Autor:
Andres Vaher

Väärtuspõhine finantsjuhtimine

Image
Banner K5

Täiendusõppeprogramm MJJV.TK.010   4,5 EAP
Toimumisaeg koos ainetega Eraisiku finantsplaneerimine ja Makromajandus ja rahapoliitika programmina Panganduse keskaste : 7.12.2023 - 9.03.2024

Loe lähemalt toimumisinfo ja õppetöö korralduse kohta siit


Kuidas hinnata finantsjuhtimise oskuste kvaliteeti? Tihti on tugeva ettevõtte finantsraskuste põhjuseks just üksikud ebaõnnestunud otsused.

Ettevõtte finantsjuhtimise eest vastutav isik peab olema võimeline langetama kvaliteetseid otsuseid, korraldama ettevõtte rahaasju, oskama vajadusel kasutada erinevaid finantsteenuseid ning hindama turgudel toimuvate muutuste mõju oma ettevõttele. Ta peab olema suuteline hindama oma otsuste võimalikku mõju ettevõtte tulevasele rahaloomele ja selle kaudu omanike vara väärtusele. Selles programmis lähtume finantsjuhtimise väärtuspõhisest käsitlusest, mille eesmärgiks ongi ettevõtte omanike vara väärtuse suurendamine.

Osalema ootame nii finantsjuhte kui ka seonduvate valdkondade töötajaid. Lisaks rahandusinimestele kutsume programmis osalema ka juriste ja IT-spetsialiste, kelle töö nõuab rahandusteemade tõlgendamist magistritasemel.

Testi oma taset

Vali vajalikud ained ja sobiv õppemaht:

1. SISSEJUHATUS VÄÄRTUSPÕHISESSE FINANTSJUHTIMISSE: Ettevõtte ja finantsjuhtimise põhieesmärk. Ettevõtte väärtus. Erinevad ettevõtluskontrolli mudelid ja nende mõju ettevõtte tegevusele. Ettevõtte finantsjuhtimise ülesanded.  Valdkonnad, millega tegeleb ettevõtte finantsjuht

2. ETTEVÕTTE VÄÄRTUSE HINDAMINE JA VÄÄRTUSE EDUTEGURID. TASAKAALUS TULEMUSKAART (Balanced Scorecard): Ettevõtte väärtus. Ettevõtte väärtuse hindamise meetodid ja väärtuse edutegurid. Tasakaalus tulemuskaart

3. AKTSIA RISK. AKTSIONÄRI NÕUTAV TULUNORM JA ETTEVÕTTE KAPITALI HIND. PORTFELLITEOORIA:  Aktsia risk. Aktsionäri nõutav tulunorm ja kapitali hind. Portfelliteooria

4. ETTEVÕTTE TEGEVUSEDUKUSE HINDAMINE: RAAMATUPIDAMISLIKUD vs. VÄÄRTUSPÕHISED NÄITAJAD: Ettevõtte tegevusedukuse näitajad. Lisandväärtusel põhinevad näitajad

5. ETTEVÕTTE PUHTA KÄIBEKAPITALI JUHTIMINE: TÄIENDAVA VÄLISE PUHTA KÄIBEKAPITALI HINDAMINE: Ettevõtte käibevarade juhtimine.  Ettevõtte puhta käibekapitali juhtimine

6. ETTEVÕTTE INVESTEERIMISPROJEKTIDE TASUVUSE HINDAMINE

7. FINANTSRISKIDE JUHTIMINE: Finantsriskid. Riskijuhtimine ettevõttes. Riskijuhtimise protsess. Finantsriskide maandamine. Tuletisinstrumendid ja nende kasutamine

8. ETTEVÕTTE FINANTSEERIMINE: FINANTSTASAKAAL

9. ETTEVÕTETE ÜHINEMISED JA OMANDAMISED (M & A): Ettevõtete omandamised ja ühinemised. M&A tehingu protsess

10. FINANTSRASKUSTES OLEVA ETTEVÕTTE RESTRUKTUREERIMINE. RESTRUKTUREERIMISMAATRIKS

11. RISKIKAPITAL JA ALUSTAVA ETTEVÕTTE FINANTSEERIMINE: Riskikapital. Riskikapitaliprojekti finantskavandamine. Eestis tegutsevad riskikapitalipakkujad 

Pärast VÄÄRTUSPÕHINE FINANTSJUHTIMINE läbimist:

  •      mõistad väärtuspõhise finantsjuhtimise eesmärki ja otsuseid, mida finantsjuht peab langetama;
  •      oskad hinnata ettevõtte väärtust ja tema tegevuse edukust;
  •      tead finantsjuhtimisotsuste (finantseerimis-, investeerimis-, puhta käibekapitali kasutamise, riskide maandamise ja finantstasakaalu saavutamise otsuste) tasuvuse kriteeriumeid;
  •      tead, kuidas ettevõtted ühinevad, kuidas neid omandatakse ja restruktureeritakse;
  •      tead, kuidas finantseeritakse riskikapitali projekte.

Õppejõud

Maire Nurmet
Tartu Ülikooli rahanduse lektor ja Eesti Maaülikooli dotsent. Täiendusõppeprogrammi "Väärtuspõhine finantsjuhtimine" õppejõud alates 2021.a.
Maire Nurmet
Tartu Ülikooli rahanduse lektor ja Eesti Maaülikooli dotsent. Täiendusõppeprogrammi "Väärtuspõhine finantsjuhtimine" õppejõud alates 2021.a.
Talvesemestri (7.12.2023-9.03.2024) liitumistähtajani 27.11 on jäänud:
Inimeste siluetid päikeseloojangu taustal. Inimesed hüppavad õhku.

Seminar „Kuidas hoida töötajate tööheaolu?“

Ivan Sergejev

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunde

Majandusteaduskond avas kuus uut mikrokraadiprogrammi

Tartu Ülikooli majandusteaduskond avas kuus uut mikrokraadiprogrammi, mis on mõeldud kõigile kes soovivad omandada lisaeriala või pädevus mõnes kitsamas valdkonnas.