Autor:
Andres Vaher

Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes

Image
Banner KRP

Täiendusõppeprogramm SVMJ.TK.056, 5 EAP 
Toimub 26.09 - 2.11.2024 
Loe lähemalt toimumisinfo ja õppetöö korralduse kohta siin


Eesti on üle võtnud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu nn viienda rahapesu tõkestamise direktiivi (AMLD V). Selle järgi tuleb kohaldada hoolsusmeetmeid, sh tunda oma kliente, hinnata nende tegevusvaldkondi, tehinguid ja teavitada riskist Rahapesu andmebürood. Üldlevinud ja vale arvamus on, et see puudutab vaid pankasid.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) tulenevad kohustused laienevad ka paljudele (väike)ettevõtjatele - kauplejatele, raamatupidamis- ja kinnisvarafirmadele, jt. Kui ettevõte on RahaPTS mõistes kohustatud isik, siis peab ta kaardistama oma riskid (ehk "haavatavuse" rahapesu kontekstis), määrama riskiisu, koostama riskihinnangu, töötama välja riskide juhtimise metoodika ja kinnitama nende maandamise reeglid.

Kaalu osalemist, kui kuulud Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) järgi kohustatud isikute hulka: kaupled, osutad raamatupidamis- ja nõustamisteenust, vahendad kinnisvara, töötad mittetulundusühingus või sihtasutuses, vahendad väikelaene või pakud virtuaalvääringu teenust.

Kas teadsid, et OSKA viimase raporti järgi kasvab riskijuhtimisega seotud ametikohtade arv ja rahapesu tõkestamise ekspertide vajadus suureneb oluliselt?

Testi oma taset

Analüüsime ettevõtja õigusi ja kohustusi:

  1. Mis on rahapesu ja miks seda tõkestada: Õiguslikud alused. Mõisted. Rahapesu. Terrorismi rahastamine
  2. Kohustatud isikud: Isikud, kellele RahaPTS laieneb. Kohustatud isikud tulenevalt kõrge riskiga tegevusvaldkonnast. Kohustatud isikud tulenevalt kõrge riskiga tehingust. Tegelik kasusaaja
  3. Riskide hindamine ja juhtimise süsteem: Riiklik riskihindamine. Kohustatud isiku riskide hindamine ja juhtimine
  4. Hoolsusmeetmed: Kohaldamise üldpõhimõtted ja kohaldamise kohustus. Hoolsusmeetmed ärisuhte loomisel. Ärisuhte seire. Hoolsusmeetmete kohaldamine lihtsustatud ja tugevdatud korras. Hoolsusmeetmete kohaldamise eritingimused ja kohaldamata jätmise tagajärjed
  5. Andmete kogumine, töötlemine, säilitamine ja kaitse
  6. Tegevus rahapesu kahtluse korral: Teatamiskohustus. Teate salastatus. Vastutusest vabanemine
  7. Riiklik töökorraldus, järelevalve ja vastutus: Rahapesu andmebüroo. Järelevalve. Tegevusloaga ettevõtted. Vastutus

Pärast täiendusõppeprogrammi läbimist:

- mõistad rahapesu riski olemust;

- tead hoolsusmeetmeid ja rahapesu tõkestamise nõudeid ettevõttes;

- tunned järelevalve asutusi ja nende töökorraldust;

- tead, kuidas toimida rahapesu kahtluse korral.

Õppejõud

Katri Tomson
Vandeadvokaat, kelle valdkondadeks on pangandus ja finantsõigus. Täiendusõppeprogrammi "Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes" külalisõppejõud.
Katri Tomson
Vandeadvokaat, kelle valdkondadeks on pangandus ja finantsõigus. Täiendusõppeprogrammi "Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes" külalisõppejõud.
Maarja Lehemets
Advokaat, kes tegeleb finantsõiguse ja andmekaitse õiguse küsimustega. Täiendõppeprogrammi „Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes“ külaliseõppejõud.
Maarja Lehemets
Advokaat, kes tegeleb finantsõiguse ja andmekaitse õiguse küsimustega. Täiendõppeprogrammi „Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes“ külaliseõppejõud.
Karen Tellisaar, 12.lennu vilistlane:

"Õpitust on olnud vägagi palju kasu. Eriti kuna pidin meie pangas tegelema AML juhendite suuremahulise uuendamise ja ajakohastamisega, siis oli väga abiks, et sain õpikut uuesti läbi lapata ning koolitajate näidiseid vaadata. Väga meeldis, et loengu käigus sain koolitajale küsimusi esitada ja vastuseid küsimustele, mis mind huvitasid ja ka loengu käigus toimunud arutelud olid väga asjalikud.

Lisaks veel mitmeid nipet-näpet asju sain kursusel teada, mida kas polnud enne kuulnud, olin aja jooksul unustanud või mille osas polnud kindel kuidas oleks õige tegutseda. Ja muidugi kuna ma pean ka ise töötajaid koolitama, siis oli hea teha märkmeid mida ma enda koolitusmaterjalides võiks kajastada.

Nii, et kokkuvõttes oli ka minu jaoks, kes tegelikult on finantssektoris üsna pikalt töötanud ja seal hulgas ka AML teemadega, siis oli  see igati kasulik koolitus. Suur tänu!"

Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes, 2023
Sügissemestri (26.09 -2.11.2024) liitumistähtajani 16.09 on jäänud:
Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

MJ mikrod

Tule tutvu uute mikrokraadiprogrammidega „Kaasaegsed finantsinstrumendid“ ja „Rohepöörde väljakutsete lahendamine“

majandusakadeemia

Majandusakadeemia seminaride sari väikeettevõtjatele TÜ Tallinna esinduses