Kaugkoolitusprogrammide toimumisinfo ja õppetöö korraldus

Image
Õppetöö TÜ Tallinna esinduses

Täiendusõppe kaugkoolitusprogrammides toimub õpe semestrite kaupa:

Varasuvesemester 2024  
Registreerumise tähtaeg 29.aprill
Infotund-avaaktus 9.mai
Lõpueksamid 8.juuni 2024

Kaugkoolituses ei ole "kohalkäimise kohustust". Õpid nii ja siis, kuidas ja millal sobib. Õpikud on paberkandjal. Muu õpe – kodutööd (kaasuste lahendamine), suhtlemine õppejõudude ja kursusekaaslastega, proovieksamitestid - on Tartu Ülikooli veebipõhises koolituskeskkonnas Moodle (https://moodle.ut.ee). Õpe põhineb iseseisval tööl õpiku ja kaasustega ning koostööl õppejõu ja kursusekaaslastega.

Õppeperioodil kohtume Tartu Ülikooli Tallinna esinduses ja moodle.ut.ee: infotund-avaaktusel, rühmakonsultatsioonide sessioonil (oktoobris), eksamil ja lõpuaktusel.

Image
Õppematerjalid

Semestri infotund-avaaktusel saad kätte kogu õppematerjali:

  • kaugkoolituse erimetoodika järgi koostatud õpiku(d), mille iga peatükk algab eesmärkidega ja lõpeb kordamistestiga;
  • veebijuhendi moodle.ut.ee jaoks , kust on kodutööd (kaasused), foorumid, õpiinfo ja –tulemused, proovieksamitestid, jne
Image
Rühmakonsultatsioonid

Lisaks individuaalsele juhendamisele toimuvad igas programmis rühmakonsultatsioonid (moodle.ut.ee rakendusel BigBlueButton). 

Rühmakonsultatsioon on praktikumi vormis. Käsitleme teemasid süvendatult, lahendame kaasusi ja ülesandeid, arutleme päevakajaliste sündmuste üle. Ootame rühmakonsultatsiooni kõiki kursuslasi sõltumata õppe algusajast. Sessioonid toimuvad:

  • 20.-30.mai (eksam 8.juunil 2024)
Image
Eksamid

Õppetöö lõpeb eksamiga, mis toimub kolm korda aastas: novembri, märtsi ja juuni alguses laupäeval kl 11:00 kas moodle.ut.ee või Tartu Ülikooli Tallinna esinduses.

Eksamid on valikvastustega testid ja toimuvad kõigis programmides korraga. Kui näiteks alustasid mais kahes programmis, siis saad novembri eksamil ka kaks testi. Kui aga siis näiteks loobud ühe eksami sooritamisest (st eelistad järeleksamit märtsis), siis loeme seda põhjuseta puudumiseks.

Eksamitest on valikvastustega. Igal küsimusel on kuni 5 valikvastust (valikud A > E), millest üks on õige. Iga õige vastuse eest saad 1 punkti ja vale vastuse eest 0 punkti. Eksamitesti sooritustase peab olema vähemalt 70%. Eksamitest sarnaneb tasemetestiga, proovi lahendada SIIT.

2023/24 õ.-a. lõpueksamid toimuvad 4.novembril, 9.märtsil ja 8.juunil.

Image
Tunnistused

Lõpueksami(d) edukalt sooritanuna saad Tartu Ülikooli tunnistuse koos lisaga (hindelehega). Tasemeõppekava sobivusel on võimalik ainepunkte VÕTA- (Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamise) süsteemis üle kanda.

Image
Programmivalik

Programmid on jagatud õppesuundadesse, aga õppida saad ka üksikute programmide kaupa. Koosta endale sobiv ja vajalik õpiportfell! Ühe semestri mahuks soovitame töö, pere ja hobide kõrvalt kuni 3 programmi või siis ühte õppesuunda. Valiku lihtsustamiseks ja kursuste raskusastme hindamiseks on iga programmi lehel tasemetest. Testis on 10 küsimust, see on analoogne lõpueksamitestiga. Proovi lahendada, saad tulemuse kohe teada! Vt teste SIIT

Kui oled oma õpiportfelli kokku pannud, siis täida iga programmi kohta registreerimisvorm > Täiendusõppe kursustele registreerumine

Registreerimisvormil näidatud kontaktmeiliaadressil võtame ühendust ja lepime kokku järgmised sammud.

Image
Õppele registreerumine

Programmi hind sisaldab:

  • 1-2 õpikut (vastavalt 1- või 2-osaline programm)
  • kaasuseid, proovieksamiteste
  • rühma- ja individuaalkonsultatsioonide tasu
  • tavaeksamitasu
  • käibemaksu

Kui tasud oma õppe eest eraisikuna, saad tulumaksusoodustust.

Programmide ja õppesuundade hinnad:

Õppesuund ja programm  Hind (EUR) 
RAHANDUSE JA PANGANDUSE ÕPPESUUND  
Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes 550+km=671
   
Panga funktsioonid  
Finantsettevõtte majandustegevus  
Finantsteenused  
PANGANDUSE PÕHIASTE (eelmised kolm kokku) 950+km=1159
   
Eraisiku finantsplaneerimine  
Väärtuspõhine finantsjuhtimine  
Makromajandus ja rahapoliitika  
PANGANDUSE KESKASTE (eelmised kolm kokku) 1350+km=1647
   
Eralaenujuhtimine  
Finantsturud 550+km=671
PANGANDUSE KÕRGEM ASTE (eelmised kaks kokku) 950+km=1159
   
KINNISVARA ÕPPESUUND  
Kinnisvaraturg ja -äri I,II  
Kinnisvaraõigus 550+km=671
KINNISVARATURG, -ÄRI JA -ÕIGUS (eelmised kaks kokku) 950+km=1159
   
PROJEKTIPÕHISTE RAHASTAMISVÕIMALUSTE ÕPPESUUND  
Projektipõhine rahastamine ja projektitöö I, II 600+km=732
Riigihanke planeerimine ja -menetlus 550+km=671
   
MAJANDUSARVESTUSE JA -ÕIGUSE ÕPPESUUND  
Majandusarvestus I, II 550+km=671
Majandusarvestus III 550+km=671
Majandusõigus I, II 550+km=671
MAJANDUSARVESTUS JA -ÕIGUS (esimene ja kolmas kokku) 950+km=1159

Täida registreerimisvormi iga valitud programmi  / õppesuuna kohta SIIN 

Semestri avaaktus-infotunnil saad kätte kogu õppematerjali. Mis tempos õpid, sh mitmesse ossa semestri töö jaotate, on enda otsustada. Sellepärast palume ka õppetasu laekumist programmi infotunniks

Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

MJ mikrod

Tule tutvu uute mikrokraadiprogrammidega „Kaasaegsed finantsinstrumendid“ ja „Rohepöörde väljakutsete lahendamine“

majandusakadeemia

Majandusakadeemia seminaride sari väikeettevõtjatele TÜ Tallinna esinduses