Vilistlasühing „Hermes“

„Hermes“ on TÜ majandusteaduskonna vilistlaste mittetulundusühing, mis ühendab TÜ majandusteaduskonna vilistlasi, teaduskonna õppejõude ning töötajaid ja üliõpilasi. Oma tegevusega taotleb ühing vilistlaste ja teaduskonna kollektiivi ühendamist, erialaste kontaktide arendamist, majandusteaduse, majandusliku kõrghariduse ja praktilise majanduselu seoste tihendamist.

Ühingu liige aitab oma tegevusega kaasa ühingu eesmärkide elluviimisele. Liikmed on oodatud osalema ühingu korraldatud üritustel. Ürituste kohta saadetakse liikmetele teateid meiliaadressile, informatsiooni leiab ka kodulehelt.

HERMESE JUHATUS

Veljo Ipits - esimees

Margus Hanson – aseesimees

Andres Kuusik – aseesimees

Juta Sikk

Jaan Krinal

Dorel Tamm-Klaos

Katrin Tamm

Toomas Haldma

Tarmo Punger

 

(valitud 13.05.2022)

Ühingu liikmeks saamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus ja saata see ühingu juhatusele e-posti aadressil juta.sikk@ut.ee. Juhatus otsustab liikmeks vastuvõtu ühe kuu jooksul.

Liikmeks astujad maksavad sisseastumismaksu 5 eurot ja edasi iga-aastast liikmemaksu 5 eurot  ühingu arvele EE071010102061318001 (saaja: Hermes mittetulundusühing) või sularahas sekretärile.

Vilistlasühingu Hermes“ põhikiri. (Muudetud 25.11.2019)

Artiklikonkurss

Vilistlasühingu „Hermes" iga-aastase esseekonkurssi. Teema avalikustatakse 20. veebruaril siin lehel.

2023. aasta konkurss toimus 18. korda ja oli suunatud nii vilistlastele kui üliõpilastele.

I KOHT - Erik Vipre “Konkurentsieelis ja julgeolek ehk miks Hiina end finišisse laveerib”

II KOHT – Tairi Leis ja Karl Erik Õim “Eesti konkurentsieelis vs julgeolek Euroopa Liidus”

III KOHT – Jana Kutirkina ja Artjom Hinn “Konkurentsieelis restoraniäri pidamisel Eestis”

Image
Üleskutse

MAJANDUSTEADUSKONNA VILISTLASÜHINGU HERMES ETTEPANEK TUDENGITELE

HERMES ootab teilt lühikest nägemust vilistlasühingu kohta. Teema: MINU UNELMATE VILISTLASÜHING ehk millisena ma näeksin hästi toimivat teaduskonna vilistlasühingut, milles ma meeleldi osaleksin.

Oma nägemuse (millega ja kuidas peaks ühing tegelema, kuidas kaasata rohkearvulist vilistlaskonda jne) saate esitada lühiesseena, mõneminutilise videona või mõnel muul viisil (nt poster). Saata hiljemalt 10. juuniks juta.sikk@ut.ee . Sisukamate tööde tunnustamine ja autasude üleandmine toimub teaduskonna lõpuaktusel 20. juunil peahoone aulas. Küsimuste korral pöörduda juta.sikk@ut.ee või tel 56 951 721.

TAUSTAKS. TÜ majandusteaduskonna vilistlaste mittetulundusühing HERMES tegutsenud juba 25 aastat. Põhikirja kohaselt ühing ühendab teaduskonna vilistlasi, teaduskonna õppejõude ning töötajaid ja üliõpilasi; oma tegevusega taotleb ühing vilistlaste ja teaduskonna ühistunde loomist, erialaste kontaktide arendamist, majandusteaduse, majandushariduse ja praktilise majanduselu seoste tihendamist.

Meie senised tegevused:

 • seminaride, väitluste, kõnekoosolekute, loengute korraldamine;
 • konverentside korraldamine;
 • vilistlaste kokkutulekute korraldamine;
 • iga-aastased tudengite majandusteemaliste kirjutiste konkursid;
 • osalemine õppetöös (loengud mitmetes õppeainetes, praktikakohtade pakkumine ja praktikantide juhendamine jm)
 • kirjastamine (raamatute koostamine ja väljaandmise toetamine);
 • annetused vilistlastelt auditooriumite sisustamiseks;
 • teerajajate tahvlid (E. Poom, V. Krinal, J. Reiljan);
 • nn klubilised üritused koos teaduskonnaga;
 • auvilistlase statuudi loomine ja auvilistlaste valimine;
 • sellel kevadsemestril Podcastide sarja TIPPUDE TEEJUHT käivitamine (tuntud vilistlaste avalikud intervjuude salvestused).

Ühingu tegevus

2023. aasta majandusalast esseede konkursi info tuleb 2023. aasta alguses.

Konkursi auhindadeks on rahalised stipendiumid.

Juta Sikk
Vilistlasühing „Hermes“ kordinaator
737 6346
5695 1721
Juta Sikk
Vilistlasühing „Hermes“ kordinaator
737 6346
5695 1721
 • Asutatud 02.04.1997
 • Reg. nr. 80006614
 • Arveldusarve EE071010102061318001 SEB Pangas
 • Postiaadress: Narva mnt 18–4018, Tartu 51009
Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli vilistlaste kokkutuleku piletimüük on alanud

Majandusteaduskond Deltas 2

Majandusteaduskond 85

Delta keskus

Taskuhääling „Tippude teejuht“