Autor:
Sven Tupits

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunde

Rahandusministeeriumi õiglase ülemineku koordinaator Ivan Sergejev läbis Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammi „Globaalne valitsemine muutuvas maailmas“, mille eesmärk on pakkuda mitmekülgseid ja praktilisi teadmisi nüüdisaegse globaalse majanduse arengust, poliitikast, rahvusvahelistest suundumustest ning nendega toimetulekust eelkõige väikeriigi vaatest. Ivan kinnitab, et saadud teadmised on andnud uues töövaldkonnas kindlustunnet.  

 

Vajadus kitsamate teadmiste järele  

„Olen taustalt arhitekt. Õppisin Eesti Kunstiakadeemias, diplomitöö kaitsesin Virginia Polütehnilises Instituudis Ameerika Ühendriikides. Samuti olen teinud erialast tööd nii Eestis kui ka välismaal ja olin neli aastat oma kodulinna Narva peaarhitekt,“ kirjeldab Ivan senist õpi- ja tööelu teekonda. „Viimastel aastatel olen aga tundnud aina tugevamat tõmmet suuremate teemade poole, nagu regionaalareng, majandus ja rahvusvahelised suhted.“  

Kuigi Ivani haridus ja töökogemus arhitektina on andnud oskused juhtida meeskonda ning süsteeme, hakkas ta Rahandusministeeriumisse tööle minnes tundma suurt puudust põhjalikest sotsiaal-majanduslikest teadmisest. „Näiteks kui õiglase ülemineku juhtkomisjonis läks vestlus üldmajanduslikele teemadele või Ida-Viru võimalikele kasvuvaldkondadele, tundsin, et jalad põhjani ei ulatu,“ meenutab Ivan.  

 

Sobiv enesetäiendusviis 

Soov teadmisi täiendada viis Ivani otsingutel esmalt Tartu Ülikooli magistriõppekavani „Kaasaegne majandus“. „Mul oli magistriõppesse sisseastumiseks nõutust vähem erialast töökogemust, nii et majandusteaduskonnast tehti mulle ettepanek läbida sama magistriõppekava põhjal välja töötatud mikrokraadiprogramm,“ kirjeldab Ivan. „Ainekursuste kirjeldus näis täpselt sobivat ja programm tundus hea võimalus ehitada oma tööalastele teadmistele ka akadeemiline baas.“ 

Lisamotivatsiooni andis Ivanile arutelu mikrokraadiprogrammist kui uudsest võimalusest eriala vahetamiseks. „Olime tol ajal disainimas haridusvaldkonna tegevust Ida-Virumaal ja sõna „mikrokraadiprogramm“ kerkis korduvalt päevakorda. See tundus olevat eriala vahetamiseks ja enesetäiendamiseks hea viis, mis võiks sobida ka põlevkivisektori töötajatele,“ meenutab ta. „Mõtlesin ka ise katsetada, et saada teada, kas see on reklaami väärt ja kas julgen seda teistele soovitada.“ 

 

Rikkalikum maailm 

Ivan ütleb, et programm oligi väga õnnestunud valik. „Tunnen tõesti, et õppisin palju uut. Arvan, et mul väga vedas juhendajate ja ainekursustega.“ Ta võttis õppimiseks põhjalikult aega ja oli õppetöös teadlikult kohal. „Protsessi käigus tundsin, kuidas mu maailm muutus rikkamaks ja reaalsusse tekkisid uued tahud. Mõningaid asju, nagu regionaalmajanduse aine võrrandid ja printsiibid, nägin ning tegin esimest korda,“ märgib Ivan ja tõdeb, et igatses peamiselt veebipõhise õppetöö puhul vaid võimalust saada osa ehedast ülikoolimelust. 

Tänu sellele, et suurem osa õppest toimus virtuaalselt, õnnestus Ivanil aga ühendada õppimine ja intensiivne päevatöö. „Nipp on olla täielikult kohal. Ei ole mõtet programmis osaleda, kui oled mõttega mujal ja õppest osa ei võta. Osalemistasul on selles mõttes hea distsiplineeriv roll. Õnneks väärtustab mu tööandja enesetäiendamist ja laseb töötajatel koolitustest päriselt osa võtta.“ Ta rõõmustab, et kuigi mikrokraadiprogramm on lühem ja kontsentreeritum, ei ole õppetöös mingit erikohtlemist. „Õpid üliõpilastega samal tasemel ja samade õppejõudude käe all. See on justkui täismahus magistrikraadi üks lüli.“  

Mikrokraadiprogrammidesse saab registreeruda 21. augustini.  

 

Täpsemat infot mikrokraadiprogrammide sisu ja tingimuste kohta leiab veebilehelt ut.ee/mikrokraadid iga programmi tutvustuse juurest. 

Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

MJ mikrod

Tule tutvu uute mikrokraadiprogrammidega „Kaasaegsed finantsinstrumendid“ ja „Rohepöörde väljakutsete lahendamine“

majandusakadeemia

Majandusakadeemia seminaride sari väikeettevõtjatele TÜ Tallinna esinduses