Autor:
DALL*E

Globaalne valitsemine muutuvas maailmas

Mikrokraadi eesmärk pakkuda mitmekülgseid ja praktilisi teadmisi kaasaegse globaalse majanduse arengust, poliitikast ja rahvusvahelistest trendidest ning nendega toimetulekust eelkõige väikeriigi vaatest. Loengute käigus on võimalik kohtuda mitmete nendes organisatsioonides töötanud või töötavate Eesti ekspertidega. Programm käsitleb olulisi teemasid, nagu rahvusvaheline koostöö, poliitilised protsessid ja globaalsed väljakutsed, pakkudes üliõpilastele praktilisi oskusi ja teoreetilisi teadmisi, mis on vajalikud keeruliste globaalsete küsimuste mõistmiseks ja neile reageerimiseks.

„Tunnen tõesti, et õppisin palju uut. Arvan, et mul väga vedas juhendajate ja ainekursustega. Protsessi käigus tundsin, kuidas mu maailm muutus rikkamaks ja reaalsusse tekkisid uued tahud. Mõningaid asju, nagu regionaalmajanduse aine võrrandid ja printsiibid, nägin ning tegin esimest korda.“

Rahandusministeeriumi õiglase ülemineku koordinaator Ivan Sergejev

Õppekeel: inglise
Toimumisaeg: 05.02.2024 - 16.06.2024, vaata täpsemalt altpoolt
Maht: 15 EAP 
Hind: 1920 EUR
Toimumiskoht: Tartu
Õppevorm: Põimõpe
Registreerumine algab: 01.12.2023
Registreerumise tähtaeg: 21.01.2024
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale: Jah
Küsimuste korral võta julgelt ühendust: Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, +372 737 6313

Mikrokraad annab teadmised kaasaegsete regionaalarengu teooriate ja poliitikate käsitlusviisidest meta-regionaalsel tasandil, samuti kapitalismi variatsioonidest arenenud riikides ning majandusarengus seotusest kultuurilise kontekstiga. Mikrokraadi osalejad saavad ka teada, missugused on eelarve- ja rahapoliitika võimalused majanduse mõjutamiseks ning kuidas kujunevad valitsuste tulude ja kulude ning milles väljendub maksukonkurents riikide vahel. Mikrokraadi lõpetaja oskab näha maksusüsteemi, majanduskasvu ja sissetulekute ebavõrdsuse vahelisi seoseid. Mikrokraadi lõpetanud saavad edasi õppida majandusteaduskonna magistriõppes, kuna see mikrokraad on üks osa "Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamisel" 1-aastasest magistriprogrammist.

Programm sobib juhtidele, konsultantidele, ametnikele (nt avaliku sektori teemajuhid), magistrandidele, kellel on juba saavutatud bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase.

Õppejõududeks on pikaajalise kogemusega TÜ õppejõud ja praktikud erinevatest Eesti ettevõtetest.

 

Kadri Ukrainski - Tartu Ülikooli teadus- ja innovatsioonipoliitika professor.

Lauri Mälksoo - Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor.

Meelis Oidsalu - Rahvusvahelise julgeoleku ekspert, endine Eesti Vabariig kaitseministeeriumi asekantsler.

Bradley Loewen - Norra Energiasiirdestrateegiate Keskuse järeldoktor.

Mikrokraadi edukalt lõpetanu:

  • Omab teadmisi riiklikest ja rahvusvahelistest majandust reguleerivatest institutsioonidest;
  • Mõistab erinevate majandusvaldkondade juhtimise ja kasutatavate majanduspoliitika instrumentide spetsiifikat;
  • On omandanud teadmised regionaalarengust ja -poliitikatest;
  • On omandanud teadmised kultuuride majanduslikust käsitlusest ja mõjudest majandusarengule;
  • Saab aru fiskaal- ja rahanduspoliitikatest ning turgude toimimisest;
  • Tunneb olulisemate majandusvaldkondade arengusuundi ning mõistab nende aktuaalseid probleeme.

2024. aasta kevadel toimuv programm koosneb kolmest õppeainest, mida loetakse koos Kaasaegse majanduse ja Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamisel magistriprogrammidega.

Õppeaineteks on:

Õppesessioonid on kavandatud N-L. Täpsemad kuupäevad detsembris.

Vastuvõtu aluseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning motivatsioonikirja esitamine.

Lühikese motivatsioonikirja palume sisestada palume sisestada kursusele registreerumisel väljale "täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega". Palume tuua seal välja oma hariduslik ja tööalane taust ning lühike põhjendus, miks soovite programmis osaleda.

Kui olete eelnevad õpingud lõpetanud väljaspool Tartu Ülikooli, siis on vajalik esitada haridust tõendav dokument. Haridust tõendava dokumendi palume saata aadressil kersti.kurri@ut.ee kursusele registreerumise tähtajaks.

Vastuvõtuotsus tehakse hiljemalt 31. jaanuaril 2024. Kohtade arv on piiratud.

Loe lisaks ja registreeri siin

 

Registreerimise lõpuni on jäänud

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunde

Milliseid võimalusi pakub mikrokraadiprogramm?

Tutvu kõigi majandusteaduskonna mikrokraadiprogrammidega

Programmijuht

Kadri Ukrainski
Majandusteaduskond
Riigimajanduse ja majanduspoliitika õppetool
õppetooli juhataja, teadus- ja innovatsioonipoliitika professor
Narva mnt 18–4016

Sotsiaalteaduste valdkond
Majandusteaduskond
asejuhataja teaduse alal, ettevõtluse ning tehnoloogia juhtimise MA programmijuht, programmijuht
Narva mnt 18–4016
magistriõppekava "Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamises"
Kadri Ukrainski
Majandusteaduskond
Riigimajanduse ja majanduspoliitika õppetool
õppetooli juhataja, teadus- ja innovatsioonipoliitika professor
Narva mnt 18–4016

Sotsiaalteaduste valdkond
Majandusteaduskond
asejuhataja teaduse alal, ettevõtluse ning tehnoloogia juhtimise MA programmijuht, programmijuht
Narva mnt 18–4016
magistriõppekava "Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamises"

Avaliku sektori ettevõtja meistriklass

Avaliku sektori ettevõtja meistriklass

Rohepöörde väljakutsete lahendamine

Rohepöörde väljakutsete lahendamine
European Scholarship Programme - You and Europe

Stipendiumiprogramm „Sina ja Euroopa“