Valminud on ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse (EIK) koduleht

Konsortsium Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus (EIK)

  • edendab ettevõtlikku hoiakut ja innovatsiooniteadlikkust,
  • koordineerib selleks vajalikku tegevust Tartu Ülikoolis.

Konsortsium on moodustatud, et ühiselt

  • edendada metoodiliselt ettevõtlikkus- ja ettevõtlusõpet ülikoolis;
  • koostöös teiste ülikoolide ja partneritega edendada ettevõtlusõpet kogu Eestis;
  • koordineerida ettevõtlusteadmiste ja -oskuste ning innovatsiooni õpetamist ülikoolis;
  • olla toeks töötajate ja tudengite koostööl ettevõtetega Eestis ja rahvusvaheliselt;
  • aidata ellu viia innovatsiooniprojekte.

Konsortsiumi nimi inglise keeles on Centre for Entrepreneurship and Innovation.

Konsortsiumi kuulub 5 teaduskonda ja 3 kolledžit, kuid liituda võivad kõik sturktuuriüksused ja koostöölepingu alusel ka teised juriidilised isikud, kelle tegevus on seotud konsortsiumi tegevusvaldkonnaga.

Jaanuarist 2014 alates tegutseb üle-eestiline ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamise töögrupp.

Tutvu EIK kodulehega:

http://eik.ut.ee/