Vilistlasühing „Hermes“

„Hermes“ on TÜ majandusteaduskonna vilistlaste mittetulundusühing, mis ühendab TÜ majandusteaduskonna vilistlasi, teaduskonna õppejõude ning töötajaid ja üliõpilasi. Oma tegevusega taotleb ühing vilistlaste ja teaduskonna kollektiivi ühendamist, erialaste kontaktide arendamist, majandusteaduse, majandusliku kõrghariduse ja praktilise majanduselu seoste tihendamist.

Ühingu liige aitab oma tegevusega kaasa ühingu eesmärkide elluviimisele. Liikmed on oodatud osalema ühingu korraldatud üritustel. Ürituste kohta saadetakse liikmetele teateid meiliaadressile, informatsiooni leiab ka kodulehelt.

Veljo Ipits – esimees

Toomas Haldma – aseesimees

Margus Hanson – aseesimees

Juta Sikk

Jaan Krinal

Andres Kuusik

Tarmo Punger

Dorel Tamm-Klaos

Merike Varusk

(Valitud 25.05.2017)

Ühingu liikmeks saamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus ja saata see ühingu juhatusele e-posti aadressil juta.sikk@ut.ee. Juhatus otsustab liikmeks vastuvõtu ühe kuu jooksul.

Liikmeks astujad maksavad sisseastumismaksu 5 eurot ja edasi iga-aastast liikmemaksu 5 eurot  ühingu arvele EE071010102061318001 (saaja: Hermes mittetulundusühing) või sularahas sekretärile.

Vilistlasühingu Hermes“ põhikiri. (Muudetud 25.11.2019)

Ühingu tegevus

2023. aasta majandusalast esseede konkursi info tuleb 2023. aasta alguses.

Konkursi auhindadeks on rahalised stipendiumid.

Juta Sikk
Vilistlasühing „Hermes“ kordinaator
737 6346
5695 1721
Juta Sikk
Vilistlasühing „Hermes“ kordinaator
737 6346
5695 1721
  • Asutatud 02.04.1997
  • Reg. nr. 80006614
  • Arveldusarve EE071010102061318001 SEB Pangas
  • Postiaadress: Narva mnt 18–4018, Tartu 51009
Delta keskus

Podcast Tippude teejuht

M. Sõrg

Mart Sõrg 80

Delta keskus

KUULA: Tippude teejuht podcast #2