Andmed meeskonna juhtimises

Õppekeel: eesti
Toimumisaeg: (07.09.2023–31.01.2024) kuupäevad täpsustamisel. 
Maht: 12 EAP-d
Hind: 1800 eurot
Toimumiskoht: Tartu
Õppevorm: põimõpe
Registreerumise tähtaeg: 21.08.2023
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale: jah
Lisateave: Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, 737 6313

Vähemalt bakalaureusekraadiga majandus- või ärivaldkonna juhtivad spetsialistid, kelle töö on seotud majandusarvestuse või finantsjuhtimisega ning kes vajavad süvendatud teadmisi andmepõhiste juhtimisotsuste kujundamiseks ja meeskonnatöö toetamiseks. Eeldatav juhtimiskogemus vähemalt kolm aastat.

Akadeemiline tipptase (professor, kaasprofessor), eriala tippspetsialist (kutsetunnistus ja kutseorganisatsiooni liige), praktiline kogemus (töökogemus).

Programmi läbinud õppija:
1) on võimeline teadlikumalt osalema meeskonnatöös ning analüüsima selle tõhusust ja tulemuslikkust;
2) tunneb ja oskab rakendada ettevõtte andmepõhiste tulemuste mõõtmise ja tulemuslikkuse juhtimise meetodeid;
3) oskab rakendada märgiteoorial põhinevaid analüüsimeetodeid andmete tõlgendamisel ja probleemide analüüsimisel.

Programm koosneb kolmest õppeainest: SVMJ.03.021 Meeskonna juhtimise väljakutsed (3 EAP-d), SVMJ.06.016 Tulemuslikkuse juhtimine (3 EAP-d) ja FLSE.00.333 Üldsemiootika (6 EAP-d). Õppetöö toimub sügissemestril sessioonõppena ja osaliselt veebis.

Õppetöös seostatakse (mh õppijate enda) organisatsioonide andmete tõlgendamise ja info kasutamisega seotud probleemid teoreetilistel raamistikel ja parimatel tavadel põhinevate analüüsimeetodite ja -vahenditega.

Õppetöös kasutatakse aktiivõppemeetodeid (juhtumite analüüs, diskussioonid, rühmatööde ettekanded jms) , kus pööratakse tähelepanu andmete erinevatele kasutus- ja tõlgendusvõimalustele ning seega erinevatele otsustele ja tulemustele meeskondade juhtimisel.

Link tunniplaanile (tunniplaan on nähtav avanevas kalendris edasi liikudes alates 2. õppenädalast (15. septembrist)). Lisaks leiab iga õppeaine toimumisajad õppeaine lehelt.

Vastuvõtu eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning vähemalt viieaastane töökogemus, sh kolmeaastane juhtimiskogemus. Motivatsioonikirja palume sisestada kursusele registreerumisel väljale „täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega“.

Motivatsioonikirjas palun vastake järgmisele küsimustele.

1) Milline on teie eelnev haridus?
2) Milline on teie töökogemus?
3) Miks soovite õppida selles mikrokraadiprogrammis?

Vastuvõtuotsus tehakse hiljemalt 31. augustil 2023.

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunde

Milliseid võimalusi pakub mikrokraadiprogramm?

Tutvu kõigi majandusteaduskonna mikrokraadiprogrammidega

Registreerumise lõpuni on veel jäänud
tudengid koridoris

Sel kevadel avab Tartu Ülikool doktoriõppes 189 õppekohta

LUP22

Mille põhjal teha teadlik erialavalik?

Business Administration Study Session

Get premium quality education! The University of Tartu offers all level study programs in English.