Tartu Ülikooli praktikasüsteemi arendamine ja tõhustamine

Tartu Ülikooli praktikasüsteemi arendamine ja tõhustamine

Tudengid

Õpi eksternina majandusteaduskonnas

Tudeng

Üheaastane magistrikava: „Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamises“

Krislin Rohtla

Miks panustada vabatahtlikuna? - Krisliin Rohtla kogemuslugu