Sotsiaalne ja loov

Programm: Interreg Estonia-Latvia
Projekt: EstLat-Social&Creative (EstLat sotsiaalsete ja loomemajanduse ettevõtete piiriülese koostöö tihendamine)
Kestus: 01.06.2017- 31.05.2019
ERF rahastus kokku: 145 821.32 €
ERF rahastus Tartu Ülikoolile: 36 607.37 €

Interregi Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi 2014–2020 raames on saanud hoo sisse projekt „Sotsiaalne ja loov – sotsiaalse ja loovettevõtluse sektori piiriülese ettevõtlusaktiivsuse innustamine”.

 Projekti põhiidee, põhjus ja väärtus on püüe edendada Eesti ja Läti naaberpiirkondade sotsiaalsete ja loovettevõtjate ühist tegevust. Selleks pakutakse teadmisi rahvusvaheliseks koostööks ja uusi kontaktivõimalusi, ühtlasi suurendades nende piirkondade elanike teadlikkust sotsiaalse ja loovettevõtluse võimalustest. Projekti juhtpartner on Riia regiooni Euroopa Liidu info ja ettevõtluse toetuse keskus, projekti on kaasatud Läti alustavate ettevõtjate keskus „Jobs&Society”, Tartu Ülikooli ettevõtluse õppetool ja Tartu Loomemajanduskeskus.

Projekti eesmärk on ergutada sotsiaalsete ja loovettevõtjate piiriülest koostööd, mis tiivustaks neid, sageli teineteisega põimuvaid ettevõtlusvaldkondi Lätis ja Eestis, ühtlasi teavitada uutest koostöövõimalustest piiriäärsete kohalike omavalitsuste töötajaid, ettevõtjaid ja üldsust. Projekt tugevdab ettevõtjate võimekusi rahvusvaheliseks koostööks ühiste koolituste ja mentorluse kaudu, kannustades algatama ja kaasama ning edendades Eesti ja Läti piiriüleseks koostööks juhtimis- jt ettevõtluspädevusi.

Projekti sihtrühma kuuluvad juba tegutsevad sotsiaalsed ja loovettevõtjad ning üliõpilased, kes soovivad alustada piiriülest koostööd. Teine suurem sihtrühm on kohalikud omavalitsused, kes aitavad kujundada kohalikku ettevõtluskeskkonda ning kelle huvides on soodustada sotsiaalset ja loovettevõtlust ning sellealast piiriülest koostööd.

Projekti kogumaksumus on 171 550 eurot.

Planeeritud tegevused kestavad kuni 2018. aasta lõpuni, kuid nende mõju avaldub pikema aja jooksul ka pärast seda. Projekti käigus loodav ja rakendatav koostöömudel annab lisaväärtust ettevõtjatele, kes projektis osalevad ja hakkavad selle kaudu kohandama oma tooteid-teenuseid ekspordiks ja pakkuma neid naabermaa jt välisturgudel. Projekti mõjul oskavad Eesti-Läti piirialade kohalike omavalitsuste esindajad rakendada paremini sotsiaalset ja loomeettevõtlust kohaliku elu- ja looduskeskkonna kujundamisel ja väärtustamisel ning ettevõtluse sotsiaalse mõju hindamisel.

Projekti avaüritus oli 30. jaanuaril Riias, vt lähemalt siit.

Lähem teave:

Mervi Raudsaar mervi.raudsaar@ut.ee

 
See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.