Autor:
Andres Vaher

Makromajandus ja rahapoliitika

Image
BK7

Täiendusõppeprogramm MJJV.TK.062   4,5 EAP
Koos ainetega Eraisiku finantsplaneerimine ja Väärtuspõhine finantsjuhtimine ka programmina Panganduse keskaste toimub 1.02 - 8.06.2024.
Loe lähemalt toimumisinfo ja õppetöö korralduse kohta siit


Kuidas mõjutavad Euroopa Keskpanga rahapoliitilised otsused Eesti majandust? Mis rolli mängib keskpanga baasintressimäär inimeste ja ettevõtete igapäevaelus? Kust me välja loeme, millal algab ja lõpeb majanduskriis? Uurime makromajanduse ja raha olemust ning keskpankade rahapoliitika mõju reaalmajandusele.  

OSKA viimase raporti järgi suurendavad uute õigusaktide ja eeskirjade lisandumine, üleilmastumine ja rahvusvaheline koostöö analüütikute ametikohtade arvu. Kaalu osalemist, kui igapäevatööks on makromajandusuudiste, sh keskpankade sammude tõlgendamine, kui huvitavad rahapoliitiliste otsuste ja majanduselu seosed. Soovitame seda programmi neile, kes töötavad rahandussektoris või tegelevadki finantsplaneerimisega, st koostavad ettevõtte (või puhtalt enda jaoks) turuanalüüse ja investeerimisstrateegiaid. 

Lisaks kutsume programmis osalema ka juriste ja IT-spetsialiste, kelle töö nõuab oma valdkonnas rahandusteemade tundmist magistritasemel.

Testi oma taset

1. ETTEVÕTTEMAJANDUS JA RAHVAMAJANDUS: Ettevõttemajandus ehk mikroökonoomika. Rahvamajandus ehk makroökonoomika

2. MAJANDUSE MÕÕTMINE: Majanduse üldine struktuur. Rahvamajanduse arvepidamine

3. RAHA OLEMUS JA RAHATURG: Raha olemus ja loomine. Rahvusvaluutad rahvusvahelisel turul. Raha pakkumine ja -nõudlus

4. KESKPANK: Keskpankade olemus ja funktsioonid. Euroopa Keskpankade Süsteem

5. RAHAPOLIITIKA EESMÄRGID JA INSTRUMENDID: Rahapoliitika teostamise etapid. Lõpp-, vahe- ja operatsioonilised eesmärgid. Eurosüsteemi rahapoliitika strateegia. Rahapoliitika instrumendid

6. RAHAPOLIITIKA MÕJU REAALMAJANDUSELE JA INFLATSIOONILE: Rahapoliitika ülekandemehhanismid. Rahapoliitika mõju inflatsioonile

7. MAJANDUSTSÜKLID: Majandustsüklite ajalooline jaotus. Majandustsüklid ja rahapoliitika

Pärast MAKROMAJANDUS JA RAHAPOLIITIKA läbimist:

  • mõistad SKP ja majandustsüklite kujunemist;
  • tead avaliku sektori ülesandeid ja tegevuspõhimõtteid;
  • tõlgendad majandusstatistikat: selgitad võimalikke ohte majandusstabiilsusele ja prognoosid majanduse arengut;
  • analüüsid rahaturgu, tead rahapoliitika elluviijaid ja selgitad nende eesmärke ja vahendeid;
  • prognoosid rahapoliitika teostajate võimalikke samme;
  • hindad (sh IS.LM mudeli abil) eelarve- ja rahapoliitiliste vahendite mõju makromajandusnäitajatele.

Õppejõud

Robert Müürsepp
Statistikaameti vanemanalüütik. Täiendusõppeprogrammi "Makromajandus ja rahapoliitika" külalisõppejõud alates 2014.a.
Robert Müürsepp
Statistikaameti vanemanalüütik. Täiendusõppeprogrammi "Makromajandus ja rahapoliitika" külalisõppejõud alates 2014.a.
Varasuvesemestri (9.05 - 8.06.2024) liitumistähtajani 29.04 on jäänud:
Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

MJ mikrod

Tule tutvu uute mikrokraadiprogrammidega „Kaasaegsed finantsinstrumendid“ ja „Rohepöörde väljakutsete lahendamine“

majandusakadeemia

Majandusakadeemia seminaride sari väikeettevõtjatele TÜ Tallinna esinduses