Autor:
Olari Pilnik

Delta majanduskonverents 2024 „Tulevikukindel Eesti“

Tuleviku ennustamine on enamusele pigem kauge idee - tuleviku kindlustamine on aga tunduvalt käega katsutavam mõte. Seega, mis on tulevikukindel Eesti ja kuidas me seda loome?     

Konverentsil keskendume järgmistele küsimustele:

  • Milline on Eesti järgmise kümne aasta majanduse visioon? Saa osa Eestist Euroopa südames!
  • Kuidas säilitada Eesti majanduse eesrindlikkus ja millised globaalsed trendid seda mõjutavad? 
  • Millised on Eesti konkurentsieelised ja kitsaskohad ettevõtte arendamisel? Anna endale võimalus saada inspireeritud võimsatest edulugudest!

Tule ja osale konverentsil, kus kohtuvad visionäärid, eksperdid ja praktikud, et luua koos tulevikukindel Eesti! Konverents toimub 7. juuni 2024 Tartu Ülikooli Delta keskuses, Narva mnt 18.

10.05 - 11.30 Visioon Eestist Euroopa südames

Saame hoida pea püsti ja olla uhked nende edusammude üle, mida ühiskonnana oleme viimastel aastakümnetel teinud. Oleme jõudnud Põhjamaade lähedale, kuid iga visiooni jõud peab üks hetk raugema. Mis edasi?

Paneelis esinevad: Alar Kolk, Paavo Nõgene, Tea Danilov, Tõnu Mertsina ja Urmas Varblane

Maailma poliitiline ja majanduslik korraldus on muutunud, mööda Eesti idapiiri jookseb kuristik vaba ja autoritaarse maailma vahel. Oleme seekord küll õigel poolel, kuid väljakutse Eesti elule ja majanduslikule arengule siiski jääb.  

Ettekande ja paneelarutelu vältel mõtiskletakse, milline on Eesti ühiskondlik visioon järgmisteks kümnenditeks. Millised on meie tulevase majandusliku edu alused ja mida peame tänases ühiskonnas muutma? Kuidas tagada, et väikse Eesti majandus säilitab oma eripära ja eelised Euroopa Liidu ühisturul? Milliseid samme peab riik astuma, et vabastada erasektori potentsiaal? Või oleme resigneerunult sunnitud tõdema oma ääremaa staatust? 

   

Alar Kolk

Alar Kolk

President, Euroopa Innovatsiooniakadeemia

Alar Kolk on tuntud oma märkimisväärse panuse poolest Eesti ettevõtete innovatsiooni ja  rahvusvahelistumisse.  Alates 2011. aastast on ta Euroopa Innovatsiooniakadeemia president.  Alar on koolitanud ja nõustanud innovatsiooni, ärimudeli, digitaliseerimise teemadel. Tal on tugev tehnoloogiavaldkonna ja innovatsiooni taust. Tema teadmistest ja kogemustest on kasu ettevõtetel, kes soovivad oma ärimudelit innoveerides kasvada ja laieneda välisturgudele.

Tõnu Mertsina

Tõnu Mertsina

Peaökonomist, Swedbank

Tõnu Mertsina töötab Swedbanki Eesti filiaali peaökonomistina alates 2013. aastast. Tal on nii avaliku kui erasektori töökogemus – muuhulgas Eesti Pangast, ravimifirmast Merck Sharp & Dohme (MSD) ja statistikaametist. Viimases juhtis ta rahvamajanduse arvepidamise üksust ja MSD-s Eesti äriüksust. Oma põhitööde kõrvalt on Tõnu käinud külalisõppejõuna Eesti erinevates kõrgkoolides õpetamas makromajanduse teemasid.

Tea Danilov

Tea Danilov

Juhataja, Arenguseire Keskus

Tea Danilov on kogenud tegevjuht, kellel on ulatuslikud kogemused teadusvaldkonnas ja avalikus halduses. Ta on osav tulevikunägemuse loomises, strateegilises juhtimises ja suhtluses, teadusplaneerimises, avaliku valitsemise ja Euroopa asjades ning innovatsioonijuhtimises.  Tea omab tugevat makroökonoomika ja äriarenduse teadmistebaasi, olles omandanud majandusteaduse magistrikraadi Tartu Ülikoolist

Paavo Nõgene

Paavo Nõgene

Juhatuse esimees, Tallink Grupp

Paavo Nõgene on mitmekülgne ja kogenud tippjuht, kelle karjäär on hõlmanud nii kultuuri kui ka ettevõtluse valdkondi, nii avalikus- kui erasektoris. Ta on töötanud Vanemuise teatrijuhina, Kultuuriministeeriumi kantslerina ning alates 2018. aasta maikuust juhib Tallink Gruppi. Ta on aastate jooksul olnud mitmete kultuuriorganisatsioonide ja sihtasutuste nõukogu liige, sealhulgas siiani Eesti Kunstimuuseumi nõukogu liige.

