Autor:
Pixabay

Süvatehnoloogia foorum toob kokku valdkonna eksperdid Kesk- ja Ida-Euroopast

24. aprillil kell 14–18 toimub Brüsselis Euroopa süvatehnoloogia foorum „Deep Tech: Europe’s new wave of innovation“, kus arutatakse Euroopas süvatehnoloogia valdkondadega seotud ettevõtluse ja oskuste arendamisega seotud võimalusi ja kitsaskohti, kaasates parimaid näiteid ja kogemusi Ida- ja Kesk-Euroopa riikidest. Üritusel saab osaleda ka veebi teel.

Euroopa Komisjoni tegevusplaani „New European Innovation Agenda“ eesmärk on toetada rohelisi ja digitaalseid muutusi, parandada Euroopa innovaatorite tingimusi ning tugevdada innovatsiooni ökosüsteeme. Süvatehnoloogiad on selle tegevuskava keskmes, kuid Euroopal tuleb arendada süvatehnoloogiate ökosüsteemi, mis toetaks jätkusuutlikke ja konkurentsivõimelisi ettevõtteid, sealhulgas Kesk- ja Ida-Euroopas.

EL valmistub järgmiseks eelarveeprioodiks, mille eel tuleb poliitikakujundajatel, teadlastel, tööstus- ja finantsekspertidel leida vastused järgmistele küsimustele: 
•    milliseid eeldusi, tingimusi ja mehhanisme on vaja järgmise põlvkonna süvatehnoloogia innovaatorite ja ettevõtete toetamiseks;
•    kuidas saab süvatehnoloogia tugevdada sünergiat Euroopa tööstus-, teadus- ning innovatsioonistrateegiate vahel; 
•    milliseid häid näiteid ja kogemusi leiame minevikust R&I jõupingutuste toetamiseks süvatehnoloogias;
•    millist rolli mängivad ülikoolid ja teadusasutused süvatehnoloogia talendi- ja ärimudelite arendamisel?

Brüsselis toimuva ja ka veebis üle kantava seminari avavad EL tööstuspoliitika poolelt Maive Rute, Euroopa Liidu siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja väikese suurusega ettevõtete peadirektoraadi asedirektor ning Eestist Sigrid Rajalo, Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumi innovatsiooni ja tehnoloogia valdkonna juhataja. Teiste seas võtavad sõna Tartu Ülikooli investeerimisettevõtte UniTartu Ventures nõukogu juht Heidi Kakko ja investeerimisjuht Mart Maasik.

Seminari korraldavad Science Business, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Teadusagentuur ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Ürituse päevakava ja registreerumine on Science Businessi kodulehel.

Soome lipp

Soome president Alexander Stubb külastab Tartu Ülikooli

Hermes

Vilistlasühing Hermes kutsub osalema majandusalaste esseede konkursil

Mitmekesisuse nädal

Esimest korda tähistasid kuus Eesti ülikooli mitmekesisuse nädalat üheskoos