Autor:
Erakogu

Diana Gabrielyan kaitseb doktoritööd „Essays on Inflation, Expectations and Central Bank Communication“

21. veebruaril kell 14.00 kaitseb Diana Gabrielyan majandusteaduste erialal doktoritööd „Essays on Inflation, Expectations and Central Bank Communication“ („Uurimusi inflatsioonist, ootustest ja keskpankade kommunikatsioonist“).

Juhendajad:
kaasprofessor Jaan Masso, Tartu Ülikool

kaasprofessor Lenno Uusküla, Tartu Ülikool, Luminor Bank AS

Oponendid:
Anita Suurlaht-Donaldson, Eesti Pank
Vegard Høghaug Larsen, BI Norwegian Business School (Norra)

Kokkuvõte
Praeguse ja oodatava inflatsioonidünaamika hea mõistmine on keskpankade jaoks oluline teadlike otsuste langetamiseks. Ootused muutuvad eriti oluliseks äärmuslike majandussündmuste ajal või siis, kui majandusmaastik on ebakindel. Doktoritöös esitatud uurimustes on inflatsioon ja keskpankade teabevahetus kas otseselt või kaudselt ühine nimetaja ning neis rõhutatakse ootuste rolli inflatsiooni mõistmisel ja prognoosimisel ning asjakohase teabevahetuse tagamisel. Seega on töö põhieesmärk inflatsioonieesmärgistamise raamistikus analüüsida inflatsiooniootusi, keskpanga sõnumeid, leibkondade majanduslikke valikuid ja nende kolme nähtuse omavahelisi seoseid. Esimene mõõde, mille kaudu väitekiri panustab majandusteaduslikku kirjandusse, on erinevate masinõppe ja traditsiooniliste ökonomeetriliste meetodite võrdlus. Uudiste andmete kasutamine on töö teine panus, mis võimaldab luua asjakohaseid prognoose ja testida majanduslikke seoseid. Töö viimane oluline eesmärk on heita valgust meedia rollile majandusagentide ootuste kujunemise protsessis. Väitekirja I ja II uuringus prognoositakse inflatsiooni vastavalt Phillipsi kõvera ja masinõppe mudeli abil, kusjuures viimane tugineb inflatsiooniootuste andmetele. Uuring III esitab väljakutse küsitlusel põhinevate inflatsiooniootuste mõõdikute kasutamisele ja pakub välja uue, mitmedimensioonilise ja potentsiaalselt reaalajas toimiva inflatsiooniootuste mõõdiku, mis kajastab kodumajapidamiste inforuumi majanduse olukorra kohta. Uuring IV annab oma panuse keskpankade teabevahetuse mõju analüüsi käsitlevase kirjandusse, uurides empiiriliselt Euroopa Keskpanga kommunikatsiooni reaktsioonifunktsiooni.

Kaitsmine toimub TÜ Delta keskuses aadressil Narva mnt 18–2046 ja veebis.

Doktoritöö: https://hdl.handle.net/10062/95030

Kristjan Pulk kaitseb doktoritööd „Influencing personal financial decisions with information provision“

28. juunil kell 14.00 kaitseb Kristjan Pulk majandusteaduse erialal doktoritööd „Influencing personal financial decisions with information provision“
Meediakajastus

JÄRELVAATA: milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?