Autor:
Andres Vaher

Majandusarvestus III

Image
Banner MA3

Täiendusõppeprogramm SVMJ.TK.014,  6 EAP
Toimumisaeg: 28.09 - 4.11.2023
Loe lähemalt toimumisinfo ja õppetöö korralduse kohta siin


See on järg täiendusõppeprogrammile Majandusarvestus I, II. Tegeleme edasi raamatupidamisarvestusega, lisandub juhtimisarvestus. Programm on seotud Eesti Raamatupidajate Kogu kutsenõueteraamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Käsitleme ja kasutame raamatupidamisprogrammi Merit võimalusi.

OSKA viimase raporti järgi suureneb finantssektoris analüütiku ametikohtade arv tehnoloogia arengu ja regulatsioonide kasvu toel.  

Kaalu selles programmis osalemist, kui kui Sind huvitab finantsarvestus ja raamatupidamine, soovid saada teadmisi juhtimisarvestusest, kui sul on olemas algteadmised majandusarvestusest ja soovid tänases majandusruumis paremini orienteeruda. „Majandusarvestus III“ teadmised ja oskused tulevad kasuks, kui sinu tööülesanded on seotud finantsarvestusega või oled ettevõtte juht. Sobilik on kursus ka juhul kui näed oma tulevikku arvestusalal ja Sul on huvi üldsegi mitte „kuiva“ majandusarvestuse valdkonna vastu. Samuti soovitame seda kursust neile, kel on juba raamatupidajana töötamise kogemus ja vajavad professionaalseks arenguks uusi teadmisi. Eesti raamatupidamiskohustuslastele esitatud nõuded muutuvad ja täienevad pidevalt, tule ja kinnita oma teadmisi ja leia uusi kolleegi-kontakte.

See programm on ka neile, kes plaanivad sooritada Eesti Raamatupidajate Kogu juures raamatupidaja kutse kvalifikatsioonitasemete eksamit.

Tartu Ülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Testi oma taset

1. FINANTSARVESTUS

 • OMAKAPITAL: Omakapitali olemus. Omakapitali liigid. Omakapitali tehingute kajastamine.
 • RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDED: Raamatupidamise aruanded. Bilanss ja kasumiaruanne. Omakapitali muutuste aruanne. Rahavoogude aruanne.

2. MAKSUARVESTUS

 • MAKSUKORRALDUSE SEADUS: Raamatupidamis- ja maksuarvestuse pidamise kohustus. Dokumentide säilitamise kohustus.
 • TULUMAKSUSEADUS JA TULUMAKSU ARVESTUS: Füüsilise ja juriidilise isiku maksustamise erisused. Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused. Tulumaksu maksmise erijuhud – erisoodustused. Tulumaks kingitustelt, annetustelt ja vastuvõtukuludelt. Tulumaks ettevõtlusega ja põhikirjalise tegevusega mitteseotud kuludelt. Tulumaks muudelt ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt.
 • KINDLUSTUSMAKSUDE ARVESTUS JA TASUMINE: Sotsiaalmaks. Kogumispensionid. Töötuskindlustusmaks. Tööjõuga seotud maksude arvestus. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded.
 • KÄIBEMAKS: Käibemaksuseadus.

3. JUHTIMISARVESTUS

 • JUHTIMISARVESTUSE EESMÄRGID JA VALDKONNAD: Ettevõtte finantsjuhtimissüsteem.
 • KULUDE KÄITUMINE: Muutuvkulud. Püsivkulud. Segakulud. Kogukulud  vs kulud ühikule.
 • KULUDE SEOTUS ARVESTUSOBJEKTIGA
 • TÄISKULUARVESTUS JA OSAKULUARVESTUS
 • TRADITSIOONILISED KULUARVESTUSMEETODID VS KAASAEGNE KULUARVESTUS: Traditsioonilised kuluarvestusmeetodid. Kaasaegne kuluarvestus. Traditsioonilise ja kaasaegse kuluarvestuse võrdlus.
 • KULU-MAHT-KASUM ANALÜÜS: Kulu-maht-kasum analüüsi rakendused. Kulu-maht-kasum seoste graafiline esitus. Kulu-maht-kasum analüüsi piiravad eeldused. Kulu-maht-kasum analüüsi kuldreegel.
 • RAHA  AJAVÄÄRTUS: SISSEJUHATUS TEEMASSE: Raha tulevane väärtus. Raha nüüdisväärtus.        
 • KIIRPILK EELARVESTAMISELE: Eelarvestamise meetodid. Koondeelarve.
 • FINANTSARUANNETE ANALÜÜS: Finantsaruannete analüüsi meetodid. Trendianalüüs. Finantsaruannete analüüsil esinevad probleemid ja puudused. Finantsaruannete analüüsi kokkuvõte.

Pärast täiendusõppeprogrammi läbimist:

 • oskad koostada raamatupidamise aastaaruande põhiaruandeid;
 • tunned raamatupidamise seadust ja normatiivakte;
 • tead maksukorralduse seadusega seotud mõisteid, nõudeid ja kohustusi (tulu-, sotsiaal- ja käibemaks);
 • tunned olulisemaid kogumispensionite ja töötuskindlustuse seadusega seotud mõisteid, nõudeid ja kohustusi;
 • tunned ettevõtte kuluarvestust ja kulude liigitamise põhimõtteid ning oskad teha kulu-maht-kasum analüüsi;
 • tunned eelarvestamise meetodeid, koondeelarve osi ja tegevusvaldkonna eripärasid;
 • analüüsid ettevõtte finantsaruandeid põhiliste meetodite järgi.

Õppejõud

Piret Linnasmägi
Raamatupidaja, konsultant ja koolitaja nii finantsarvestuse kui juhtimise alal. Täiendusõppeprogrammide "Majandusarvestus I, II" ja "Majandusarvestus III" külalisõppejõud alates 2008.a.
Piret Linnasmägi
Raamatupidaja, konsultant ja koolitaja nii finantsarvestuse kui juhtimise alal. Täiendusõppeprogrammide "Majandusarvestus I, II" ja "Majandusarvestus III" külalisõppejõud alates 2008.a.
Juta Tikk
Majandusarvestuse lektor ja SA Innove raamatupidajate kutsevõistluste korraldaja (al 2010.a.). Täiendusõppeprogrammi "Majandusarvestus III" külalisõppejõud alates 2016.a.
Juta Tikk
Majandusarvestuse lektor ja SA Innove raamatupidajate kutsevõistluste korraldaja (al 2010.a.). Täiendusõppeprogrammi "Majandusarvestus III" külalisõppejõud alates 2016.a.

Programmijuht

Karin Liikane
Sotsiaalteaduste valdkond
Majandusteaduskond
täiendusõppe programmijuht
Teatri väljak 3-305, Tallinn
+372 737 6606
Karin Liikane
Sotsiaalteaduste valdkond
Majandusteaduskond
täiendusõppe programmijuht
Teatri väljak 3-305, Tallinn
+372 737 6606
Sügissemestri (28.09-4.11.2023) liitumistähtajani 18.09 on jäänud:
Inimeste siluetid päikeseloojangu taustal. Inimesed hüppavad õhku.

Seminar „Kuidas hoida töötajate tööheaolu?“

Ivan Sergejev

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunde

Majandusteaduskond avas kuus uut mikrokraadiprogrammi

Tartu Ülikooli majandusteaduskond avas kuus uut mikrokraadiprogrammi, mis on mõeldud kõigile kes soovivad omandada lisaeriala või pädevus mõnes kitsamas valdkonnas.