Autor:
David Aguirre (Pixabay)

JÄRELVAATA: milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?

6. juunil kell 16.00–17.30 toimus Tartu Ülikooli raamatukogu muusikaosakonna seminariruumis arutelu „Meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel“. Üritusel räägitakse, kuidas meedias kobarprobleemide ajastul keskkonnaküsimusi kajastatakse ja mil määral toetab see ühiskonnas kestlike arusaamade kujunemist

Kui teadlased on kindlad, et poolsajandi eest ametliku nime saanud keskkonna- ja kliimakriis ei ole enam hägus ettekuulutus, vaid juba tegelikkus, siis meediapildis kohtab sisukate analüüside ja üleskutsete kõrval endiselt kahtlusi ning katseid muret pisendada. Kas arvamuste paljusus kestlikkusprobleemide kajastamisel on väärtus või kitsaskoht? Kuidas tagatakse, et keskkonnakriisi lahendamist ei raamistataks üksnes poliitilise projekti või huvirühmade võitlusena? Sellest ja paljust muust räägivad aruteluseminaril lähemalt praegused ja tulevased ajakirjanikud.

Vestlusringis osalesid Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja, Õhtulehe ajakirjanik Priit Pärnapuu, Eesti Rahvusringhäälingu Põlva- ja Võrumaa korrespondent Mirjam Mõttus ning Eesti Üliõpilaskondade Liidu juht ja ajakirjandustudeng Katariina Järve. Vestlust juhib Tartu Ülikooli kestliku arengu keskuse eksperdikogu liige Maie Kiisel.

Kuulama on oodatud kõik, kes soovivad kestlikkuse teemadel vestelda ja kaasa mõelda. Üritusel kohapeal osalemiseks palume end registreerida hiljemalt 5. juuniks.

Kestliku arengu keskus on Tartu Ülikooli valdkondade koostööplatvorm, mis toob kokku Tartu Ülikooli teadlased, üliõpilased ja teadmuse, et aidata leida tasakaalupunkt Maa taluvuspiiride ja inimese heaolu vahel. Selleks edendame keskkonnahoidu, ühiskonna tasakaalus arengut ja inimese heaolu toetavat teadus-, õppe- ja arenduskoostööd ning toetame kestliku arengu alast teadmussiiret ja ühiskondlikku arutelu.

Järelvaata arutelu UTTV-st ja loe kokkuvõtet kestliku arengu keskuse veebist !

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

TÜ kaasprofessor valiti Eesti inimarengu aruande peatoimetajaks

Tartu Ülikooli kaasprofessor Eneli Kindsiko valiti Eesti inimarengu aruande peatoimetajaks

Mitmekesisuse nädal

Esimest korda tähistasid kuus Eesti ülikooli mitmekesisuse nädalat üheskoos