Autor:
Kertu Saar

Õpetajakoolituse erakordselt suur ja õnnestunud vastuvõtt pälvis aasta teo tiitli

22. ja 23. jaanuaril toimusid sotsiaalteaduste valdkonna talvepäevad, kus kuulutati välja valdkonna aasta tegu ning silmapaistva ühiskondliku tegevuse preemia saajad. 2023. aasta tegu on õpetajakoolituse erakordselt suur ja õnnestunud vastuvõtt.

Haridusteaduste instituudi ja Narva kolledži panus vastuvõtu edukal täitmisel on tunnustust väärt. Dekaan soovib üksustele edu ja jaksu ka järgmiseks vastuvõtuperioodiks.

Aasta teo tiitli eesmärk on tunnustada algatust või sündmust, mis on toonud valdkonnale positiivset tähelepanu ning paistnud silma kas ülikoolis või ühiskonnas laiemalt. Tiitlit on välja antud kuus aastat ja traditsiooniliselt käib auhinnaga kaasas rändkarikas. Sel korral aga anname välja kaks väikesemat karikat mõlemale tunnustuse pälvinud üksusele, mis jäävad saavutust alatiseks meenutama.

Silmapaistva ühiskondliku tegevuse preemiale said kandidaate esitada instituudi või kolledži juht, vähemalt kolm instituudi töötajat ning valdkonna üliõpilaskogu. Kõik tunnustatud töötajad saavad dekaani tänukirja ning rahalise preemia.

Silmapaistva ühiskondliku tegevuse preemia pälvisid:

  • ülddidaktika kaasprofessor Liina Lepp

Liina Lepp on oma erialal väga pädev õppejõud, kes tajub õppijaid hästi ja oskab nendega tänu sellele alati arvestada. Tema eestvedamisel õnnestus 2023. aastal gümnaasiumiõpilastele mõeldud e-õppe valikkursus „Õpetajaeriala karjäärivalikuna“, mille kaudu püüame edaspidi õpetajaametit õpilaste hulgas populariseerida. Tema tegevus on suure praktilise väärtusega õpetajate järelkasvu tagamisel ja Eesti hariduselu edendamisel.

  • võrdleva poliitika professor Piret Ehin

Piret Ehini ühiskondlik panus on äärmiselt mitmekesine, proaktiivne ja väga hinnatud nii poliitikakujundajate kui ka teiste ühiskonnaliikmete seas. Ta on viimastel aastatel juhtinud mitme olulise rakendusuuringu elluviimist ning olnud suureks toeks ukraina tudengite abistamisel ja Ukraina keskuse tegevuse algatamisel. Ta on alati valmis esindama Skytte instituuti ja Tartu Ülikooli ning suhtlema mitmesuguste partneriga.

  • turunduse nooremlektor Kristian Pentus

Tehisintellekti entusiasti ja eestkõnelejana oli Kristian Pentuse jaoks loogiline jätk asuda Delta trendipäeva peakorraldaja rolli. Akadeemilise ja haldustöö kõrvalt osaleb ta edukalt ka Tartu Ülikooli neuroturunduslaboris. Ta on aktiivne, mitmekülgsete huvide ja võimetega kolleeg, kelle tegevus ulatub ülikooli ja ka Eesti piiridest väljapoole.

  • teadus- ja arendusosakonna projektijuht Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnu kolledži tutvustamisel ja populariseerimisel ning ühiskondlike teemade kajastamisel silmapaistev kõneisik, kes on panustanud Pärnu kolledži erialadevahelise ja valdkondadeülese koostöö arengueesmärgi täitmisse. Mitme projekti kaudu on ta aidanud koostada ja ellu viia kolledži rahvusvahelistumise strateegiat.

  • eesti keele nooremlektor Szilárd Tibor Tóth 

Alates 2007. aastal tööle asumisest on Szilárd Tibor Tóth korraldanud Narvas ja Ida-Virumaal palju teadus- ja kultuuriüritusi, sealhulgas konverentse, hõimupäevi, kontserte, kunsti- ja fotonäituseid ning töötube. Tunnustust väärib tema pühendumus Narva ja Ida-Virumaa teadus- ning kultuurisündmuste korraldamisel.

  • haldusõiguse lektor Alexander Lott

Alexander Lott on ühiskonnas aktiivne noorteadlane, keda tunnustas president 2022. aastal noore teadlase preemiaga. Oma uurimistöös keskendub ta mere-, julgeoleku- ja keskkonnaõigusele ning haldus- ja inimõigustele. Tema tegevus on oluline nii rahvusvahelisel tasandil kui ka Eesti julgeolekus tähtsate teemade kajastamisel.

  • sotsiaalpoliitika kaasprofessor Dagmar Kutsar

Oma järjepideva ja laiahaardelise tööga on Dagmar Kutsar andnud väärtusliku panuse laste ja noorte heaolu poliitika kujundamisse nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Ta on aktiivselt osalenud otsustuskogudes, esinenud Riigikogus ja rääkinud kaasa riigi tasandi poliitikas, samuti on teda eksperdina kutsutud kaasa mõtlema laste heaolu kujundamise teemal mitmesse asutusse ja organisatsiooni. Tema seisukohad ja mõtted sotsiaalsest heaolust on paistnud silma ka meedias.

  • isiksuse- ja tervisepsühholoogia nooremlektor Annika Tamme

Annika Tamme peab väga tähtsaks teaduspõhisust ja pidevat enesearengut. Seejuures ei hoia ta saadud teadmisi endale, vaid on alati valmis neid teistega jagama. Eesti ainukese sertifitseeritud psühho-seksuoloogina arendab ja tutvustab ta seda valdkonda Eestis kindlasti ka tulevikus.

Palju õnne kõigile tunnustuse saajatele!

Lilled

Majandusteaduskonna lõpuaktus 2024

Andres Kuusik

President tunnustas Andres Kuusikut Valgetähe IV klassi teenetemärgiga

Eesti Rahva muuseum

JÄRELVAADATAV: President tunnustab üheksat Tartu Ülikooli töötajat teenetemärgiga