Autor:
Midjourney

Turundus tehisintellekti ajastul

Ehkki turunduse alustõed on muutuvas maailmas jäänud samaks, nõuab turg turundusspetsialistidelt ja -juhtidelt uute teadmiste ja võtete kasutamist, et saavutada konkurentsieelis. Eriti tugevalt on turundusvaldkonda ja sealseid võimalusi mõjutanud tehisintellekti tulek ning kättesaadavus.

Mikrokraadiprogramm on mõeldud turundusspetsialistidele ja väikeettevõtjatele, kes soovivad end hoida kursis kõige nüüdisaegsemate turunduspõhimõtetega. Koos teoreetiliste teadmistega antakse eri ainetes praktilisi nõuandeid, et siduda teadmised oskustega, seejuures on kesksel kohal igaühele kättesaadavad tehisintellekti kasutamise võimalused. Osalejad saavad praktilise ülevaate internetiturundusest, loovoskused ning ettevõtjatevahelised rahvusvahelised teadmised, mis on teadlikule turundajale praegusel ajal väga vajalikud.

Õppekeel: eesti
Toimumisaeg: 05.02.–16.06.2024, vaata täpsemalt altpoolt
Maht: 15 EAP-d
Hind: 2000 eurot
Toimumiskoht: Tartu
Õppevorm: põimõpe
Registreerumine algab: 01.12.2023
Registreerumise tähtaeg: 21.01.2024
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale: jah
Lisateave: Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, 737 6313

  • Mikrokraadiprogrammi teemadevalik on mitmekesine ja sobib oma sügavuse poolest nii tulevasele turundajale kui ka juba kogenud spetsialistile.
  • Õpe toimub koos magistriõppekava „Kaasaegne majandus“ üliõpilastega, kus tekkiv sünergia ja koosõpe võimaldavad lisaks suurepäraste teadmistele saamisele sõlmida ka uusi väärt tutvusi.
  • Sobivuse korral on võimalik õppijail lähtuda juhtumite lahendamisel ja kodutöödes enda ettevõtte tegevusest, teha sellekohaseid uuringuid ja saada nende kohta tagasisidet.


Programm sobib turundusspetsialistidele, -juhtidele aga ka ettevõtjatele, kes soovivad end täiendada praktiliste oskuste ja teadmistega tänapäevasest turunduskäsitusest.

 

Õppejõududeks on rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane ning turunduse nooremlektorid Kristian Pentus ja Tanel Mehine. Lisaks on õppetöösse kaasatud eksperte ja külalisesinejaid, kes täiendavad akadeemilisi teadmisi rohkete näidetega praktikast ning tutvustavad eri tööriistu ja meetodeid.

Mikrokraadiprogrammi läbinud õppija

1) tunneb veebiturunduse võimalusi ja strateegiaid;

2) oskab kasutada tänapäevaseid sihtrühmapõhiseid veebiturundusmeetodeid;

3) teab avaliku esinemise kirjutamata reegleid ja oskab teha häid avalikke ettekandeid;

4) teab välisturgude ärilisi ja kultuurilisi erisusi;

5) oskab koostada välisturgudele minemise strateegiaid;

6) tunneb tänapäevaseid mittetraditsioonilise turunduse meetodeid;

7) teab ettevõtjatevahelise turunduse eripärasid ja oskab neid strateegiates arvesse võtta.

2024. aasta kevadel toimub õppetöö koos magistriõppekava „Kaasaegne majandus“ üliõpilastega. Õppesessioonid on kavandatud nädala teise poolde ja toimuvad 15.–16. veebruaril, 1.–2.,  7.–8. ja 22. märtsil, 4., 18.–19. aprillil, 2. ja 17. mail. Iga õppeaine toimumisajad leiab selle lehelt:

Vastuvõtu eelduseks on 1) bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ja 2) motivatsioonikirja esitamine.

Kursusele registreerumisel palume sisestada lühikese motivatsioonikirja väljale „täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega“. Esitage motivatsioonikirjas oma hariduslik
(sh turundusega seotud erialad, õppeained, koolitused) ja tööalane taustning lühike põhjendus, miks soovite programmis osaleda.

Kui olete eelnevad õpingud lõpetanud väljaspool Tartu Ülikooli, palume esitada haridust tõendava dokumendi, mille palume saata aadressil kersti.kurri@ut.ee hiljemalt 21. jaanuaril 2024.

Vastuvõtuotsus tehakse hiljemalt 31. jaanuaril 2024. Kohtade arv on piiratud.

Loe lisaks ja registreeri siin

Image
Turundus tehisintellekti ajastul
Registreerumise lõpuni on jäänud

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunde

Milliseid võimalusi pakub mikrokraadiprogramm?

Tutvu kõigi majandusteaduskonna mikrokraadiprogrammidega

Programmijuht

Tanel Mehine
Majandusteaduskond
Turunduse õppetool
turunduse nooremlektor
Narva mnt 18–4032
+372 737 6321
Tanel Mehine
Majandusteaduskond
Turunduse õppetool
turunduse nooremlektor
Narva mnt 18–4032
+372 737 6321