Autor:
Andero Kalju

Üheaastane magistrikava: „Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamises“

1. septembril 2023 algab vastuvõtt üheaastasele magistrikavale „Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamises“. Õppekava eripäraks on ühelt poolt majandusliku vaate ja teiselt poolt ettevõtlikkuse õpetamine. 

 

Üheaastane magistriprogramm pakub võimalust õppida ettevõtluse ja majanduspoliitika valdkondade koostoimimist Tartu Ülikooli tunnustatud õppejõududelt ja mitmetelt praktikutelt üle maailma. Kogu õppeperioodi jooksul tehakse koostööd erinevate ülikooli allüksuste, asutuste ja organisatsioonidega (nt Johan Skytte poliitikauuringute instituut, Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar, rahandusministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, haridus- ja Teadusministeerium, maaeluministeerium jt). Selle programmi eesmärk on valmistada ette tulevasi spetsialiste ja eksperte, kellel on kõige kaasaegsemad teadmised ja tulevikuoskused majanduspoliitika kujundamiseks ja elluviimiseks.

Tudengid omandavad mitmekülgsed teadmised majanduse arengust, juhtimisest, poliitikast ja rahvusvahelistest trendidest ning tugevad analüüsioskused kujundamaks kohaliku tasandi, riigi ja globaalseid poliitikaid. Lisaks spetsiifilistele teadmistele pannakse õppes rõhku ka valdkonnaülestele teadmistele nagu oskus eristada olulist ebaolulisest või strateegiline ja kontseptuaalne mõtlemine, head läbirääkimis- ja konfliktide juhtimisoskused, innovaatilisus jpm.

Loe magistrikava ja õppeainete kohta lähemalt õppekava lehelt.

tudengid koridoris

Sel kevadel avab Tartu Ülikool doktoriõppes 189 õppekohta

LUP22

Mille põhjal teha teadlik erialavalik?

Business Administration Study Session

Get premium quality education! The University of Tartu offers all level study programs in English.