Autor:
Andres Vaher

Kinnisvaraõigus

Image
Banner K17

Täiendusõppeprogramm MJJV.TK.022, 4,5 EAP
Toimub 9.05 - 8.06.2024.
Loe lähemalt toimumisinfo ja õppetöö korralduse kohta siit

Kinnisvara alal läbilöömiseks on vaja õigusalaseid teadmisi. Sellel turul ei tähenda edu pelgalt tehingu vormistamist. Klientide võitmiseks tuleb tunda kinnisasjade olemust ja selle kitsendusi, koormatisi, maksustamist, planeeringunõudeid jms.

Käsitleme kinnisvaratehingute ja tehingu subjektidega seotud õiguslikke küsimusi. See on õigusalane programm kinnisvaraspetsialistile ja -arendajale, ametnikule ja omanikule ja lihtsalt huvilisele. 

Testi oma taset

1. ÜLDTEADMISED TSIVIILÕIGUSEST. Kinnisvaratehingute subjektid. Tehingud. Esindamine. Elukoht. Pärimine.

2.  ASJAÕIGUS. Esemed, asjad, õigused. Omand. Kinnisomandi kitsendused. Kinnistusraamat. Piiratud asjaõigused. Kinnisasja omandamise kitsendamine.

3. VÕLAÕIGUS. Lepingute üldsätted. Müügileping. Kinkeleping. Üürileping. Rendileping. Tasuta kasutamise leping. Laenuleping. Kindlustusleping. Maaklerileping ja käsundusleping.

4. KORTERELAMUTE HALDAMINE JA ÜHISTUD. Korteriühistu. Hooneühistu.

5. KINNISVARA MAKSUSTAMINE. Tulumaks. Käibemaks. Maamaks.

6. PLANEERINGUD JA EHITUS. Planeeringute eesmärgid. Üldplaneering ja detailplaneering. Ehitamisele esitatavad nõuded. Ehitusprojekt ja projekteerimistingimused. Ehitusluba ja ehitusteatis.

Pärast KINNISVARAÕIGUS läbimist:

  •       tunned kinnisvaratehingute sisu ja vorminõudeid ning nõudeid tehingus osalejatele;
  •       defineerid asjaõiguse põhimõisteid, tunned asjaõiguste olemust ja kinnisasja kitsendusi;
  •       tunned võlaõiguse põhimõtteid ja võlaõiguslikke tehingute erisusi;
  •       eristad võlaõiguslikke kasutuslepinguid piiratud asjaõigustest;
  •       mõistad kinnisvara maksustamise põhimõtteid;
  •       tead korterelamute haldamise vorme ja nende erisusi;
  •       tunned planeeringute liike ja ehitamisele kehtestatud nõudeid.

Õppejõud

Merle Eamets
Kinnisvara- ja tööõiguse jurist ning koolitaja. Täiendusõppeprogrammide "Kinnisvaraõigus" ja "Majandusõigus I, II" külalisõppejõud alates 2006.a.
Merle Eamets
Kinnisvara- ja tööõiguse jurist ning koolitaja. Täiendusõppeprogrammide "Kinnisvaraõigus" ja "Majandusõigus I, II" külalisõppejõud alates 2006.a.
Varasuvesemestri (9.05 - 8.06.2024) liitumistähtajani 1.05 on jäänud: