Autor:
Andero Kalju

Õpi eksternina majandusteaduskonnas

Avaldusi saab esitada kuni 15. septembrini.

Eksternõpe annab hea võimaluse töö, pereelu ja õpingute ühildamiseks. Eksternina saab Tartu Ülikoolis õppida kindla õppekava alusel. Ekstern ei ole üliõpilane, kuid tal on lubatud täita õppekava, sh sooritada eksameid ja arvestusi (kuni 30 EAP-d õppeaastas), teha praktikat (v.a Erasmus+ välispraktika) ja kaitsta lõputöö või sooritada lõpueksam. Eksterni staatus antakse korraga semestriks või õppeaastaks. Õppekorralduslikes küsimustes laienevad eksternile üliõpilase õigused ja kohustused.

Miks jätkata elukestva õppega?

  • Kiiresti muutuvas töömaailmas on oluline hoida oma teadmisi ja oskusi ajakohastena, et tõsta oma konkurentsivõimet ja avada uusi karjäärivõimalusi.
  • Meie õppekavad võimaldavad omandada kaasaegseid ja tulevikku suunatud teadmisi spetsiifilises valdkonnas. See aitab püsida kursis uusimate arengutega oma valdkonnas.
  • Eksternõpe annab hea võimaluse töö, pereelu ja õpingute ühildamiseks, sest õpe toimub omas tempos ja mahus. 
  • Eksternõpe on tasuline, kuid kui õpingute jooksul tekib vabu kohti, siis pakutakse tasuta kohta sulle ning teistele eksternidele.

 

Kes saab eksterniks tulla?

Õppekorralduseeskirja kohaselt võib eksterniks tulla iga soovija. Taotlejal peab olema vastavale õppekavale õppima asumiseks eelnev haridustase ja täidetud vastuvõtueeskirjas õppekavale sisseastumiseks määratud eeltingimused (osadel magistriõppekavadel peab olema eelnevalt läbitud eeldusained, ingliskeelsetel õppekavadel tuleb tõendada inglise keele oskust B2 tasemel). Eksternina saab lõpetada ka poolelijäänud ülikooliõpingud.

 

Majandusteaduskonnas saab eksternina õpinguid alustada järgmistel erialadel:

Eksterniga sõlmitakse leping ja ekstern maksab õppetasu vastavalt lepingus märgitud õppeainete mahule ainepunkti (EAP) hinna alusel või semestritasuna (kui on semestritasu hind kehtestatud).

Rohkem infot eksternina õppimise kohta saab õppekorraldajatelt:

  • ettevõttemajandus, innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine, matemaatiline majandusteadus – Kristi Liivamägi, kristi.liivamagi@ut.ee, 737 6317
  • strateegiline juhtimine – Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, 737 6313
  • tänapäeva Aasia ja Lähis-Ida uuringud – Anneli Kütt, anneli.kutt@ut.ee, 737 6318

Rohkem infot eksternina õppimise kohta Tartu Ülikoolis leiab: https://ut.ee/et/sisu/oppimine-eksternina

International students walking.

Kaks rahvusvahelist magistriõppekava ootab õppijaid

Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli esmased vastuvõtuotsused on tehtud

Said Tartu Ülikooli sisse. Mis edasi?

Said Tartu Ülikooli sisse. Mis edasi?