Foto:
Andres Vaher

STARTERtartu: Tootearendus ja MVP loomine

Kuidas keskenduda olulisele? Tooteid ja teenuseid arendades kipub ettevõtetele keerukas juhtimine üle jõu käima. Enamasti ei suudeta oma toote või teenuse juures kriitilise tähtsusega kohti paremaks muuta, ressurssidest jääb vajaka või konkurendid on tunduvalt paremad. 

Töötuba on avatud kõikidele tudengitiimidele üle Eesti, kes soovivad oma toodet või teenust disanida oma klientidele sobivaks.

Et võtta töötoast maksimum

Kõik tiimid palun saatke 1-2 slaidi, kus on

  • Teie tiimi nimi/toote nimi + one-liner
  • VP ehk väärtuspakkumine ja sihtgrupp
  • MVP ehk minimaalne töötav toode

Saada slaidid: kristian.kutsar@ut.ee

Selles seminaris keskendutakse toote- ja teenusearendusele. Kasutajakeskse arenduse ja disainmõtlemise meetodid aitavad välja selgitada, millele ettevõtted peaksid keskenduma ja mida kliendid hindavad.

 

Loe rohkem infot siit.

Image
#ettevõtlus #kooliõpilasele #koostöö #õppimine
1938x1098

Kutse Delta X ärimudelite võistlusele!

#ettevõtlus #õppimine #sisseastumine #täiendusõpe
Mikrokraad

Mikrokraadiprogrammid Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas

#ettevõtlus #õppimine #täiendusõpe

Ettevõtte rahandus

Ettevõtte rahanduse mikrokraadi eesmärgiks on pakkuda kaasaegseid teadmisi finantsjuhtimisalaste otsuste (investeerimisotsused, finantseerimisotsused jt) langetamiseks ettevõttes.