TÜ majandusteaduskonnas kaitstud üliõpilastööd

Majandusteaduskonnas kaitstud üliõpilastööde paberversioonid on kohalkasutuseks Tartu Ülikooli raamatukogus W.Struve 1, otsingul kasutada ESTER kataloogi. Alates 2012. aastast kaitstud lõputööde täistekstid on kättesaadavad TÜ digitaalarhiivis DSpace.

DOKTORIVÄITEKIRJAD

 MAGISTRITÖÖD

 BAKALAUREUSETÖÖD

 DIPLOMITÖÖD

Delta keskus

Podcast Tippude teejuht

Delta karjääripäev 2023.jpg

Delta karjääripäev 2024

Innovatsioon

Ettevõtted keskenduvad läbikukkumisest õppimise asemel liialt ebaõnnestumise ärahoidmisele