Autor:
Andres Vaher

Panga funktsioonid

Image
Banner K1

Täiendusõppeprogramm MJJV.TK.006   4,5 EAP
Koos ainetega Finantsettevõtte majandustegevus ja Finantsteenused programmina Panganduse põhiaste on toimumisaeg 1.02 - 8.06.2024

Loe lähemalt toimumisinfo ja õppetöö korralduse kohta siit.


Kes vajab panku? Vaatame koos, missugustel ajaloolistel tingimustel on tänapäevaks välja kujunenud raha ja pangad just sellistena, nagu meie neid teame. Uurime, mis on raha, kuidas säästetakse, võetakse laenu, makstakse intresse jne. alates bartertehingutest kuni kaasaegse finantskeskkonnani.

See on programm neile, kes tunnevad huvi rahamaailmas toimuva vastu, kuid kellel ei ole kõrgemat majandusharidust. Lisaks rahandusinimestele kutsume programmis osalema ka juriste ja IT-spetsialiste, kelle töö nõuab rahandusteemade tõlgendamist bakalaureuse tasemel.

Testi oma taset

1. RAHA MÕISTE JA VÄÄRTUS: Raha majanduslik roll. Raha loomine ja mõõtmine. Inflatsioon

2. FINANTSVAHENDUS: Finantsvahenduse alused. Riski hajutamine ja info kogumine finantsvahenduses. Intressimäärad. Tulukõverad. Panga varade ja kohustuste tähtaegade teisendamine.

Pärast PANGA FUNKTSIOONID läbimist:

  •      defineerid raha ja oskad mõõta majanduses ringleva raha hulka;
  •      mõistad, mis on inflatsioon ja analüüsid aegridu;
  •      arvutad intressi ja selgitad intressimäärade kujunemist nii majanduse kui ka kliendi vaates;
  •      tead, kuidas pank hajutab finantsriske;
  •      mõistad, kuidas pangad oma varade ja kohustuste tähtaegu vastavusse viivad.
Varasuvesemestri (9.05 - 8.06.2024) liitumistähtajani 29.01 on jäänud: