Majandusteaduskond 85

Eriliste daatumi tähistamise puhul esitleme intervjuusarja, mis viib meid 1920. aastatest kuni tänaseni. Videoklipid heidavad valgust akadeemilise maailma evolutsioonile, teaduse arengule ja selleaegsele majandus- ja sotsiaalelule. Mõõdukalt optimistliku, kergelt humoorika ja samas ka kriitilise pilguga viime teid ajaloolisele avastusretkele. Uurime, kuidas majandusteaduskond on mõjutanud ühiskonda läbi aegade ning millise jälje on jätnud nii endised kui ka praegused õppejõud ja avaliku elu persoonid.

Esimesena käsitleme vabariigi esimene perioodi, kus külalisteks on Urmas Varblane ja Kalev kukk. Teise perioodi fookuses on ajajärk, kus TÜ majandusteaduskond oli surve all. Selles osas mõlgutavad mõtteid Jüri Sepp ja Siim Kallas. Kolmandal perioodil on fookuses 90ndad.


3.2 Majandusteaduskonna ajavaod: Üleminekuaeg (teine episood)

Saatekülalised on Urmas Varblane ja Maaja Vadi.

📺„Majandusteaduskonna ajavaod“ jätkab vabariigi teise perioodi radadel.

🎧Kuidas suutsid majandusteaduskonnast kaasatud teadlased Eesti Arengufondi esimese uuringu raames aidata ette ennustada 2008. aasta kinnisvarakriisi? Milliselt aitas see kaasa teaduskonna mainele rakendusuuringute osas? Kuidas jõudis teaduskond oma sidususe suurendamise eesmärgil ideeni hakata korraldama rahvusvahelisi teadusüritusi? Kuidas aitas teaduskonna nähtavusele kaasa majandusteaduskonna toimetiste seeria ilmumine? 

Saatest kuuled lähemalt!


3.1 Majandusteaduskonna ajavaod: Üleminekuaeg (esimene episood)

Saatekülalised on Urmas Varblane ja Maaja Vadi.

Majandusteaduskonna ajavaod on jõudnud vabariigi teise perioodini. Vabariigi taastamisega elas Tartu Ülikooli erinevatest üksustest just majandusteaduskond läbi kõige suuremad muutused.

Millist rolli mängis teaduskonna arenemisel 1993. aastal loodud euroteaduskond? Kuidas sündis otsus rajada majandusteaduskonnale täitsa oma hoone? Millised olid suurimad verstapostid teel tõeliselt modernse majandusteaduskonnani?


2.3 Majandusteaduskonna ajavaod: Nõukogude periood (kolmas episood)

Saatekülalised emeriitprofessor Jüri Sepp ja külalisprofessor Siim Kallas mõlgutavad mõtteid ajajärgu üle, kus TÜ majandusteaduskond oli nõukogude liidu surve all.

Kuidas oli keskkonnakaitse seotud Nõukogude Liidu vastase teisitimõtlemisega? Kuidas sai Tartu Ülikool viie aastaga poole vanemaks? Kuidas õnnestus emeriitprofessor Jüri Sepal tudengipõlves vene ohvitseride silme all metsavendade laul üles võtta ja selle eest veel kiita saada? Millist kuulsat laulu laulsid Siim Kallas ja tema kursusekaaslased sõjalisel õppel Klaipedast läbi sõites? Millist karistust pidi Siim Kallas "hüppes käimise" eest kandma? Milline aga nägi välja parteiline karistus, mis professor Kallasele üliõpilaspäevade eest seismise tõttu määrati?

Kuidas käis perfokaartide parandamine? Kui mitu aastat oli ikkagi Tartu Ülikoolis kehaline kasvatus kohustuslik aine?

Saates on kasutatud kaadreid Tallinnfilm AS dokumentaalfilmist "Üks aasta kolmesaja viiekümnest" ja TRÜ filmist "Majandusteaduskonna elu-olust".

