Innovatsiooni mikrokraadiprogramm

Innovatsioonist ja võimekusest innovatsiooniprotsesse juhtida on kujunenud olulised märksõnad Eestis, mida seni seostatakse peamiselt iduettevõtete, biotehnoloogia ja e-valitsemise temaatikaga. Samas on uudsete lahenduste ja ärimudelite, toodete, teenuste ja tehnoloogiate rakendamine ühiskonna erinevatel elualadel veel lapsekingades. Seega on uuendusvõimekuse suurendamine just teistel tegevusaladel ühiskonna jaoks suure potentsiaaliga. 

Õppekeel: eesti
Toimumisaeg: (04.09.2023–16.06.2024) kuupäevad täpsustamisel. 
Maht: 16 EAP-d
Hind: 1920 eurot
Toimumiskoht: Tartu
Õppevorm: põimõpe
Registreerumise tähtaeg: 21.08.2023
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale: jah
Lisateave: Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, 737 6313

Innovatsiooni mikrokraadiprogramm on mõeldud inimestele, kes on huvitatud innovaatiliste ideede arendamisest rakendusprojektideks erinevates ettevõtetes, organisatsioonides ja eluvaldkondades ning ka nende üleselt. Ühiskonda ja majandust murranguliselt mõjutavad tehnoloogiad on jõudnud baasteaduse laboritest rakenduslike lahenduste, näiteks tehisintellekti, andmeteadus- ja analüüsivõimekuse, rohetehnoloogiate ja muuni, millel on laiem ja odavam kättesaadavus. Need tehnoloogiad vajavad oma potentsiaali rakendamiseks projekte erinevates äri-, juhtimise ja avaliku sektori valdkondades.

 

Miks sai see mikrokraadiprogramm üldse loodud? Loe lähemalt

Programm sobib ettevõtjatele, juhtidele, konsultantidele, ametnikele (nt avaliku sektori teemajuhid), magistrantidele, kellel peab olema bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase.

Õppejõududeks on pikaajalise kogemusega TÜ õppejõud ja praktikud erinevatest Eesti ettevõtetest.

Innovatsiooni mikrokraadiprogrammi läbinul on valdkonnaspetsiifilised teadmised ja oskused. Ta mõistab üleilmseid arenguduundumusi, seotud võimalusi ja väljakutseid. Ta saab aru, mis on innovatsioon ja milleks on see vajalik (pikaajaline konkurentsivõime ja kasum, organisatsiooni missiooni laiem kandepind ja mõju ühiskonnas). Ta suudab oma organisatsioonis ja/või tegevusvaldkonnas välja töötada innovatsioonistrateegia ning taktikalise plaani.

Ta mõistab, kust ja kuidas tekivad ideed (sh ettevõtted, väljaspool seda või ka koostöös), ning tunneb ideede genereerimise, sünteesimise ja katsetamise viise. Ta oskab leida ideede seast parima (valideerimine, eksperimenteerimine, prototüüpimine või katsetamine, tagasisidestamine). Ta oskab enda ja meeskonnaliikmete ideed projektiks (reaalsuseks) muuta ning sel eesmärgil meeskonda juhtida ning rakendada innovatsiooni- ja ettevõtlusprotsessi oma valdkonnas. Ta oskab näha oma idee seoseid ühiskonnaga laiemalt, mõistab riikliku poliitika, meetmete ja toetuste (peamiselt ettevõtluse, innovatsiooni, tehnoloogia ja teaduse vallas) olemust ning mõtet muutuste käivitamisel ühiskonnas, majanduses ja konkreetsetes organisatsioonides.

2023/2024. õppeaastal koosneb programm kolmest õppeainest, mida õpitakse koos magistriõppepavade „Ettevõtluse ning tehnoloogia juhtimine“, „Kaasaegne majandus“ ja „Strateegiline juhtimine“ üliõpilastega.

Programm koosneb kolmest õppeainest.

Iga õppeaine toimumisajad leiab õppeaine lehelt.

Õpingute alustamise eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Mikrokraadiprogramm toimub eesti keeles, kuid inglise keele B2-taseme oskus on nõutav, sest osa õppematerjale on inglise keeles. Programmi registreerumine toimub motivatsioonikirja alusel.

Loe lisaks ja registreeru

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunde

Milliseid võimalusi pakub mikrokraadiprogramm?

Tutvu kõigi majandusteaduskonna mikrokraadiprogrammidega

Registreerumise lõpuni on veel jäänud

Programmijuht ja õppejõud

Kadri Ukrainski
Majandusteaduskond
Riigimajanduse ja majanduspoliitika õppetool
õppetooli juhataja, teadus- ja innovatsioonipoliitika professor
Narva mnt 18–4016

Sotsiaalteaduste valdkond
Majandusteaduskond
asejuhataja teaduse alal, ettevõtluse ning tehnoloogia juhtimise MA programmijuht, programmijuht
Narva mnt 18–4016
magistriõppekava "Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamises"
Kadri Ukrainski
Majandusteaduskond
Riigimajanduse ja majanduspoliitika õppetool
õppetooli juhataja, teadus- ja innovatsioonipoliitika professor
Narva mnt 18–4016

Sotsiaalteaduste valdkond
Majandusteaduskond
asejuhataja teaduse alal, ettevõtluse ning tehnoloogia juhtimise MA programmijuht, programmijuht
Narva mnt 18–4016
magistriõppekava "Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamises"
Ott Pärna
Sotsiaalteaduste valdkond
Majandusteaduskond
külalisprofessor 0,7 k
Narva mnt 18–4016
Ott Pärna
Sotsiaalteaduste valdkond
Majandusteaduskond
külalisprofessor 0,7 k
Narva mnt 18–4016
Mervi Raudsaar
Majandusteaduskond
Ettevõtluse õppetool
õppetooli juhataja, ettevõtluse kaasprofessor
Narva mnt 18-4042
+372 737 6362
Mervi Raudsaar
Majandusteaduskond
Ettevõtluse õppetool
õppetooli juhataja, ettevõtluse kaasprofessor
Narva mnt 18-4042
+372 737 6362
Aivar Pere
Majandusteaduskond
Ettevõtluse õppetool
ettevõtluse nooremlektor 0,8 k
Narva mnt 18-4048
+372 515 8498
Aivar Pere
Majandusteaduskond
Ettevõtluse õppetool
ettevõtluse nooremlektor 0,8 k
Narva mnt 18-4048
+372 515 8498
Tudengid

Õpi eksternina majandusteaduskonnas

Inimeste siluetid päikeseloojangu taustal. Inimesed hüppavad õhku.

Seminar „Kuidas hoida töötajate tööheaolu?“

Ivan Sergejev

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunde