Autor:
Andres Tennus

Mart Sõrg 80

Isikulood moodustuvad meie möödaniku kajastamise üheks väga väärtuslikuks osaks. Eestile oluliste isikute, sealhulgas professorite panus majandus-, haridus- või kultuuriellu väärib talletamist kirjasõnas. Hea, kui seda on tehtud õigeaegselt ja selles on osalenud tema kaasaegsed, töökaaslased, kolleegid – sõnaga, kaasteelised. 

Professor Mart Sõrgi tööaastad jäid nii okupatsiooniaega, aga ka iseseisvunud Eesti Vabariigi aastatesse. Eestile kõige raskem aeg oli niinimetatud üleminekuperiood, mis kestis 1980ndate lõpust kuni sajandivahetuseni. Paraku on nende aastate raskused jäänud meie lähiajaloos põhjalikumalt lahti kirjutamata. Veel enam – halb, kui seda on tehtud tendentslikult, üksikute poliitikute tõekspidamistest lähtudes. 

Professor Mart Sõrg oli Tartu Ülikoolis pangandus-laenundusala juhtiv õppejõud, viljakas teadlane, sealhulgas oma töödega rahvusvahelisel tasandil, majandusteaduskonna dekaan, majandustegelane olles Eesti Panga nõukogu liige ja hiljem ka nõukogu esimees, aga ka ühiskonnategelane, kellel oli oma kaalukas sõna Eesti elu korraldamisel. Muidugi oli kõiges selles töös ka raskeid hetki, mis tekitasid stressi, negatiivseid emotsioone, kuid Mart Sõrg, tugeva ja hea suhtlemisoskusega isiksus, sai hakkama – õigemini ei murdunud. 

Tänu laiale silmaringile ja põhjalikkusele oma erialal oli professor Mart Sõrgil palju mõtte-kaaslasi nii kodu- kui välismaal. Nendest isikutest on tehtud valik käesoleva kogumiku lõpus toodud õppe-, teadus- ja erialase tegevuse juures. Mart Sõrgi pikaajalist tööd on väärikalt hinnatud nii Tartu Ülikooli kui ka Eesti Vaba¬riigi tasandil. Ta on leidnud väärika koha entsüklopeediates, teatmeteostes ja teistes väljaannetes. Et tunnustused ja autasustamised ei jääks nii öelda formaalseks nähtuseks, siis oleme tänulikud kõigile nendele tuntud isikutele, kolleegidele, kes võtsid vaevaks öelda oma sõna meenutuste kujul seoses Mart Sõrgi 80nda juubeliga. 

 

Kõik kaasteeliste meenutused on leitavad PDF kujul siin

 

Image
M. Sõrg
Ukraina lipp

Ülikooli Ukraina-teemaline teave

Delta building near Emajõgi

Seitsmendas Delta loengus keskendutakse õpetamisele koolis

Eesti lipud peahoone ees

JÄRELVAATA: Eesti Vabariigi 106. aastapäeva kontsertaktus