Autor:
DALL*E

Rohepöörde väljakutsete lahendamine

Tartu Ülikooli mikrokraadiprogramm „Rohepöörde väljakutsete lahendamine“ on mõeldud spetsialistidele, juhtidele ja valitsusasutuste esindajatele, kes soovivad süveneda rohepöördega seotud teemadesse ja leida neile praktilisi lahendusi.Programmis ühendatakse teooria ja praktika, keskendudes kestliku arengu põhialustele, majanduspoliitika õigusmeetmetele, roheuuendusele ja uutele ärimudelitele. Kursus on mõeldud neile, kes soovivad oma töös rohepöörde väljakutseid ära tunda ja neid enda kasuks pöörata, et aidata kaasa Eesti eesmärgile saavutada kliimaneutraalsus ja keskkonnasõbralik majandus aastaks 2050.

Olgu see rohepööre või kestlik areng – varem või hiljem puutuvad kõik ettevõtted ja organisatsioonid sellega kokku. Küsimus on selles, kuidas olla nende teemadega kursis ja need enda kasuks tööle panna.

Helen Poltimäe, programmijuht

Õppekeel: eesti
Toimumisaeg: 12.02.–20.06.2024
Maht: 12 EAP-d
Hind: 1590 eurot
Toimumiskoht: Tartu
Õppevorm: põimõpe
Registreerumine algab: 01.12.2023
Registreerumise tähtaeg: 21.01.2024
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale: jah
Küsimuste korral võta julgelt ühendust: Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, 737 6313

Mikrokraadiprogramm annab teadmisi rohepöördega seotud väljakutsetest ning viisidest, kuidas neid enda kasuks tööle panna. Kuna ees seisvad ülesanded muutuvad pidevalt, on nii poliitikakujundajatel kui ka ettevõtetel ja  organisatsioonidel vaja nendega kursis olla. Programmis käsitletakse rohepöörde temaatikat nii poliitikakujundamise seisukohast (kuidas luua kestlikku majanduspoliitikat ja mis on eri lähenemisviiside eelised ja puudused) kui ka ettevõtete ja organisatsioonide seisukohast (kuidas rohepöörde ülesannetele proaktiivselt vastata).

Programm sobib nii ettevõtete, vabaühenduste, kohalike omavalitsuste kui ka ametkondade töötajatele, eri valdkondade spetsialistidele ning esmatasandi ja keskastme juhtidele, kes soovivad rohepöördest paremini aru saada. Programmiga liitumiseks on vajalik vähemalt bakalaureusekraad, kuna õpe toimub koos õppekava „Muutuste juhtimine ühiskonnas“ magistrantidega.

Õppejõud on majanduse modelleerimise lektor Helen Poltimäe, avaliku sektori ökonoomika nooremlektor Kadi Timpmann ja majandusarvestuse kaasprofessor Kertu Lääts.

Kaasatud ettevõtted: Tartu Linnavalitsus, Foxway OÜ, Rohetiiger

Programmi läbinud õppija:

- teab kestliku arengu ja rohepöörde olulisimate dokumentide põhisisu nii rahvusvahelisel, Euroopa Liidu kui Eesti tasandil;

- tunneb õiguslikke, turupõhiseid japehmeid meetmeid kestliku majanduspoliitika kujundamiseks;

- mõistab kliimamuutuste leevendamise ja kohanemisega seotud majanduspoliitikat;

- oskab hinnata poliitika ja projektidega kaasnevaid keskkonnaalaseid väljakutseid ja mõjutegureid;

- teab, mis on roheuuendus, roheettevõtlus ja nendega seotud uued ärimudelid;

- teab, mis on ettevõtte keskkonnaalane ja sotsiaalne vastutus, kuidas neid mõõta ja nendest teavitada (kestlikkusaruandlus);

- oskab rakendada uuenduslikke kestlikke lahendusi nii ettevõtetes, avalikus sektoris kui ka vabaühendustes.

Programm koosneb kahest 2024. aasta kevadsemestril antavast õppeainest, kus käiakse koos koos magistriõppekava „Muutuste juhtimine ühiskonnas“ üliõpilastega.

Õpe toimub sessioonõppes kaks korda kuus (vt tunniplaan) auditoorsete seminaridena, kus eeldatakse aktiivset osalemist. Lisaks tuleb kohtumistevahelisel ajal teha iseseisvat tööd (lugemine, praktilised (rühma)tööd). Lugemismaterjalid on valdavalt ingliskeelsed.

Vastuvõtu eelduseks on 1) bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ja 2) motivatsioonikirja esitamine.

Kursusele registreerumisel palume sisestada lühikese motivatsioonikirja väljale „täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega“. Esitage motivatsioonikirjas oma haridus- ja tööalane taust ning lühike põhjendus, miks soovite programmis osaleda.

Kui olete eelnevad õpingud lõpetanud väljaspool Tartu Ülikooli, palume esitada haridust tõendava dokumendi, mille palume saata aadressil kersti.kurri@ut.ee hiljemalt 21. jaanuaril 2024.


Vastuvõtuotsus tehakse 31. jaanuaril 2024. Kohtade arv on piiratud.

Loe lisaks ja registreeru

Registreerumise lõpuni on jäänud

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunde

Milliseid võimalusi pakub mikrokraadiprogramm?

Tutvu kõigi majandusteaduskonna mikrokraadiprogrammidega

Programmijuht

Helen Poltimäe
Majandusteaduskond
Majanduse modelleerimise õppetool
majanduse modelleerimise lektor 0,6 k
Narva mnt 18–4018
+372 737 6346
Helen Poltimäe
Majandusteaduskond
Majanduse modelleerimise õppetool
majanduse modelleerimise lektor 0,6 k
Narva mnt 18–4018
+372 737 6346