Autor:
Andres Vaher

Teadusseminar "Firm resources and response to a negative export shock: 2014 Russian embargo on the Western food exporters" (Mathias Juust, Urmas Varblane)

Ettevõtte ressursid ja reageerimine negatiivsele ekspordišokile: 2014. aasta Venemaa embargo mõju Eesti toidueksportijatele

Autorid: Mathias Juust, Urmas Varblane

Kolmapäeval, 25. oktoobril 2023 kell 14.00-15.00 narva mnt 18 - 1017 ja Zoom

Artikkel uurib 2014. aasta Venemaa läänevastase toidukaupade embargo mõju Eesti eksportijatele. Töö esimene osa kvantifitseerib embargo efekti varasemalt Venemaale eksportinud Eesti ettevõtete ekspordimahule ja tootlikkusele, leides, et kaubandusvoolude ümber juhtimine oli suurem algselt kõrgema tootlikkuse ja Venemaa-sõltuvusega ettevõtete seas. Töö teine ja kvalitatiivne osa uurib embargo mõju kolmele Eesti piimatööstuse ettevõttele, kes olid enne 2014. a Venamaale olulisel määral eksportinud. Tulemuste kohaselt on embargo järgses kohanemises ja innovatsioonide läbi viimisel edukamad ettevõtted, millel on mitmekesisemad ressursid ja võimekused, eriti strateegilise juhtimise ning koostöövõrgustike raames.

Publik

Tule kuula doktorantide põnevaid välkloenguid ja vali oma lemmik!

Alo Lilles kaitseb doktoritööd „The relationship between university-industry cooperation and regional capabilities in Europe“

25. septembril kell 12.00 kaitseb Alo Lilles majandusteaduste erialal doktoritööd „The relationship between university-industry cooperation and regional capabilities in Europe“
Tervis

Guest lecture: Opportunities and Challenges for Healthcare Ecosystems