Miks me tegime sellise mikrokraadi - Innovatsiooni mikrokraad

 

Innovatsiooni mikrokraad. Miks me tegime sellise mikrokraadi?

Kuna see on ühest küljest väga praktiline vajadus ja teisest küljest leidsime juba täna olemasolevad ained, mis väga hästi sobivad seda vajadust katma. Innovatsioonist ja võimekusest innovatsiooniprotsesse juhtida on kujunenud oluline märksõna Eestis. Seni seostatakse innovatsiooni peamiselt start-up ettevõtete, biotehnoloogia ja e-valitsemise temaatikaga. Samas on uudsete lahenduste ja ärimudelite, toodete, teenuste ja tehnoloogiate rakendamine ühiskonna erinevatel elualadel veel lapsekingades. Seega on innovatsioonivõimekuste suurendamine just teistel tegevusaladel ühiskonna jaoks suure potentsiaaliga. Samuti on ühiskonda ja majandust murranguliselt mõjutavad tehnoloogiad jõudnud baasteaduse laboritest rakenduslike lahenduste ning laiema ja odavama kättesaadavuseni, näiteks tehisintellekt, andmeteadus- ja analüüsivõimekus, rohetehnoloogiad jne. Need tehnoloogiad vajavad oma potentsiaali avamiseks rakendusprojekte erinevates äri-, juhtimise ja avaliku sektori valdkondades. 

Kellele on see mikrokraad suunatud?

Innovatsiooni mikrokraad ongi suunatud inimestele, kes on huvitatud innovaatiliste ideede arendamisest rakendusprojektideks erinevates ettevõtetes, organisatsioonides ja eluvaldkondades, ning ka nende üleselt. Innovatsiooni mikrokraadi saab pakkuda nii akadeemilise õppe osana, täiendkoolitusprogrammina kui ka sisekoolitusena erinevates suuremates asutustes (sh Tartu Ülikoolis endas), kuna programmi saab näidete ja kaaslektorite abil suunata erinevatesse rakendusvaldkondadesse. 

Kuidas on see praktiliselt korraldatud?

Innovatsiooni mikrokraadi õpe toimub koos ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise, strateegilise juhtimise ja kaasaegse majanduse magistriõppega. Oleme kujundanud selle 16 EAP mahus ja sel aastal pikendasime eelmisel aastal mikrokraadi läbinute palvel mikrokraadi õppeperioodi ühe aastani, kuna töö kõrvalt oli raske kõike omandada ja kogu paketti täie jõuga võtta. Loodame sel aastal samasugust huvi kui eelmiselgi! 

 

Loe lähemalt innovatsiooni mikrokraadi kohta

Kadri Ukrainski
Majandusteaduskond
Riigimajanduse ja majanduspoliitika õppetool
õppetooli juhataja, teadus- ja innovatsioonipoliitika professor
Narva mnt 18–4016

Sotsiaalteaduste valdkond
Majandusteaduskond
asejuhataja teaduse alal, ettevõtluse ning tehnoloogia juhtimise MA programmijuht, programmijuht
Narva mnt 18–4016
magistriõppekava "Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamises"
Kadri Ukrainski
Majandusteaduskond
Riigimajanduse ja majanduspoliitika õppetool
õppetooli juhataja, teadus- ja innovatsioonipoliitika professor
Narva mnt 18–4016

Sotsiaalteaduste valdkond
Majandusteaduskond
asejuhataja teaduse alal, ettevõtluse ning tehnoloogia juhtimise MA programmijuht, programmijuht
Narva mnt 18–4016
magistriõppekava "Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamises"