Üliõpilased ja spin-off ettevõtted otsivad uue programmi raames ühishuve

Nädal tagasi, 7. detsembril toimus ettevõtluse õppetooli, partnerlusprogrammi ning ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise õppekava ühise algatusena spin-off-programmi avaüritus.

Esimesel kohtumisel tutvustasid kaheksa erineva tasemega spin-off-firmat oma tegevust ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise eriala üliõpilastele, et kutsuda neid oma meeskonnaga ühinema. Esmakohtumisel esitletud hargettevõtted tekitasid üliõpilastes elavat huvi ja sõlmiti esialgseid kokkuleppeid.

Ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise õppekava esimese aasta üliõpilane Eve Teppan: „Õigel ajal õigete inimeste kaasamine on suurim väärtus ning vajalik soovitud eesmärkide suunas liikumiseks. Spin-off-ettevõtted võiksid ühiselt luua platvormi, millelt nad koos magistrantidega võiksid õppeaja jooksul lahendada alustatud ideede reaaliseerimist ning sel viisil oleks kogu õppetsüklisse kaasatud ka praegused õppeained. Spin-off-firmade kaudu ja tänu teadlaste panusele on üliõpilasel võimalik leida oma ideedele parem väljund. Just see viimane ongi kõige ajamahukam ning ressurssi nõudvam.“

Spin-off-programm tudengitele ja hargettevõtetele saab täishoo sisse veebruari alguses, kui algavad terve semestri kestvad koolitused (sh loengukursused), võrgustiku kohtumised, ideede testimised jm tegevused. Programmis osalevatel üliõpilastel on võimalik projekti raames sooritada praktika. Tulevikus loodavad programmi loojad jõuda lahenduseni, mis võimaldaks idee/probleemi arendamise ja lahendamisega sooritada meeskonnas ka lõputöö. 

„Ühelt poolt inspireeris meid taolist programmi looma spin-off-ettevõtete vajadus meeskonna järele ning teisalt majandustudengite soov praktiliste kogemuste, reaalelulise koolitöö ja spin-off-kogemuse järele,“ rääkis tehnoloogiasiirde talituse juhataja Kristel Reim, kelle sõnul tunnevad alustavad ettevõtted kõige enam puudust turunduse ja projektijuhtimise kompetentsist, otsides samas ka tuge tootearenduses ja äriplaani koostamisel.