Urmas Varblane

Urmas Varblane

Rahvusvahelise ettevõtluse professor, Tartu Ülikool

Urmas Varblane on akadeemik ja TÜ rahvusvahelise ettevõtluse professor. Ta on Eesti nüüdisaegse, turu- ja teadmistepõhisele majandusele ülemineku majandusteaduse üks rajajatest. Tema peamised uurimisvaldkonnad on otseste välisinvesteeringute roll majanduse ümberstruktureerimisel, riigi innovatsioonisüsteem, sektoraalsed innovatsioonisüsteemid küpsetes tööstusharudes, üleilmastumine ja majandusliku konvergentsi protsess ja ettevõtete rahvusvahelistumine.

Tartu Ülikool

11.45 - 13.45 Tulevikutrendid

E-Eesti on bränd, milles on jõudu ja sisu. Viimastel kümnenditel on laiem tehnoloogiaga seotud majandusharu andnud suurema panuse Eesti majandusse ja ühiskondlikku ideoloogiasse kui ükski teine. Kuid ükski inimene, rääkimata ühiskonnast, ei saa astuda samasse jõkke kaks korda. Mis edasi?

Paneelis esinevad: Siim Kannistu, Dan Bogdanov, Andres Birnbaum, Kaspar Oja, Heidi Kakko

Paneelarutelu keskendub lähituleviku majandustrendidele. Kas ja kuidas säilitada Eesti tehnoloogiasektori globaalne eesrindlikkus? Kas traditsioonilisel tööstusel on üha jõukamaks muutuvas ühiskonnas veel kohta? Kas riikliku fookuse raames võivad esile kerkida uued eestvedajad, näiteks kaitsetööstus? Millised on need globaaltrendid, mida Eesti ettevõtted on maha magamas?

   

Dan Bogdanov

Dan Bogdanov

Infoturbeinstituudi direktor, Cybernetica

Dan Bogdanov on Eesti informaatikateadlane, Cybernetica AS infoturbeinstituudi direktor ja Eesti Teaduste Akadeemia liige. Oma töös on ta pühendunud turvalise andmetöötluse tehnoloogiate arendamisele.

Andres Birnbaum

Andres Birnbaum

Tegevjuht, CGI Eesti

Andres Birnbaum on rahvusvahelise haardega tippjuht, kes veab igapäevaselt Eesti suurimat kosmoseettevõtet, tarkvaraarendus- ja ärinõustamisteenuseid pakkuvat CGI Eesti ASi. Aastate jooksul on ta lisaks kosmosetehnoloogiate arendamisele aidanud ehitada ka e-Eesti digitaalset edulugu ja inspireerinud teisi riike jälgima Eesti eeskuju tehnoloogilise innovatsiooni ja digilahenduste rakendamisel. 2023. aastast juhib ta ettevõttes ka riigikaitse digitaliseerimise ärisuunda. 

 

Siim Kannistu

Siim Kannistu

Kestlikkus- ja finantsaruandluse nõustamise teenusliini juht, KPMG Baltics

Siim on KPMG Balticsi ESG teenuste juht ja ekspert. Ta on viimaste aastate jooksul aidanud Eestis mitmetel ettevõtetel jätkusuutlikkuse aruandlust ja roheraamatupidamist kui ka finantsraamatupidamist ja -aruandlust täiustada. Siimu arvates on ESG ja jätkusuutlikkuse aruandlus täna sama oluline kui finantsaruandlus ning eesmärgipäraselt lähenedes need kaks erinevat aruandlusliiki täiendavad üksteist.

 

 

Kaspar Oja

Kaspar Oja

Vanemökonomist, Eesti Pank

Kaspar Oja on Eesti majandusteadlane, kes alates 2009. aastast on töötanud Eesti Pangas ökonomisti ja hiljem vanemökonomistina. Alates 2022. aastast on ta Eesti presidendi Alar Karise majandusnõunik.

Heidi Kakko

Heidi Kakko

Nõukogu liige, Tartu Ülikool

Heidi Kakko on kogenud mentor ja tunnustatud ekspert, kes aitab ambitsiooniga ettevõtjatel kiiremini kasvada. Ta nõustab Eesti peaministrit teadus- ja arendusnõukogus ning juhib UniTartu Ventures'i nõukogu. Heidil on märkimisväärne panus Eesti ettevõtlusökosüsteemi arengusse, olles algatanud ja juhtinud olulisi investeeringute ja innovatsiooniga seotud projekte, mis on toetanud riigi majanduse moderniseerimist. Heidi on Tartu Ülikooli majandusteadukonna vilistlane.

Tartu Ülikool

15.00 - 17.00 Tuleviku edulood

Paneelis arutavad ettevõtete esindajad, kes on võtnud eesmärgiks saada suureks, vallutades või leides uusi turge. Millised on Eesti konkurentsi eelised ja puudujäägid, mida saaks parandada? Millised on ettevõtete suurimad takistused kodus ja välisturgudel? Kus on Eesti ühiskonna kitsaskohad ettevõtte arendamisel? Miks peaks ettevõte üldse Eestis tegutsema?    

