EMSi juhib järgmised kolm aastat Tartu Ülikooli majandusteaduskond

EMS ehk Eesti Majandusteaduse Seltsi ühendab Eesti majandusteadlasi ja tegeleb majandusteaduse edendamisega Eestis. Järgmise kolme aasta jooksu kujundab EMSi tegemisi Tartu Ülikooli majandusteaduskond.

11. veebruaril andsid TalTechi esindajad (Enn Listra, Erkki Karo, Karin Jõeveer, Marianne Kallaste ja Heidi Kärmas) EMSi juhtimise üle Tartu Ülikooli majandusteaduskonnale. TÜ Majandusteaduskonna poolt hakkab seltsi tegevust järgmise kolme aasta jooksul presidendina juhtima Kadri Ukrainski. Juhatusse kuuluvad veel Anne Reino ja Kertu Lääts. „Järgmise kolme aasta jooksul keskendume rohkem seltsi liikmete võrgustumisele ja tegevuste mitmekesisuse kasvatamisele, samuti konverentsi formaadi uuendamisele. Kaasame rohkem praktikuid ja toome üritustele kohale põnevaid esinejaid. Nii tagame ka seltsi tegevuste laiema kandepinna,“ sõnas Ukrainski.

EMS on majandusteadlasi ühendav teadusselts, mille eesmärk on edendada kaasaegse majandusteaduse levikut ja diskussiooni aktuaalsete majandusteemade üle, aidata kaasa siinse majandushariduse taseme tõstmisele ning toetada majandusuuringute ja -õppega seotud institutsioonide koostööd. Oma tegevuse raames korraldab selts aastakonverentse, annab välja professor Vello Venseli nimelist seltsi teaduspreemiat ning vahendab infot seltsi liikmesinstitutsioonides toimuvate ürituste kohta. 2022 aasta jaanuaris Pärnus toimunud seni viimase aastakonverentsi teemaks oli „Sustainable Finance“, mille kohta leiab rohkem infot praeguselt EMSi kodulehelt. „Järgmise EMSi konverentsi teema ja esmane ajakava saab paika 2022. aasta sügisel,“ kommenteeris Ukrainski.

Image
Eesti Majandusteaduse Selts (EMS)

 

Ajaloost
Eesti Majandusteadlaste Selts registreeriti ühingute, seltside ja nende liitude registris 5. augustil 1930. Seltsi korraldusel toimus Eesti esimene majandusteadlaste kongress 9. ja 10. aprillil 1938. aastal Tallinnas. Arutati ja taotleti, paraku tulemusteta, Majandusteadlaste Koja loomist, mis sidustaks majandusteadlaste erialase kompetentsuse paremini Eesti riigi vajadustega. Tegelikult võib eelkäijateks pidada ka juba varem tegutsenud Eesti Majanduspoliitilist Seltsi (1920) ja TÜ-keskset Akadeemilise Majandusteaduse Seltsi (1923), mis mõlemad andsid välja ka oma erialast ajakirja - vastavalt „Eesti Majandus” ja „Majandusteaduslik Ajakiri". AMS-i eestvedajateks olid 1930. aastatel Edgar Kant ja Eduard Poom, tänu kellele 1938. aastal sündis ka iseseisev TÜ majandusteaduskond.

Nõukogude ajal Eestis tegutsenud Eesti NSV Majandusteaduste Seltsi I aastakonverents toimus 20. aprillil 1984, sellel osales 110 majandusteadlast. Hiljem nimetas selts end sõjaeelse organisatsiooni eeskujul Eesti Majandusteadlaste Seltsiks, selle nime all anti koos Eesti Inseneride Liiduga aastatel 1989-1990 välja ka ühist lehte Tehnika & Majandus.

Siiski oli praeguse EMSi teke seotud pigem Eesti selle põlvkonna majandusteadlastega, kes rajasid juba 1970. aastate lõpus oma Noorte Majandusteadlaste Klubi, mille tippaeg seostus Ivar Raigi presidentuuriga. Klubi initsiatiivil toimusid Eestis sel perioodil iga-aastased konverentsid, mida korraldasid järjekorras peaaegu kõik need Eesti tolleaegsed kõrgkoolid ja uurimisasutused, kus tegeleti majandusuuringute, majandusüliõpilaste õpetamise ja majandusalase täienduskoolitusega.

Lisaks võib EMS-i lähtekohaks pidada Eesti kõrgkoolide majandusõppejõudude kooskäimisi talvel Lohusalus. See initsiatiiv tuli Haridusministeeriumi ja otseselt Maie Toimeti poolt, kes ajavahemikus 1989-2001 töötas ministeeriumi teaduse talituses, sh juhatajana. Pärast Toimeti lahkumist sellest ametist tekkis teatud tühik, mis vajas täitmist

Pärast pikki ettevalmistusi õnnestus 2003.a. taastada Eesti Majandusteaduse Selts iseseisva juriidilise isikuna (MTÜ). Asutamiskoosolekul 2002. aasta 28. juunil Värskas kinnitati põhikiri ja valiti kolmeliikmeline juhatus koosseisus Jüri Sepp (president), Ele Reiljan ja Raul Eamets. Iga kolme aastat järel vahetatakse välja seltsi tegevust eestvedav organisatsioon.  Edasine kronoloogia näeb välja järgmiselt: 2005-2007 TTÜ, 2008-2010 taas TÜ (presidendina Toomas Haldma), 2011-2013 EMÜ, 2014-2016 Eesti Pank, 2017-2019 EBS ja 2020-2022 TalTech.

Algamas on Vikipeedia terminivõistlus

Eesti kõrgkoolid kutsuvad Vikipeediasse artikleid kirjutama

Eesti, Läti ja Leedu lipp ülikooli peahoone ees

Alanud on kolme rektori stipendiumikonkursi 2023/2024. õppeaasta taotlusvoor

Delta X võistlus

Kooliõpilaste ja tudengite võistlus Delta X tuleb taas detsembris!