Eesti Majandusteaduse Selts (EMS)

EMS on majandusteadlasi ühendav teadusselts, mille eesmärk on edendada kaasaegse majandusteaduse levikut ja diskussiooni aktuaalsete majandusteemade üle, aidata kaasa siinse majandushariduse taseme tõstmisele ning toetada majandusuuringute ja -õppega seotud institutsioonide koostööd. Oma tegevuse raames korraldab selts aastakonverentse, annab välja professor Vello Venseli nimelist seltsi teaduspreemiat ning vahendab infot seltsi liikmesinstitutsioonides toimuvate ürituste kohta.

Image
Eesti Majandusteaduse Selts (EMS)

Viimased uudised

Hinnatõusu hoog Eestis on vaibunud

27.01.2023

Eesti Panga prognoosist näeme, et inflatsioon aeglustub ja jõuab aasta teises pooles lähemale tavapärasemale tasemele,“ rääkis Ülo Kaasik Eesti Majandusteaduse Seltsi aastakonverentsil.

Loe lähemalt siit.

Image
Ülo Kaasik

Eesti Majandusteaduse Seltsi aastakonverentsil, mis toimub 26.-27. jaanuaril 2023 Rakveres

01.11.2022

Kogu konverentsi puudutava info leiab siit.

Image
EMS 2023

 

 

 


Eesti akadeemiliste teadusseltside pöördumine seoses kriisiga Ukrainas. 

18.03.2022

Pöördumine eesti keeles siin
Pöördumine inglise keeles siin
Pöördumine ukraina keeles siin
Pöördumine vene keeles siin

Image
Ukraina toetuseks

EMSi juhib järgmised kolm aastat Tartu Ülikooli majandusteaduskond.

15.03.2022
Loe lähemalt siit.
 

Image
Eesti Majandusteaduse Selts (EMS)

 


Järgmise aastakonverentsi kuupäevad ja teemad selguvad 2022. aasta sügisel.

11.03.2022
 

Image
EMS

Eesti Majandusteadlaste Selts registreeriti ühingute, seltside ja nende liitude registris 5. augustil 1930. Seltsi korraldusel toimus Eesti esimene majandusteadlaste kongress 9. ja 10. aprillil 1938. aastal Tallinnas. Arutati ja taotleti, paraku tulemusteta, Majandusteadlaste Koja loomist, mis sidustaks majandusteadlaste erialase kompetentsuse paremini Eesti riigi vajadustega. Tegelikult võib eelkäijateks pidada ka juba varem tegutsenud Eesti Majanduspoliitilist Seltsi (1920) ja TÜ-keskset Akadeemilise Majandusteaduse Seltsi (1923), mis mõlemad andsid välja ka oma erialast ajakirja - vastavalt „Eesti Majandus” ja „Majandusteaduslik Ajakiri". AMS-i eestvedajateks olid 1930. aastatel Edgar Kant ja Eduard Poom, tänu kellele 1938. aastal sündis ka iseseisev TÜ majandusteaduskond.

Nõukogude ajal Eestis tegutsenud Eesti NSV Majandusteaduste Seltsi I aastakonverents toimus 20. aprillil 1984, sellel osales 110 majandusteadlast. Hiljem nimetas selts end sõjaeelse organisatsiooni eeskujul Eesti Majandusteadlaste Seltsiks, selle nime all anti koos Eesti Inseneride Liiduga aastatel 1989-1990 välja ka ühist lehte Tehnika & Majandus.

Siiski oli praeguse EMSi teke seotud pigem Eesti selle põlvkonna majandusteadlastega, kes rajasid juba 1970. aastate lõpus oma Noorte Majandusteadlaste Klubi, mille tippaeg seostus Ivar Raigi presidentuuriga. Klubi initsiatiivil toimusid Eestis sel perioodil iga-aastased konverentsid, mida korraldasid järjekorras peaaegu kõik need Eesti tolleaegsed kõrgkoolid ja uurimisasutused, kus tegeleti majandusuuringute, majandusüliõpilaste õpetamise ja majandusalase täienduskoolitusega.

Lisaks võib EMS-i lähtekohaks pidada Eesti kõrgkoolide majandusõppejõudude kooskäimisi talvel Lohusalus. See initsiatiiv tuli Haridusministeeriumi ja otseselt Maie Toimeti poolt, kes ajavahemikus 1989-2001 töötas ministeeriumi teaduse talituses, sh juhatajana. Pärast Toimeti lahkumist sellest ametist tekkis teatud tühik, mis vajas täitmist

Pärast pikki ettevalmistusi õnnestus 2003.a. taastada Eesti Majandusteaduse Selts iseseisva juriidilise isikuna (MTÜ). Asutamiskoosolekul 2002. aasta 28. juunil Värskas kinnitati põhikiri ja valiti kolmeliikmeline juhatus koosseisus Jüri Sepp (president), Ele Reiljan ja Raul Eamets. Iga kolme aastat järel vahetatakse välja seltsi tegevust eestvedav organisatsioon.  Edasine kronoloogia näeb välja järgmiselt: 2005-2007 TTÜ, 2008-2010 taas TÜ (presidendina Toomas Haldma), 2011-2013 EMÜ, 2014-2016 Eesti Pank, 2017-2019 EBS ja 2020-2022 TalTech.

Kadri Ukrainski
Majandusteaduskond
Riigimajanduse ja majanduspoliitika õppetool
õppetooli juhataja, teadus- ja innovatsioonipoliitika professor
Narva mnt 18–4016

Sotsiaalteaduste valdkond
Majandusteaduskond
asejuhataja teaduse alal, ettevõtluse ning tehnoloogia juhtimise MA programmijuht, programmijuht
Narva mnt 18–4016
magistriõppekava "Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamises"
Eesti Majandusteaduse Seltsi president
Kadri Ukrainski
Majandusteaduskond
Riigimajanduse ja majanduspoliitika õppetool
õppetooli juhataja, teadus- ja innovatsioonipoliitika professor
Narva mnt 18–4016

Sotsiaalteaduste valdkond
Majandusteaduskond
asejuhataja teaduse alal, ettevõtluse ning tehnoloogia juhtimise MA programmijuht, programmijuht
Narva mnt 18–4016
magistriõppekava "Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamises"