Autor:
Andres Vaher

Kinnisvaraturg ja -äri I, II

Image
Banner K10

Täiendusõppeprogramm MJJV.TK.015, 9 EAP
Toimumisaeg koos ainega Kinnisvaraõigus programmina Kinnisvaraturg,-äri ja -õigus: 1.02 - 8.06.2024.
Loe lähemalt toimumisinfo ja õppetöö korralduse kohta siit.


Kinnisvara ümbritseb meid kõikjal. Meie elukohad, töökohad, ostlemise ja vaba aja veetmise kohad on n-ö maatükki väärtustavad parendused. Millisel määral ja kui kasumlikult nad oma otstarvet täidavad, sõltub vara asukohast ja turuseisust. Lisaks ruumivajaduste rahuldamisele on kinnisvara ja sellega seonduv ka ärikeskkond. See on täiendusõppeprogramm kinnisvaraturu toimimise põhimõtetest ja tegevustest, mida võtab kokku mõiste - kinnisvaraäri. 

Osalema ootame äriühingute kinnisvaraspetsialiste, aga samuti ka kinnisvarainvestoreid ja eraisikust varaomanikke.

Testi oma taset

1. KINNISVARA OLEMUS: Kinnisvara üldised füüsilised omadused ja eripärad. Kinnisvara asukohast tulenevad omadused. Kinnisvara kirjeldamine asukoha kaudu. Kinnisvara elu- ja töökeskkonnana. Linnaplaneering. Kinnisvara ärikeskkonnana

2. KINNISVARA SEADUSTIK: Kinnisvara mõiste, kinnisasi, piiratud asjaõigused. Hüpoteek ja vallaspant. Kinnistusraamat. Kinnisvara käive. Piirangud ja kitsendused kinnisvara võõrandamisel. Kinnisvara maksustamine

3. KINNISVARATURG: Kinnisvaraturg, nõudlus ja pakkumine, tasakaal, turuhind. Kinnisvaraturu toimimise eeldused. Kinnisvaraturu liigitus. Kinnisvaraturu efektiivsus

4. KINNISVARALAENUD: Hüpoteek ja hüpoteeklaenu hindamise kriteeriumid. Hüpoteekpangandus. Kinnisvara liisimine. Kinnisvaralaenude üldriskid. Eluasemelaenude analüüs. Ärilaenude analüüs

5. KINNISVARAINVESTEERINGUD: omadused, tulusus, etapid. Tootluse ja riski arvutamine. Diskonteeritud rahavoogude analüüs. Investorite liigitus       

6. KINNISVARA ARENDUS: Arendajate liigitus. Arendusriskid. Kinnisvaraarendusprojekti etapid

7. KINNISVARA VAHENDAMINE: Maaklerlus. Kinnisvaravahendusfirma tööpõhimõtted. Kinnisvara müümise etapid. Maakleri valimine, vara müügibaasi lülitamine ja esinduslepingu sõlmimine. Müügiobjekti kirjeldamine ja esitlemine ostjatele. Ostu-müügi tehingu korraldamine. Müügihinna määramine, müügikulud. Volitamine, maakleri kohustused ja õigused. Maaklertegevuse litsentseerimine, koolitus

8. KINNISVARA HALDAMINE: Haldamise liigid. Üüripoliitika ja hooldus. Kindlustus ja raamatupidamine. Haldamise õiguslik regulatsioon

9. KINNISVARA HINDAMINE: alused ja meetodid. Hindamistoiming ja hinnangu koostamine 

Pärast KINNISVARATURG JA -ÄRI I, II läbimist:

  •       mõistad, mis on kinnisvara ja selgitad selle omadusi;
  •       tunned kinnisvara ja selle käivet reguleerivat seadusandlust;
  •       seletad kinnisvaraturu toimemehhanisme ja mõistad hinnaliikumise põhjuseid;
  •       analüüsid kinnisvaraprojekti põhinäitajaid ja sõnastad selle põhjal otsuseid.

Õppejõud

Hannes Kuhlbach
Kinnisvaraekspert ja koolitaja, kellel on magistrikraad ärijuhtimises (TTÜ 1998) ja psühholoogias (TLÜ 2015). Täiendusõppeprogrammi "Kinnisvaraturg ja -äri I, II" külalisõppejõud alates 2002.a.
Hannes Kuhlbach
Kinnisvaraekspert ja koolitaja, kellel on magistrikraad ärijuhtimises (TTÜ 1998) ja psühholoogias (TLÜ 2015). Täiendusõppeprogrammi "Kinnisvaraturg ja -äri I, II" külalisõppejõud alates 2002.a.
Varasuvesemestri (9.05 - 8.06.2024) liitumistähtajani 29.04 on jäänud: