Magistritööde kaitsmiste ajakava 2018

Esmaspäev, 4. juuni 2018, J. Liivi 4 – 119. Komisjon: Tanel Mehine, Kristian Pentus, Kerli Ploom, Jüri Sepp (lisaliige Martin Lemberi, Merili Auseri, Madli Kõivu ja Age Templi kaitsmisel).
Esmaspäev, 4. juuni 2018, J. Liivi 4 – 124. Komisjon: Kulno Türk, Anne Aidla, Merike Kaseorg.
Esmaspäev, 4. juuni 2018, J. Liivi 4 – 214. Komisjon: Kertu Lääts, Mark Kantšukov, Ülle Pärl.
Teisipäev, 5. juuni 2018, J. Liivi 4 – 119. Komisjon: Anne Reino, Veronika Krassavina, Kersti Kõiv, Helen Poltimäe (lisaliige Mait Metelitsa kaitsmisel).
Teisipäev, 5. juuni 2018, J. Liivi 4 – 124. Komisjon: Priit Sander, Maire Nurmet, Kaia Kask.
Neljapäev, 7. juuni 2018, J. Liivi 4 – 119. Komisjon: Elina Kallas, Mervi Raudsaar, Diana Eerma.
Neljapäev, 7. juuni 2018, J. Liivi 4 – 124. Komisjon: Tiia Vissak, Oliver Lukason, Priit Vahter, Uku Varblane (lisaliige Kertu Klettenbergi ja Agnes Kase kaitsmisel).
Tuesday, June 5 at 10.00-14.00 in room 105. Quantitative Economics master's theses defence.
Wednesday, June 6 at 10.00-15.00 in room 119. Quantitative Economics master's theses defence.

Magistritööde kaitsmine            

Esmaspäev, 4. juuni 2018, J. Liivi 4 – 119

Komisjon: Tanel Mehine, Kristian Pentus, Kerli Ploom, Jüri Sepp (lisaliige Martin Lemberi, Merili Auseri, Madli Kõivu ja Age Templi kaitsmisel)                                                                                                                                                                   

Jrk

Kella­aeg

Õppe­kava

Nimi

Teema

Juhendaja

Retsensent

1

09.00

ETJ

Tiina Kruusimägi

Teenuse innovatsioon kliendi sisendi kasutamise teel füüsilise kauba kättetoimetamise teenuse näitel

Merike Kaseorg

Andres Kuusik 

2

9.40

TUFI

Liia Konks

Äriprotsessi juhtimine ja parenda­mine, teenuste-toodete ostmise protsessi näitel Elektrilevi OÜ-s
Kinnine kaitsmine, tööd ei avaldata

Andres Kuusik 

Diana Eerma

3

10.20

ETJ

Katriin Mangus

Integreeritud turundus­kommuni­katsioon SYNLAB Eesti OÜ-s
Kinnine kaitsmine, tööd ei avaldata kuni 01.06.2021

Anne Reino

Andres Kuusik

 

PAUS 11.00-11.40

4

11.40

MM

Martin Lember

Omakanali tulemuslikkuse tõstmise võimalused lennufirma Nordica näitel   
Kinnine kaitsmine, tööd ei avaldata kuni 31.05.2021

Tanel Mehine

Kristian Pentus

5

12.20

MM

Merili Auser

Persoonibränding sotsiaalmeedias Eestis tegutsevate youtuber’ite, sportlaste ja idufirmade juhtide näitel

Tanel Mehine Pille Mõtsmees

Kerli Ploom

6

13.00

MM

Madli Kõiv          Age Tempel

Ekraanil põhineva ja mobiilse pilgujälgimise meetodi erisused pakendidisaini ja ostukeskkonna uurimisel

Kristian Pentus Andres Kuusik

Tanel Mehine

 

Magistritööde kaitsmine                  

Esmaspäev, 4. juuni 2018, J. Liivi 4 – 124          

Komisjon: Kulno Türk, Anne Aidla, Merike Kaseorg         

Jrk

Kella­aeg

Õppe­kava

Nimi

Teema

Juhendaja

Retsensent

1

10.00

ETJ

Kadri Arula

Kaugtöö kasutamise laiendamise võimalused Eesti infotehnoloogia ettevõtetes

Eneli Kindsiko

Kulno Türk

2

10.40

ETJ

Merili Kaasik

Kurtide ja vaegkuuljate sisenemine Eesti tööturule - probleemid ja lahendused 

Merike Kaseorg

Mervi Raudsaar

3

11.20

TUFI

Madli Uin

Maatriksorganisatsioon kui töötajate arendamise keskkond Enics Eesti AS näitel

Maaja Vadi

Janika Sillamäe
SKYPE

4

12.00

ETJ

Martin Rakov

Sillaressursside juhtimise  koolituse ja rakendamise mõju meresõidu­ohutusele

Kersti Kõiv

Anne Reino

5

12.40

ETJ

Hanna Lember

Usaldus virtuaalsetes mees­kondades ja selle mõju sooritusele Swedbank AS näitel

Anne Reino

Kersti Kõiv

 

PAUS 13.20-14.00

6

14.00

TUFI

Kaarel Mägi

Läbipõlemise seos juhi suhtes tajutud usaldusega Eesti arstide seas

Anne Aidla

Anne Reino

7

14.40

MM

Carina Narusk

Sotsiaalse toe ja -õõnestamise seos organisatsioonis sotsialiseerumisega Räpina Paberivabrik AS ja Lasita Aken AS näitel

Anne Aidla

Veronika Krassavina

8

15.20

MM

Marti Lillemägi

Täienduskoolitamist mõjutavad tegurid Eesti eraettevõtetes

Kulno Türk

Helen Poltimäe

9

16.00

SJ

Ülle Susi

Organisatsioonikultuuri mudeli DREAMS  rakendatavus tootmis­ettevõtetes

Maaja Vadi

Kulno Türk

10

16.40

SJ

Ilmar-Erik Aavakivi

Õigusteenuste innovatsioon ja seda  takistavad tegurid Eestis

Maaja Vadi

Krista Jaakson

 

Magistritööde kaitsmine           

Esmaspäev, 4. juuni 2018, J. Liivi 4 – 214

Komisjon: Kertu Lääts, Mark Kantšukov, Ülle Pärl

Jrk

Kella­aeg

Õppe­kava

Nimi

Teema

Juhendaja

Retsensent

1

9.00

MM

Darja Jušinskaja

Majandusliku jätkusuutlikkuse analüüs Balti riikides energia­ettevõtete näitel

Maire Nurmet

Kertu Lääts

2

9.40

MM

Krislin Aru

Suurandmete analüüsi rakendamise tegurid Eesti majutusettevõtete näitel

Ülle Pärl

Maire Nurmet

3

10.20

MM

Taavi Lehemaa

Haldusreformi mõju kohalike omavalitsuste laenukoormusele

Viktor Trasberg

Kadi Timpmann

4

11.00

ETJ

Alo Allik

Päikeseenergia sektori varadesse investeerimise tulusus ja riskid

Priit Sander

Maire Nurmet

5

11.40

MM

Kristina Varul

Tulemuslikkuse hindamine ja juhtimine teenuskeskuses

Karina Kenk
Toomas Haldma

Maire Nurmet

 

PAUS 12.20-13.00

6

13.00

ETJ

Liis Kuusik

Jätkusuutliku tulemuslikkuse juhtimise arendamine tasakaalus tulemuskaardi raamistikus jaekaubandusettevõtte näitel
Kinnine kaitsmine, tööd ei avaldata kuni 24.05.2021

Toomas Haldma
Maire Nurmet

Kertu Lääts

7

13.40

TUFI

Siiri Kohver

Tulemuslikkuse hindamine raviasutuses AS Rakvere Haigla näitel

Toomas Haldma

Ülle Pärl

8

14.20

MM

Steissi-Ann Eglit

Tulemuslikkuse hindamine raviasutuses AS Valga Haigla näitel

Toomas Haldma

Ülle Pärl

 

Magistritööde kaitsmine        

Teisipäev, 5. juuni 2018, J. Liivi 4 – 119

Komisjon: Anne Reino, Veronika Krassavina, Kersti Kõiv, Helen Poltimäe (lisaliige Mait Metelitsa kaitsmisel)

Jrk

Kella­aeg

Õppe­kava

Nimi

Teema

Juhendaja

Retsensent

1

9.00

MM

Mait Metelitsa

Intensive and Extensive Paths to Work-Related Growth in Context of Job Demands-Resources Model and Work Engagement

Maaja Vadi

Andero Uusberg
SKYPE

2

9.40

ETJ

Anni Pähna

Töö haaratust kujundavad tegurid Eestis

Maaja Vadi    Andero Uusberg

Helen Poltimäe

3

10.20

ETJ

Ilme-Ly Keerberg

Intuitsiooni kasutamine juhtimis­otsuste tegemisel finantssektoris If P&C Insurance AS näitel

Maaja Vadi
Anne Reino     

Viire Täks

4

11.00

ETJ

Kristjan Haavik

Tarkvaraarendajate motivatsiooni kujundavad tegurid Eesti ettevõtete näitel

Eneli Kindsiko
Helen Poltimäe

Maaja Vadi

5

11.40

MM

Illimar Born

Tootmisprotsesside tõhusus tulenevalt meeskonna efektiivsusest tootmisettevõttes Enics Eesti AS

Kurmet Kivipõld

Anne Reino

 

PAUS 12.20-13.00

6

13.00

ETJ

Kätlin Unt

Tootmisettevõtte parendus­protsesside analüüs

Toomas Saarsen

Virgo Süsi

7

13.40

TUFI

Kristi Pukk

Juhtide autentne eestvedamine Bauhof Group AS näitel

Kulno Türk

Anne Aidla

8

14.20

ETJ

Maarja-Liisa Joosep

Inseneride töösoorituse hindamine Enics Eesti AS näitel

Kulno Türk

Merike Kaseorg

9

15.00

ETJ

Erkko Põldaru

Mentorluse võimalused Eesti apteekides

Diana Eerma

Krista Jaakson

10

15.40

MM

Britta Kiviking

Praktikaprogrammi parendamine  AS SEB Pank näitel

Anne Reino

Anneli Lorenz

 

Magistritööde kaitsmine      

Teisipäev, 5. juuni 2018, J. Liivi 4 – 124

Komisjon: Priit Sander, Maire Nurmet, Kaia Kask

Jrk

Kella­aeg

Õppe­kava

Nimi

Teema

Juhendaja

Retsensent

1

9.00

MM

Kaupo Mäe

Inglise Keskpanga rahapoliitiliste otsuste ja nende keelekasutuse mõju Inglise naela kursile

Allan Teder

Lenno Uusküla SKYPE

2

9.40

MM

Argo Leht

Krediidiväärtuse korrigeerimise riski kapitalinõude arvutamine valuutaderivatiivide portfelli näitel

Priit Sander
Mark Kantšukov

Lenno Uusküla SKYPE

3

10.20

ETJ

Mariel Aim

Tehisintellekti kasutamispraktikad ja arenguperspektiivid Eesti finants­sektori näitel

Eneli Kindsiko
Jaak Vilo

Nadežda Ivanova

4

11.00

ETJ

Ott Salmar     

Bankruptcy Prediction of Road Transportation Firms: Evidence from Europe

Oliver Lukason

Priit Sander

5

11.40

ETJ

Priit Kleemann

Benefit-cost Analysis of Public Safety Investment on the Example of the Fixed Speed Enforcement Cameras on the Main Roads of Estonia

Oliver Lukason

Kaia Kask

 

PAUS 12.20-13.00

6

13.00

MM

Mariliis Liiva

Lean põhimõtete rakendamine majandusarvestuse protsessis Kingspan Insulation OÜ näitel

Kertu Lääts

Ülle Pärl

7

13.40

TUFI

Anna Netšajeva

Laenupõhiselt ühisrahastatud kinnisvaraga kaasnevad investori riskid Eestis

Mark Kantšukov

Kaia Kask

8

14.20

MM

Eric Keskpaik

What Do We Know About Practitioners' Approach to Business Valuation? A Survey-Based Review

Mark Kantšukov

Kaia Kask

9

15.00

MM

Robert Norak

Tackling Investors’ Investment Process and Risks in Property Crowdfunding: the Case of Estonia

Kaia Kask

Mark Kantšukov

 

Magistritööde kaitsmine         

Neljapäev, 7. juuni 2018, J. Liivi 4 – 119

Komisjon: Elina Kallas, Mervi Raudsaar, Diana Eerma

Jrk

Kella­aeg

Õppe­kava

Nimi

Teema

Juhendaja

Retsensent

1

9.00

ETJ

Urmo Saareoja

Avalike teenuste erasektorile delegeerimisest Tallinna linna praktikate näitel

Diana Eerma

Kadi Timpmann

2

9.40

TUFI

Liis Saarmann

Finantseerimise võimalused sotsiaalses ettevõtluses Eesti näitel

Mervi Raudsaar

Merike Kaseorg

3

10.20

MM

Kerli Varik

Eesti sotsiaalsete talupidamiste näidisärimudel

Merike Kaseorg

Mervi Raudsaar

4

11.00

MM

Doris Pavlov

Puuetega inimeste võimalused ligipääsetava turismi toodete ja teenuste tarbimisel

Merike Kaseorg

Elina Kallas

5

11.40

SJ

Taavo Randna

Võrguettevõtte ärivõimaluste arendamine muutuvas energia­sektoris stsenaariumi analüüsiga

Tarmo Puolokainen Maaja Vadi

Marko Viiding
SKYPE

 

Magistritööde kaitsmine      

Neljapäev, 7. juuni 2018, J. Liivi 4 – 124

Komisjon: Tiia Vissak, Oliver Lukason, Priit Vahter, Uku Varblane (lisaliige Kertu Klettenbergi ja Agnes Kase kaitsmisel)

Jrk

Kella­aeg

Õppe­kava

Nimi

Teema

Juhendaja

Retsensent

1

10.20

ETJ

Vivian Maripuu

E-invoice Service Providers Inter­operability: Coopetitive Strategy in Europe

Eneli Kindsiko
Dafnis Coudounaris

Mariia Chebotareva
SKYPE

2

11.00

ETJ

Jaanus Kallas

Innovatsioon ja selle soodustamise viisid Eesti puitmajatootjate näitel

Kadri Ukrainski

Tõnis Tänav

 

PAUS 11.40-12.20

3

12.20

ETJ

Kertu Klettenberg

Ettevõtte rahvusvahelistumine Magnetic MRO AS näitel

Tiia Vissak

Oliver Lukason

4

13.00

MM

Agnes Kask

Ettevõtete kiirelt rahvusvahelistu­mine Eestis

Urmas Varblane Priit Vahter

Tiia Vissak

5

13.40

MM

Ekke Sakkov

Pankrotistunud laenudesse investeerimine bondora.ee laenukeskkonnas

Kurmet Kivipõld               Hendrik Luuk     

Oliver Lukason

 

 

Quantitative Economics master’s theses defence

Tuesday, June 5 at 10.00-14.40 in room 105

Committee: Jaan Masso, Hakan Eratalay, Amaresh Tiwari, Tõnu Mertsina (Swedbank)

 

Time

Student

Topic

Supervisor, Co-supervisor

Opponent

1

10.00-10.40

Kateryna

Kolomiiets

Forecasting US Inflation Using Machine Learning Methods

Aleksej Netšunajev, Hakan Eratalay

Luca Alfieri

2

10.40-11.20

Vladyslav

Soloviov

Culture as a Determinant of Entrepreneurial Activity

Anneli Kaasa

Nataliia Ostapenko (skype)

3

11.20-12.00

Elizaveta

Lebedeva

Spillovers Between Cryptocurrencies. Network Map of Cryptocurrencies

Hakan Eratalay

Nataliia Ostapenko (skype)

 

break 12.00-12.40

 

4

12.40-13.20

Mykola

Herasymovych

Optimizing Acceptance Threshold in Credit Scoring Using Reinforcement Learning

Oliver Lukason, Karl Märka

Mark Kantshukov

5

13.20-14.00

Kateryna

Volkovska

Modeling the Predictive Performance of Credit Scoring by Credit Scoring by Logistic Regression and Ensemble Learning

Jaan Masso

Oliver Lukason

6

14.00-14.40

Maryna

Pashchynska

The Role of Work Experience in the New Business Success in Estonia: The Skype Effect and Beyond

Jaan Masso, Priit Vahter

Gaygysyz Ashyrov

 

 

Quantitative Economics master’s theses defence

Wednesday, June 6 at 10.00-15.00 in room 119

Committee: Lenno Uusküla, Hakan Eratalay, Jaan Masso, Tõnu Mertsina (Swedbank) 

 

Time

Student

Topic

Supervisor, Co-supervisor

Opponent

1

10.00-10.40

Stefan

Kozak

Home Country Labor market Effects of Outward Foreign Direct Investment. Case of Estonia

Jaan Masso

Priit Vahter

2

10.40-11.20

Dagmar

Nurges

The Effects of Personal and Corporate Income Tax Changes on the Estonian Economy

Lenno Uusküla

Hakan Eratalay

3

11.20-12.00

Tanel

Rebane

Complementarities in Performance Between Product, Marketing Innovation and Co-Operation With Clients in Estonia

Priit Vahter

Jaanika Meriküll (skype)

break 12.00-12.40 

   

4

12.40-13.20

 

Ismaeel Adedeji

Raji

Innovation in Estonian Public Sector Firms

Kadri Ukrainski

Amaresh Tiwari

5

13.20-14.00

Einars

Locmelis

Tax Burden Shift in European Union: Does Tax Structure Have Impact on Economic Growth?

Viktor Trasberg

Amaresh Tiwari

6

14.15-14.55

Huantian

Yao

The Relationship Between Human Values, Bribe Acceptance, And Contract Price in Business Negotiation: An Experimental Analysis

Mark Kantšukov

Maryna Tverdostup (skype)