Autor:
Andres Vaher

Eralaenujuhtimine

Image
Banner K8

Täiendusõppeprogramm MJ00.TK.008   4,5 EAP
Toimub 1.02 - 8.06.2024 koos ainega Finantsturud programmina Panganduse kõrgem aste.
Loe lähemalt toimumisinfo ja õppetöö korralduse kohta siit


Käime läbi protsessi, mis algab krediidiriskide hindamise, jälgimise ja juhtimise ning laenupoliitika ja -tingimuste väljatöötamisega. Neile järgnevad laenuandmine, jälgimine ja lõpetamine. 

Osalema kutsume finantsasutuste töötajaid, kinnisvaramaaklereid ja majandusajakirjanikke, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku eralaenuturuga. Teretulnud on üliõpilased, kes näevad oma karjääri panganduses, ja ka eraisikud, kes näiteks soovivad hinnata oma krediidiväärsust

Testi oma taset

 1. LAENAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED: Laen ja laenamine. Laenuandmisega seotud riskid. Krediidiriski juhtimine.
 2. KREDIIDIKULTUUR JA ORGANISATSIOON: Krediidikultuur. Kliendihaldusüksused. Laenuotsuste tegemise tasandid ja otsustuslimiidid.
 3. KREDIIDIPOLIITIKA: Kliendid ja tooted. Laenuanalüüs. Tagatised. Laenutingimused. Laenuotsus ja vormistamine. Laenude kvaliteedi hindamine.
 4. PANKADE LAENUTEGEVUSEGA SEOTUD USALDUSNORMATIIVID
 5. LAENUPROVISJONID: Laenude kajastamine finantsaruandluses. Provisjonide moodustamise printsiibid ja nõuded.
 6. ERALAENULIIGID: Arvelduslaen. Tarbimislaen. Riigi tagatisega õppelaen. Eluasemelaen. Hüpoteeklaen.
 7. ERALAENUANALÜÜS: Dokumendid. Kliendi vajaduse väljaselgitamine ja nõustamine. Kliendi ja projekti analüüs. Laenutingimuste ja tehingu struktuuri väljatöötamine.
 8. ERALAENU TAGATISED: Tagatise mõiste, liigid ja väärtuse hindamine. Omandikuuluvuse analüüs, Tagatisvara kindlustamine.
 9. ERALAENU OTSUS JA VORMISTAMINE: Eralaenu raport. Laenuotsuse tegemine. Vormistamise protsess. Faili koostamine. Laenu- ja tagatislepingu sõlmimine. Andmete administreerimine. Laenu väljamaksmine.
 10. ERALAENUDE KVALITEEDI HINDAMINE: Kvaliteedi hindamine. Lepingutingimuste muutmine. Laenuprovisjonide moodustamine ja probleemlaenud. Intressiarvestuse peatamine ja mahakantud laenud. Laenu- ja tagatislepingu lõppemine.

Pärast täiendusõppeprogrammi ERALAENUJUHTIMINE läbimist:

 •  mõistad krediidiriski olemust;
 •  tead krediidiriski hindamise ja juhtimise vahendeid;
 •  analüüsid laenuprovisjonide moodustamise põhjuseid;
 •  mõistad tagatise hindamise põhimõtteid;
 •  kirjeldad eralaenuliike ja -tingimusi;
 •  analüüsid eralaenuandmise põhimõtteid ja protsessi;
 •  selgitad laenujuhi teadmiste ja kogemuste mõju laenuportfelli arengule;
 •  analüüsid eralaenuturgu ja hindad selle arenguid.

Õppejõud

Küllike Villiste
AS SEB Panga Credit Deski osakonna laenuspetsialistide juht. Täiendusõppeprogrammi "Eralaenujuhtimine" külalisõppejõud alates 2017.a.
Küllike Villiste
AS SEB Panga Credit Deski osakonna laenuspetsialistide juht. Täiendusõppeprogrammi "Eralaenujuhtimine" külalisõppejõud alates 2017.a.
Varasuvesemestri (9.05-8.06.2024) liitumistähtajani 29.04 on jäänud: