Autor:
Andres Vaher

Projektipõhine rahastamine ja projektitöö I, II

Image
Banner K16

Täiendusõppeprogramm MJJV.TK.048,  9EAP
Toimumisaeg: 26.09 - 2.11.2024
Loe lähemalt toimumisinfo ja õppetöö korralduse kohta siit


Projektitööst on saanud oluline väljund Eesti arengut toetavatele ja edendavatele tegevustele. See on aidanud käivitada algatusi nii avalikus kui ka erasektoris, lahendada mitmete piirkondade konkreetseid probleeme, arendanud teenuseid ja tooteid ning pakkunud teemasid teadustööks. Lisaks struktuuritoetustele pakuvad võimalusi sihtsuunitlusega väiksemad fondid ja programmid. Organisatsioon on raha taotlejana sageli probleemi ees: kuhu panustada? Millist oma tegevust või valdkonda arendada, et ise samal ajal „tasakaalus“ püsida?

Mille poolest see projektikursus teistest eristub? "Projektipõhine rahastamine ja projektitöö" lähtub ideest, et organisatsiooni kõiki tegevusi ja nende rahastusallikaid kavandatakse samaaegselt. Esimene osa näitab, et peaaegu kõiki organisatsiooni tegevusi saab käsitleda projektina, millele leitakse sobiv rahastusallikas. Teine osa õpetab, kuidas saab ühest ideest hea projekt, kellelt küsida vajaminev rahasumma, kuidas vormistada edukas projekt, kuidas saada hakkama projekti juhtimisega.

Programm on suunatud inimesele, kellel on vaja projekte kirjutada, neid juhtida ja oma organisatsioonile põhi- või lisaressursse hankida. Programm tugineb õppejõudude pea kahekümne aastasele kogemustele, mis on tekkinud üheltpoolt sadade projektide kirjutamisega ja teisalt tähelepanekutega, mis on saadud rahastaja vaates.

Testi oma taset

1. PROJEKTIPÕHINE RAHASTAMINE: Organisatsiooni terviklik planeerimisprotsess: arengukava ja strateegia koostamine. Organisatsiooni tegevused kui projektid. Tegevuste eelarvestamine. Projektitöö kvaliteet. Projektipõhise rahastamise tulemuslikkus. Välisrahastamise põhimõtted ja rahastusallikad: Euroopa Liidu struktuurivahendid ja poliitikad. Struktuurivahendite allikad. Planeerimine riigi tasandil. Terviklik rahastusplaan. Rahastusplaani koostamine etappide kaupa  

2. PROJEKTITÖÖ: Projektitöö põhialused. Heategevus ja filantroopia. Projektitöö erinevad võimalused ja rahastusallikad. Projekti planeerimine: idee arendamine, probleemi määratlemine ja esitlemine, võimalike rahastamisallikate otsimine ja süstematiseerimine, ettevalmistused meeskonnale ja pakkumistele, hanked ja pakkumused. Projekti kirjutamine: eelprojekt või -taotlus, taotlusvorm, projekti ülesehitus. Projekti esitamine rahastajale ja rahastamisotsus. Projekti hindamine. Rahastamis- ja koostöölepingud. Projektijuhtimine ja avalikkussuhted. Meediaplaan. Projekti aruandlus: vormid ja nõuded. Läbiviidava või läbiviidud projekti hindamine. Jätkuprojektide algatamine.

Pärast täiendusõppeprogrammi läbimist:

  • kirjeldad organisastsiooni planeerimisprotsessi ülesehitust ja pikaajaliste arengueesmärkide kujunemist;
  • tood välja organisatsiooni strateegia, tegevuskava ja eelarve koostamise põhimõtted;
  • paned kokku organisatsiooni tervikliku rahastusplaani;
  • tunned projektide liike ja nimetad fonde;  
  • oskad planeerida oma projekti tegevusi ja ressursse;
  • tunned projektikirjutamise võimalusi ja nõudeid, millele peab rahastamist taotlev projekt vastama;
  • tead projektijuhtimise etappe;
  • tead, kuidas projekti tulemusi avalikkusele kajastada; 
  • tunned projektiaruandluse koostamise põhimõtteid;
  • tead, mille alusel projekte hinnatakse ja kuidas alustada jätkuprojekti planeerimist.

Õppejõud

Mervi Raudsaar
Tartu Ülikooli ettevõtluse õppetooli juhataja, kes arendab Tartu Ülikooli Ettevõtluse ja Innovatsiooni Keskuses üle-Eestiliselt ettevõtlusõpet. Täiendusõppeprogrammi "Projektipõhine rahastamine ja projektitöö I, II" õppejõud alates 2015.a.
Mervi Raudsaar
Tartu Ülikooli ettevõtluse õppetooli juhataja, kes arendab Tartu Ülikooli Ettevõtluse ja Innovatsiooni Keskuses üle-Eestiliselt ettevõtlusõpet. Täiendusõppeprogrammi "Projektipõhine rahastamine ja projektitöö I, II" õppejõud alates 2015.a.
Erki Korp
Projektiekspert, kellel on nii taotleja kui rahastaja pikaajaline kogemus nii raha taotleja kui rahastaja esindajana. Täiendusõppeprogrammi "Projektipõhine rahastamine ja projektitöö I, II" külalisõppejõud alates 2003.a.
Erki Korp
Projektiekspert, kellel on nii taotleja kui rahastaja pikaajaline kogemus nii raha taotleja kui rahastaja esindajana. Täiendusõppeprogrammi "Projektipõhine rahastamine ja projektitöö I, II" külalisõppejõud alates 2003.a.
Sügissemestri (26.09 - 2.11.2024) liitumistähtajani 16.09 on jäänud: