Delta keskuse raamatukogu

Raamatukogu lahtiolekuajad

E-N  9.00-20.00

   9.00-19.00

Majandusraamatukogu asub Delta keskuse raamatukogus ühistes ruumides Matemaatika-informaatika raamatukoguga. Majandusraamatukogu on Tartu Ülikooli erialaraamatukogu, kus leidub kaasaegset õppe- ja teaduskirjandust majanduse eri valdkondade kohta. Kirjanduse valikul lähtutakse TÜ majandusteaduskonna õppekavadest ja teadustöö suundadest.

Raamatukogust saavad koju laenutada Tartu Ülikooli üliõpilased ja ülikooli töötajad. Lugejateenindus toimub TÜ raamatukogu lugejakaardi või ID-kaardi alusel. Kohapeal on võimalik teavikuid kasutada kõigil huvilistel. Raamatukogus on arvutitega (ja ilma) kohad individuaalseks õppetööks.

Delta raamatukogu
Delta keskuse raamatukogus on mugav ja avar õpikeskkond. Lugemissaalis on kokku 36 töökohta, millest 14 on arvutitöökohad ja 17 monitoriga ühendatavat töökohta sülearvuti või nutiseadme jaoks.
Lugejateenindus toimub peakogu lugejakaardi või ID-kaardi alusel. Teavikuid laenutatakse koju Tartu Ülikooli üliõpilastele ja töötajatele, kohapeal on võimalik raamatuvara kasutada kõigil huvilistel.

Kogus on ligemale 11 000 teavikut, mille hulgas leidub erinevaid majandusteaduskonna väljaandeid (õpikud, konverentsikogumikud, toimetised, teaduslikud uurimused, doktoridissertatsioonid).
Majandusteaduskonnas kaitstud magistri- ja bakalaureuseastme lõputööd on kättesaadavad TÜ raamatukogu peakogus W.Struve 1. Info kaitstud tööde kohta on õppekavade lõikes ja leitav üliõpilastööde loendist. Alates 2012. aastast on lõputööde täistekstid kättesaadavad TÜ digitaalarhiivis DSpace’is.
Uuemaid võõrkeelseid õpikuid ja teaduskirjandust deponeeritakse ülikooli raamatukogu peakogust. Sotsiaalteaduste alastele (s.h majandus) e-ressurssidele ja teadusandmebaasidele on juurdepääs TÜR kodulehel portaalis Andmebaasid.

Majandusraamatukogu teavikud on leitavad e-kataloogist Ester. Otsingul tuleb klikata rippmenüü aknas "Täielik kataloog" ja valida Tartu Ülikooli raamatukogude loendist TÜ Majandusraamatukogu, kohaviida tunnus on Maj.
Laenutusi saab pikendada e-kataloogis ESTER lingi all “Minu ESTER”, samuti e-posti või helistamise teel.

Kopeerimine, skaneerimine ja printimine on iseteeninduslik. Raamatukogu sissepääsu kõrval on Overalli Print In City kopeerimis-ja skaneerimismasin

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega