Tartu Ülikool tutvustas Ukraina ülikoolidele ettevõtluskoostöö parimaid tavasid

Teisipäeval, 12. märtsil toimunud veebipõhisel koostöökonverentsil keskenduti ettevõtlusõppe ja ülikoolide ettevõtluskoostöö tugevdamisele. Konverentsil osales ligi 90 õppejõudu Ukraina ülikoolidest. Ühtlasi oli see viimane projekti UnivEntre raames peetud üritus. 

Eesti suursaadik Ukrainas Anneli Kolk tervitas kohaletulnuid ja rõhutas, kui oluline on jagada kahe riigi vahel teadmisi. Eesti ja Ukraina esinejad rääkisid oma kogemuste põhjal, kuidas saavad ülikoolid toetada teaduspõhiste ettevõtete arengut, ja ettevõtjad selgitasid koostööst tulenevat kasu. Triinu Lööve Tartu Ülikooli ettevõtlus-ja innovatsioonikeskusest andis ülevaate hargettevõtete programmist ja edulugudest. Kristina Lillo, SEB Eesti panga innovatsioonijuht akadeemilise koostöö edendamisel, kõneles panga koostöökogemustest ülikoolidega. Mõlema riigi üliõpilastest ettevõtjad kirjeldasid oma ettevõtte arengulugu. Majandusteaduskonna üliõpilane ja mälutehnikate õppeplatvormi Transful asutaja Kai-Melli Kapten meenutas, kuidas ülikool on tema ettevõtjaks kujunemise teekonda toetanud.

Projekt „Ukraina ülikoolide innovatsioonivõimekuse ja ettevõtluspädevuse arendamine Eesti parima praktika toel“ (UnivEntre) sai alguse 10. oktoobril 2021. Projekti esimene etapp, STARTERAcademia viidi ellu 2022. aastal ja selle sihtrühmaks olid Ukraina ülikoolide õppejõud, kes soovisid arendada ettevõtluse õpetamise pädevust. Osalejaid oli kokku 34 ülikoolist üle kogu Ukraina. Tartu Ülikooli tunnistuse ainekursuse „Ettevõtluse õpetamine ülikoolis“ eduka lõpetamise eest said 106 osalejat.

Projekti teine etapp, STARTERNetwork toimus 2023. aastal ning selle eesmärk oli jagada kogemusi ülikoolide ja ettevõtete vahelise koostöövõrgustiku toimemehhanismide ja teaduse populariseerimise viiside kohta. Programm koosnes kuuest veebipõhisest seminarist, kus esinesid nii Eesti kui ka Ukraina kõnelejad. Keskmine osalejate arv seminaridel oli 80 inimest. Huvist teema vastu annab märku osalejate arv, kõige enam, st 323 huvilist oli ülikoolide ja ettevõtete koostöö kogemuse seminaril, järgmised meeliköitvad teemad olid teaduse populariseerimine ja mitmekesisus ettevõtetes, mis tekitas uudishimu vastavalt 189 ja 126 osalejas. Programm lõppes teadlaste kolmeminutiliste välkkõnede võistlusega. Mõlema programmi parimad välkkõne esitajad said võimaluse tulla koos projekti Ukraina-poolsete partneritega Tartusse. Nad käisid siin augustis 2022, märtsis 2023 ja jaanuaris 2024 ning külastasid Tartu Ülikooli Delta keskust ja ärifestivali Startup Day.

„Koostöö Tartu Ülikooliga on hoogustanud Ukraina ülikoolide ettevõtlikkust. Oleme koos tuhandete Ukraina õppejõudude ja teadlastega viinud koos ellu arvukaid ettevõtmisi. Tänu meie koostööle on Ukraina haridusvaldkonna esindajad käinud korduvalt Tartus toimuval ärifestivalil Startup Day. Saadud kogemusi ja teadmisi on võimalik jagada tuhandete üliõpilastega ning rakendada ülikoolide arendustöös,“ ütles projekti partner Ukrainas Andriy Zaikin, MTÜ Platform of Innovative Partnership asutaja ja juht.


Projekt „Ukraina ülikoolide innovatsioonivõimekuse ja ettevõtluspädevuse arendamine Eesti parima praktika toel (UnivEntre)“ kestab 10.10.2021–01.06.2024. Projekti partner Ukrainas on MTÜ Platform of Innovative Partnership, kes on loonud YEP-nimelise võrgustiku, kuhu kuulub enam kui 80 ülikooli Ukrainas.

Projekti toetab Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV). 

Lisateave: Anne Reino, majandusteaduskonna juhataja, 737 6370

Image
UnivEntre Final Press Image.jpg

Deeptech. RAEng_Publications Pixabay

Süvatehnoloogia foorum toob kokku valdkonna eksperdid Kesk- ja Ida-Euroopast

Innovatsioon ja tulevikutehnoloogia

Euroopa innovatsioonivõrgustiku toetusvõimaluste infopäev

Career Expo

Tartu Ülikooli Delta karjääripäev toob tööandjad ja üliõpilased ühe katuse alla