 

Majandusteaduskonna ajaloost huvitunutele lisame Jüri Sepa lugemissoovitusena ka kaks põnevat kogumikku: 

1. Tartu ülikooli majandusteaduskond 70/40. Tartu Ülikooli Kirjastus. 2008. 277 lk. Toim. J.Sepp ja T. Haldma.

2. Majandusharidus ja -teadus Tartu ülikoolis. Eesti Ülikoolide Kirjastus. Tartu, 2015. 526 lk. Toim. J.Sepp.


2.2 Majandusteaduskonna ajavaod: Nõukogude periood (teine episood)

Saatekülalised emeriitprofessor Jüri Sepp ja külalisprofessor Siim Kallas mõlgutavad mõtteid ajajärgu üle, kus TÜ majandusteaduskond oli nõukogude liidu surve all.

Oled kuulnud arvutist Nairi? Aga kui suur oli 60ndate lõpus Tartu Ülikoolis sõnaõigus? Millised tudengite tegevused pälvisid KGB kõrgendatud tähelepanu? Kas Kuperjanovi haual tehti jõulude ajal pilti või mitte? Kas Vanemuise ringauditoorium mahutas tõesti Praha kevade sündmuste ajal 700 inimest? 


2.1 Majandusteaduskonna ajavaod: Nõukogude periood (esimene episood)

Saatekülalised emeriitprofessor Jüri Sepp ja külalisprofessor Siim Kallas mõlgutavad mõtteid ajajärgu üle, kus TÜ majandusteaduskond oli nõukogude liidu surve all.


1.3 Majandusteaduskonna ajavaod: Vabariigi esimene periood (kolmas episood)


Kolmandas osas räägime millised kohustused või privileegid kaasnesid tudengiorganisatsioonidesse kuulumisega? Millised rahvusvahelised sündmused toona aset leidsid? Kuidas sai nii, et pangadus ja akadeemia ühte jalga hakkasid astuma? Kes olid need noored õppejõud, kes tutvustasid ühiskonnale, et mis on eesti majandus?

Kolmanda episoodi külalisteks on Urmas Varblane ja Kalev Kukk, kes keskenduvad vaba mõttega majandusteaduskonna kujunemisele.


1.2 Majandusteaduskonna ajavaod: Vabariigi esimene periood (teine episood)


Teises osas räägime muuseas, kui paljud üliõpilased lõpetasid toona bakalaureuseõppe nominaalajaga, kui palju maksis eksami sooritamine ning millist erilist tunnustust oli vaja, et magistriõppesse pääseda.

Teise episoodi külalisteks on Urmas Varblane ja Kalev Kukk, kes keskenduvad vaba mõttega majandusteaduskonna kujunemisele.


1.1 Majandusteaduskonna ajavaod: Vabariigi esimene periood (esimene episood)

Majandusteaduskonnal oli algusaegadel tugev seos õigusteaduskonnaga. Aastal 1920 loodi just õigusteaduskonna all kaubandusosakond, mis kujunes majandushariduse nurgakiviks. Kuidas moodustati Edgar Kant ja Eduard Poom ettepanekute põhjal Tartu Ülikooli juurde kaasaegne majandusteaduskond? Kui palju majandusteaduslikke aineid enne seda üldse loeti? Mida oli teaduskonnale kasu professor Kuusist? Milline kaalu omasid 1938. aastal avatud 11 professuuri? Kuidas muutis majandusteadust 1935. aasta otsus muuta esimene kohustuslik võõrkeel inglise keeleks? Mitu inglise keele eksamit pidid tudengid toona teaduskonnas sooritama?

Esimeses episoodis on külalisteks Urmas Varblane ja Kalev Kukk, kes keskenduvad vaba mõttega majandusteaduskonna kujunemisele.

Kui sul endal on põnevaid mälestusi mida soovid meiega jagada, võid nendest meile kirjutada aadressil majandus@ut.ee

2021: https://delta.ut.ee/kalender/delta-majanduskonverents-2021/

TÜ majandusteaduskonna vilistlaslistiga liitumine

Hermes

Vilistlasühing Hermes kutsub osalema majandusalaste esseede konkursil

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega