Kaugkoolitusprogrammide toimumisinfo ja õppetöö korraldus

Image
Õppetöö TÜ Tallinna esinduses

Täiendusõppe kaugkoolitusprogrammides toimub õpe semestrite kaupa:

Talvesemester 2023  
Registreerumise tähtaeg 27.november
Infotund-avaaktus 7.detsember
Lõpueksamid 9.märts 2024

Kaugkoolituses ei ole "kohalkäimise kohustust". Õpid nii ja siis, kuidas ja millal sobib. Õpikud on paberkandjal. Muu õpe – kodutööd (kaasuste lahendamine), suhtlemine õppejõudude ja kursusekaaslastega, proovieksamitestid - on Tartu Ülikooli veebipõhises koolituskeskkonnas Moodle (https://moodle.ut.ee). Õpe põhineb iseseisval tööl õpiku ja kaasustega ning koostööl õppejõu ja kursusekaaslastega.

Õppeperioodil kohtume Tartu Ülikooli Tallinna esinduses ja moodle.ut.ee: infotund-avaaktusel, rühmakonsultatsioonide sessioonil (oktoobris), eksamil ja lõpuaktusel.

Image
Õppematerjalid

Semestri infotund-avaaktusel saad kätte kogu õppematerjali:

  • kaugkoolituse erimetoodika järgi koostatud õpiku(d), mille iga peatükk algab eesmärkidega ja lõpeb kordamistestiga;
  • veebijuhendi moodle.ut.ee jaoks , kust on kodutööd (kaasused), foorumid, õpiinfo ja –tulemused, proovieksamitestid, jne
Image
Rühmakonsultatsioonid

Lisaks individuaalsele juhendamisele toimuvad igas programmis rühmakonsultatsioonid (moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton). 

Rühmakonsultatsioon on praktikumi vormis. Käsitleme teemasid süvendatult, lahendame kaasusi ja ülesandeid, arutleme päevakajaliste sündmuste üle. Ootame rühmakonsultatsiooni kõiki kursuslasi sõltumata õppe algusajast. Sessioonid toimuvad:

  • 9.- 30.oktoober (eksam 4.novembril 2023)
  • 12.-29.veebruar (eksam 9.märts 2024)
Image
Eksamid

Õppetöö lõpeb eksamiga, mis toimub kolm korda aastas: novembri, märtsi ja juuni alguses laupäeval kl 11:00 kas moodle.ut.ee või Tartu Ülikooli Tallinna esinduses.

Eksamid on valikvastustega testid ja toimuvad kõigis programmides korraga. Kui näiteks alustasid mais kahes programmis, siis saad novembri eksamil ka kaks testi. Kui aga siis näiteks loobud ühe eksami sooritamisest (st eelistad järeleksamit märtsis), siis loeme seda põhjuseta puudumiseks.

Eksamitest on valikvastustega. Igal küsimusel on kuni 5 valikvastust (valikud A > E), millest üks on õige. Iga õige vastuse eest saad 1 punkti ja vale vastuse eest 0 punkti. Eksamitesti sooritustase peab olema vähemalt 70%. Eksamitest sarnaneb tasemetestiga, proovi lahendada SIIT.

2023/24 õ.-a. lõpueksamid toimuvad 4.novembril, 9.märtsil ja 8.juunil.

Image
Tunnistused

Lõpueksami(d) edukalt sooritanuna saad Tartu Ülikooli tunnistuse koos lisaga (hindelehega). Tasemeõppekava sobivusel on võimalik ainepunkte VÕTA- (Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamise) süsteemis üle kanda.

Image
Programmivalik

Programmid on jagatud õppesuundadesse, aga õppida saad ka üksikute programmide kaupa. Koosta endale sobiv ja vajalik õpiportfell! Ühe semestri mahuks soovitame töö, pere ja hobide kõrvalt kuni 3 programmi või siis ühte õppesuunda. Valiku lihtsustamiseks ja kursuste raskusastme hindamiseks on iga programmi lehel tasemetest. Testis on 10 küsimust, see on analoogne lõpueksamitestiga. Proovi lahendada, saad tulemuse kohe teada! Vt teste SIIT

Kui oled oma õpiportfelli kokku pannud, siis täida iga programmi kohta registreerimisvorm > Täiendusõppe kursustele registreerumine

Registreerimisvormil näidatud kontaktmeiliaadressil võtame ühendust ja lepime kokku järgmised sammud.

Image
Õppele registreerumine

Programmi hind sisaldab:

  • 1-2 õpikut (vastavalt 1- või 2-osaline programm)
  • kaasuseid, proovieksamiteste
  • rühma- ja individuaalkonsultatsioonide tasu
  • tavaeksamitasu
  • käibemaksu

Kui tasud oma õppe eest eraisikuna, saad tulumaksusoodustust.

Tartu Ülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Programmide ja õppesuundade hinnad:

Õppesuund ja programm  Hind (EUR)
RAHANDUSE JA PANGANDUSE ÕPPESUUND  
Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes 540+km=648
   
Panga funktsioonid  
Finantsettevõtte majandustegevus  
Finantsteenused  
PANGANDUSE PÕHIASTE (eelmised kolm kokku) 950+km=1140
   
Eraisiku finantsplaneerimine  
Väärtuspõhine finantsjuhtimine  
Makromajandus ja rahapoliitika 540+km=648
PANGANDUSE KESKASTE (eelmised kolm kokku) 1350+km=1620
   
Eralaenujuhtimine 540+km=648
Finantsturud 540+km=648
PANGANDUSE KÕRGEM ASTE (eelmised kaks kokku) 950+km=1140
   
KINNISVARA ÕPPESUUND  
Kinnisvaraturg ja -äri I,II  
Kinnisvaraõigus 540+km=648
KINNISVARATURG, -ÄRI JA -ÕIGUS (eelmised kaks kokku) 950+km=1140
   
PROJEKTIPÕHISTE RAHASTAMISVÕIMALUSTE ÕPPESUUND  
Projektipõhine rahastamine ja projektitöö I, II 580+km=696
Riigihanke planeerimine ja -menetlus 540+km=648
   
MAJANDUSARVESTUSE JA -ÕIGUSE ÕPPESUUND  
Majandusarvestus I, II 540+km=648
Majandusarvestus III 540+km=648
Majandusõigus I, II 540+km=648
MAJANDUSARVESTUS JA -ÕIGUS (esimene ja kolmas kokku) 950+km=1140

Täida registreerimisvormi iga valitud programmi  / õppesuuna kohta SIIN 

Semestri avaaktus-infotunnil saad kätte kogu õppematerjali. Mis tempos õpid, sh mitmesse ossa semestri töö jaotate, on enda otsustada. Sellepärast palume ka õppetasu laekumist programmi infotunniks

Inimeste siluetid päikeseloojangu taustal. Inimesed hüppavad õhku.

Seminar „Kuidas hoida töötajate tööheaolu?“

Ivan Sergejev

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunde

Majandusteaduskond avas kuus uut mikrokraadiprogrammi

Tartu Ülikooli majandusteaduskond avas kuus uut mikrokraadiprogrammi, mis on mõeldud kõigile kes soovivad omandada lisaeriala või pädevus mõnes kitsamas valdkonnas.