Autor:
Andres Vaher

Andmepõhine riskijuhtimine

Mikrokraadiprogrammis saab ülevaate andmepõhise lähenemisviisi tähtsusest riskide tõhusal juhtimisel ning uute ärivõimaluste avastamisel. Programmis keskendutakse praktiliste juhtumite analüüsile, mis tagab, et omandatud teadmised on kohe rakendatavad.

Andmepõhise riskijuhtimise mikrokraadiprogramm pakkus tõeliselt põnevaid kogemusi. Selle käigus tutvustati uuenduslikke lähenemisviise, mida sain kohe oma töös rakendada. Programmis mõtestasime erialaekspertide praktilisel juhendamisel akadeemilisi teooriaid, mis võimaldas väga hästi süveneda teemadesse, mis mind kõige enam huvitasid. Mikrokraadiprogramm avardas mu teadmisi, andis mulle vajalikud tööriistad ja enesekindluse, et oma erialal edukamalt toime tulla.

Marilin Vaksman, Benita Kodu AS juhatuse liige

Õppekeel: eesti
Toimumisaeg: 05.02.2024 – 31.01.2025
Maht: 12 EAP-d
Hind: 1800 eurot
Toimumiskoht: Tartu
Õppevorm: põimõpe
Registreerumine algab: 01.12.2023
Registreerumise tähtaeg: 21.01.2024
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale: jah
Lisateave: Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, 737 6313

 • Mikrokraadiprogramm on sündinud tihedas koostöös audiitorfirmadega ja teiste praktikutega ning seetõttu oleme kindlad, et see pakub teadmisi valdkondades, mis on olulised tänapäeva konkurentsikeskkonnas konkureerimiseks ja arenguks.
 • Õppeprotsessi on kaasatud nii praktikud kui ka eriala teadlased.
 • Õppes kasutatakse kaasaegseid digivõimalusi ja -vahendeid. 
 • Õppeainetes kombineeritakse eri valdkondade teemasid ja teadmisi, mis võimaldab organisatsioonide probleemidele eluliselt ja kompleksselt läheneda.
 • Analüüsitakse reaalseid juhtumeid, sh õppija enda organisatsioonis, ja leitakse neile lahendusi.
 • Programmi läbimine võimaldab koos kaaslastega süsteemselt ja põhjalikult analüüsida protsesside eri tahke, esitada küsimusi ja leida vastuseid. 

Lisaks osalevad kõik mikrokraadi õppijad Riskijuhtimise häkatonil. Loe häkatonist täpsemalt altpoolt. 

Organisatsiooni juhtidele ja spetsialistidele, kes soovivad paremini kasutada (finants)andmeid riskide juhtimiseks ja organisatsiooni arendamiseks. Finantsjuhtidele ja raamatupidajatele, kes soovivad aidata organisatsiooni juhtimisel kaasa riskide ja äriprotsesside analüüsijate ning juhtkonna andmepõhiste otsuste toetajatena.

Õppejõududeks on pikaajalise praktilise ja akadeemilise kogemusega TÜ õppejõud:

 • Ülle Pärl, PhD, andmete kasutamine ja interpreteerimine;
 • Kertu Lääts, PhD, finants- ja mittefinantsandmete (ESG) analüüs ja visualiseerimine;
 • Oliver Lukason, PhD, finantsandmete analüüs ja  pankrotiohu ennustamine;
 • Toomas Saarsen, PhD, protsesside kaardistamine ja analüüs.

Õpe toimub koostöös Audiitorkoguga ja praktikutega audiitorfirmadest (KPMG, PwC, EY, GT, Deloitte)

Mikrokraadiprogrammi läbinu

 • tunneb riskijuhtimis- ja -analüüsi meetodeid ja vahendeid;
 • oskab anda hinnangut ettevõtte majandustegevuse jätkusuutlikkusele ja edastada seda infot juhtimisotsusteks;
 • saab süsteemse ülevaate ressursikasutuse juhtimise kaasaegsetest vahenditest ja suundumustest;
 • oskab kindlaks määrata eri detailsusastmega äriprotsesse, kasutades kaasaegseid andmekogumis- ja modelleerimismeetodeid
 • oskab analüüsida kulude kujunemist ja mõjureid ettevõtte väärtusahelas.

Programm koosneb kolmest õppeainest, mis annavad ülevaate äriprotsesside analüüsist ja finantsandmete kasutamisest ning riskide juhtimisest:


Kaks esimest ainet toimub kevadsemestril 2024, riskide juhtimist saab õppida sügissemestril 2024. Riskide juhtimise aine raames toimub igal aastal ka praktiline Riskijuhtimise häkaton, mis annab osalejatele võimaluse rakendada omandatud teadmisi reaalsetes situatsioonides ja koostöös valdkonna ekspertidega. Loe täpsemalt altpoolt.

Õppetöö toimub koos magistriõppekava „Kaasaegne majandus“ üliõpilastega. Kevadsemestril kohtutakse neljapäevadel ja reedetel: 15. ja 29. veebruaril; 7. ja 22. märtsil; 5. ja 18. aprillil; 2. mail ja 14. juunil. Õppeainete toimumisajad leiab mikrokraadiprogrammi lehelt.

Vastuvõtu eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase, vähemalt viieaastane töökogemus ning motivatsioonikiri. Palume motivatsioonikirja sisestada kursusele registreerumisel väljale „täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega“.

Palun vastake motivatsioonikirjas järgmistele küsimustele.
1) Milline on teie eelnev haridus?
2) Milline on teie töökogemus?
3) Miks soovite mikrokraadiprogrammis õppida?

Vastuvõtuotsus tehakse hiljemalt 31. jaanuaril 2024. Kohtade arv on piiratud.

Loe lisaks ja registreeru

Riskide juhtimise häkaton-38
Iga-aastane Riskijuhtimise häkaton: õpime tegelikest juhtumitest
Osana andmepõhise riskijuhtimise mikrokraadist, toimub põnev kahepäevane Riskijuhtimise häkaton. Näiteks sel aastal käsitleti MTÜ Salva Ukraini, Danske Bank ja Estonian Air juhtumeid. Koos analüüsitakse toimunut, õpitakse tehtud vigadest, kaardistatakse sarnaseid olukordi ja arutletakse paremate otsustusprotsesside üle. Esimese päeva õhtul jätkuvad arutelud õhtusöögilauas mõnes Tartu restoranis. Nagu häkatonidele kohane, siis parimaid võistkondi tunnustatakse auhindadega. Koostöös Eesti Audiitorkogu ja audiitor- ja nõustamisfirmadega, nagu KPMG, PwC, Grant Thornton, Ernst & Young ja Deloitte, annab see osalejatele väärtuslikke kontakte ja teadmisi ning praktilisi kogemusi. Järgmine häkaton toimub juba 2024. aasta sügissemestril

Riskijuhtimise häkaton 2023

Registreerumise lõpuni on jäänud

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunde

Milliseid võimalusi pakub mikrokraadiprogramm?

Tutvu kõigi majandusteaduskonna mikrokraadiprogrammidega

Programmijuht

Ülle Pärl
Majandusteaduskond
Rahanduse ja majandusarvestuse õppetool
majandusarvestuse kaasprofessor
Narva mnt 18–4023

Sotsiaalteaduste valdkond
Majandusteaduskond
kaasaegse finantsjuhtimise magistriõppe programmijuht
+372 737 6338
Ülle Pärl
Majandusteaduskond
Rahanduse ja majandusarvestuse õppetool
majandusarvestuse kaasprofessor
Narva mnt 18–4023

Sotsiaalteaduste valdkond
Majandusteaduskond
kaasaegse finantsjuhtimise magistriõppe programmijuht
+372 737 6338
Business Administration Study Session

Get premium quality education! The University of Tartu offers all level study programs in English.

Karjäärirännak

Karjäärirännak 2024

mees loeb dokumenti

Uuest õppeaastast muutuvad tasuta õppimise tingimused