Autor:
Andero Kalju

Kaks rahvusvahelist magistriõppekava ootab õppijaid

4.–15. septembrini saavad tulevased üliõpilased esitada avaldusi kahe rahvusvahelise magistriõppekava alusel õppima asumiseks. Valikus on kaks 2024. aasta veebruaris alustavat õppekava: „Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamises“ ning „Desinformatsioon ja ühiskondlik toimepidevus“.

Üheaastase ingliskeelse magistriõppekava „Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamises“ („Entrepreneurship in Economic Policymaking“) eesmärk on koolitada uuendusmeelseid ja ettevõtlikke avaliku sektori spetsialiste, kellel on ajakohased majandusteadmised ning kes suudavad muutuvas ühiskonnas ja majanduskeskkonnas edukalt toime tulla, arvestades tulevikus vajalikke tööoskusi. Õppijad saavad omandada mitmekülgseid teadmisi majanduse arengust, juhtimisest, poliitikast ja rahvusvahelistest trendidest ning tugevaid analüüsioskusi poliitika kujundamiseks kohalikul, riiklikul ja ülemaailmsel tasandil. Rohkem infot leiab veebilehelt.

Desinformatsioon ja vaenulikud infooperatsioonid võivad kujutada ohtu demokraatlike ühiskondade stabiilsusele ning toimimisele. Nende probleemide tõsidust arvestades on Tartu Ülikool arendanud uue ingliskeelse magistriõppekava „Desinformatsioon ja ühiskondlik toimepidevus“. „Kuna ühiskond muutub üha digitaalsemaks, suurenevad ka ohud, millega meil tuleb silmitsi seista. Seda arvestades on Tartu Ülikool loonud õppekava, mis toetab üksikisikute ja ühiskondade vastupanuvõimet desinformatsioonile, mille eesmärk on polariseerida ja segadust külvata,“ sõnas õppeprorektor Aune Valk. Õppekava on mõeldud professionaalidele, kes peavad mõistma infomanipulatsiooni olemust globaalses kontekstis ja tegelevad organisatsioonides või kogukondades strateegilise kommunikatsiooni, sotsiaalse vastupanuvõime loomise või riskihaldusega. Rohkem infot leiab veebilehelt

Õppetöö algab veebruaris 2024 ja kestab ühe aasta. Mõlema magistriõppekava parimad kandidaadid saavad võimaluse õppida õppetasu maksmata. Õppekava „Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamises“ alusel õppimiseks on kaks tasuta õppekohta: üks Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi kodanikule ja teine sõltumata kodakondsusest. Õppekava „Desinformatsioon ja ühiskondlik toimepidevus“ puhul on kaheksa tasuta õppekohta Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Moldova, Serbia, Ukraina või Usbekistani kodanikele ning kaks Eesti kodanikele.

Kandideerimistingimused sõltuvad õppekavast ja on täpsemalt kirjeldatud iga õppekava kodulehel. Üldisema info leiab Tartu Ülikooli sisseastumise veebilehelt.

Eesti kandidaadid saavad sisseastumisavalduse esitada sisseastumise infosüsteemis (SAIS) 1.–15. septembrini, väliskandidaadid samal ajavahemikul DreamApply keskkonnas. Õppekavade ingliskeelse info leiab veebilehtedelt ut.ee/disinfo ja ut.ee/economic.

TÜ peahoone

Algas sisseastumine Tartu Ülikooli eestikeelsesse esimese astme õppesse

tudengid koridoris

Doktoriõppe põhivastuvõtt lõpeb 15. juunil

Tudengid arutlemas

Mille põhjal teha teadlik erialavalik?