 

Paneelis esinevad: Mart Ustav, Oliver Sild, Veiko Veskimäe, Raivo Vasnu, Triin Kask

Skype ja Bolt ja Wise ja Playtech on suured nimed, kelle edu jäägu kasvama. Edulugude eeskuju on nakkav ja innustav ning järgmine põlvkond Eesti majanduse mootoreid ei seisa jõude. Eesti majanduskeskkond on muutunud küpsemaks ja tulevased ettevõtted lähtuvad uutest visioonidest ja eesmärkidest, kuid võitlevad nii vanade kui uute probleemidega.  

   

Mart Ustav

Mart Ustav

Tegevjuht, Icosagen

Mart Ustav on Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik ja TÜ tehnoloogiainstituudi käivitaja.Tema teadustöö ja juhtimisoskus on aidanud kaasa nii teaduse kui ka ettevõtluse edendamisele Eestis, ning samal ajal olles eeskujuks ka nooremale põlvkonnale. Igapäevaselt tegutseb ta Euroopa ühe edukaima biotehnoloogia ettevõttega Icosagen tegevjuhina

Oliver Sild

Oliver Sild

Tegevjuht, Patchstack

Oliver Sild on küberturbe valdkonnas üle maailma tuntust kogunud oma ettevõttega Patchstack, mis on spetsialiseerunud veebilehtede turvalisuse tagamisele.  Alustades ettevõtlusteekonda juba varases nooruses, on Sild tõestanud, et edu saavutamiseks on vaja peale julguse ja pealehakkamise ka kogukondi kaasata ja investeerida elukestvasse õppesse.

Raivo Vasnu

Raivo Vasnu

Tegevdirektor, NPM Silmet

Raivo Vasnu on tegevdirektor ettevõttes NPM Silmet OÜ, mis on üks suurimaid teaduspõhiseid kõrgtehnoloogia-ettevõtteid Eestis ja tegeleb haruldaste metallide ja muldmetallide tootmisega.

Veiko Veskimäe

Veiko Veskimäe

Juht, Verston

Veiko Veskimäe on tee-ehitusettevõtte Verston asutaja ja juht, kes valiti 2023. aastal Eesti parimaks juhiks. Ta väärtustab meeskonnatööd, püüab luua väärtust laiemalt ja näeb ettevõtlust kui väljakutset. Veiko on ambitsioonikas, püüeldes meeskonna poole, mis jagab tema kirge arengu ja edasipüüdlikkuse suunas. Tema eesmärk on kasvada ja saada maailma kõige paremate teede ja taristute ehitajaks, pöörates tähelepanu ka keskkonnasäästlikkusele.

Triin kask

Triin Kask

Kaasasutaja, Soulie

Triin Kask on 15 aastat tegutsenud idufirmade sektoris ning ehitab täna oma kolmandat ettevõtet Soulie. Samuti on ta Eesti Asutajate Seltsi juhatuse liige ja eestvedav jõud naisasutajate kogukonna kasvatamisel. Triinul on TÜ majandusteaduste teadusmagistrikraad.

Tartu Ülikool

 

 Piletid Fienta.com

  • Varajase ärkaja pilet 99 € (soodushinnaga pileti saab osta kuni 30.aprill)
  • Tavapilet 149 € (piletid müügil alates 01. mai kuni 05. juuni)
  • Pilet kohapeal 200 €
  • Müügil vaid 300 piletit!

Pileti saad osta siin

 Kui soovid olla esimeste seas, kes saab värsket infot konverentsi kohta, siis palun jäta meile oma kontaktandmed (nimi ja e-post). Nii saame teid otse teavitada. 

Jätan oma kontakti teavituse saamiseks

Soodushinnaga piletimüügi lõpuni on veel jäänud

Ajakava

09.30 - 10.00Hommikukohv
10.00 - 10.05Avasõnad
10.05 - 11.30Visioon Eestist Euroopa südames
11.30 - 11.45Paus
11.45 - 13.45Tulevikutrendid
13.45 - 15.00Lõuna
15.00 - 17.00Tuleviku edulood
17.00 - 17.15Konverentsi lõppsõna ja autasustamine
17.15 - 21.00Konverentsi järgne võrgustumine

Saa osa ja ammuta inspiratsiooni edulugudest.

Suurepärane võimalus arutleda koos oma ala tipptegijatega.

Loo kontakte, mõtesta oma karjäär ja tulevik.

Tutvu varasemate konverentsidega

Delta majanduskonverents 2023 „Kasvuhäkkimine”

Delta majanduskonverents 2022 „Andmed juhivad“

Deeptech. RAEng_Publications Pixabay

Süvatehnoloogia foorum toob kokku valdkonna eksperdid Kesk- ja Ida-Euroopast

Tartu Ülikool tutvustas Ukraina ülikoolidele ettevõtluskoostöö parimaid tavasid

Teispäeval, 12. märtsil toimunud veebipõhine koostöökonverentsil Ukraina ülikoolide õppejõududele keskenduti ettevõtlusõppe ning ülikoolide ettevõtluskoostöö tugevdamisele.
Innovatsioon ja tulevikutehnoloogia

Euroopa innovatsioonivõrgustiku toetusvõimaluste infopäev