirjutamata reegleid ja oskab teha häid avalikke ettekandeid
4) Teab erinevate välisturgude ärilisi erisusi ja kultuurilisi erinevuseid
5) Oskab koostada välisturgudele sisenemise strateegiaid
6) Tunneb tänapäevaseid aktuaalseid mittetraditsioonilise turunduse meetodeid
7) Teab ärilt-ärile turunduse eripärasid ja oskab neid strateegiates arvesse võtta

2022/2023. õppeaastal programm koosneb kolmest õppeainest kevadsemestril, mida loetakse koos Kaasaegse majanduse magistriprogrammiga. Õppeaineteks on:

Õppesessioonid on kavandatud N-L:

  • 9.-11. ja 16.-18. veebruaril.
  • 2.-4. ja 16.-18. märtsil.
  • 30.märtsil - 1. aprillil.
  • 13.-15. ja 27.-29. aprillil. 11.-13. ja 25.-27.
  • mail ning 8.-10. juunil.

Vastuvõtu eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning motivatsioonikirja esitamine. Lühikese motivatsioonikirja palume sisestada kursusele registreerumisel väljale "täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega".

Palun tooge motivatsioonikirjas välja oma hariduslik (s.h erinevad turundusega seotud erialad, õppeained, koolitused) ja tööalane taust, lisaks lühike põhjendus, miks soovite programmis osaleda.
Kui olete eelnevad õpingud lõpetanud väljaspool Tartu Ülikooli, siis on vajalik esitada haridust tõendav dokument, mille palume saata aadressil kersti.kurri@ut.ee hiljemalt 22. jaanuariks 2023.
Vastuvõtuotsus tehakse hiljemalt 25. jaanuaril 2023. Kohtade arv on piiratud.

Loe lisaks ja registreeri siin

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunde

Milliseid võimalusi pakub mikrokraadiprogramm?

Tutvu kõigi majandusteaduskonna mikrokraadiprogrammidega

Registreerimise lõpuni on jäänud

Programmijuht

Tanel Mehine
Majandusteaduskond
Turunduse õppetool
turunduse nooremlektor
Narva mnt 18-4032
+372 737 6321
Tanel Mehine
Majandusteaduskond
Turunduse õppetool
turunduse nooremlektor
Narva mnt 18-4032
+372 737 6321
Tudengid

Õpi eksternina majandusteaduskonnas

Inimeste siluetid päikeseloojangu taustal. Inimesed hüppavad õhku.

Seminar „Kuidas hoida töötajate tööheaolu?“

Ivan Sergejev

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunde