Autor:
Andero Kalju

Avaliku sektori ettevõtlikkuse ja innovatsiooni meistriklass

Uuendusliku mikrokraadiprogrammi eesmärk on anda mitmekülgseid teadmisi kaasaegse majandus- ja innovatsioonipoliitika arengust, era-, avaliku ja kolmanda sektori koostööformaatidest ning eestvedamisest, narratiivi rääkimisest ja ettevõtlikkusest avalikus sektoris. Programmis käsitletakse parimaid avaliku sektori juhtimistavasid ja sellesse on kaasatud eksperdid maailmast, sealhulgas Ühendkuningriigist, Eestist, Soomest ja Singapurist.

Mikrokraadiprogramm on loodud selleks, et toetada avaliku sektori juhtide, spetsialistide, projektijuhtide ja poliitikute, aga ka kõigi teiste arengut avaliku sektori tippjuhtideks. Programm pakub asendamatuid teadmisi ja oskusi neile, kes töötavad rahvusvahelistes organisatsioonides, konsultatsioonifirmades, valitsusasutustes või linnade haldusasutustes või kavatsevad seda teha.

Õppekeel: inglise keel
Toimumisaeg: 05.02.–16.06.2024
Maht: 15 EAP-d
Hind: 1920 eurot
Toimumiskoht: Tartu
Õppevorm: põimõpe
Registreerumine algab: 01.12.2023
Registreerumise tähtaeg: 28.01.2024 (PIKENDATUD)
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale: jah
Küsimuste korral võta julgelt ühendust: Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, 737 6313

Kolm põhjust, miks valida mikrokraadiprogramm „Avaliku sektori ettevõtja meistriklass“

 1. Praktiline ja kaasaegne õpe: programmis antakse ülevaade kaasaegsest majanduspoliitikast, keskendudes eksperimenteerimisele, innovatsioonile ja juhtimisele. Kursused nagu „Eksperimenteerimine kaasaegses majanduspoliitikas“ ja „Innovatsioon avalikus sektoris ja majanduspoliitika kujundamine“ annavad igapäevatöös rakendatavaid praktilisi teadmisi.

 2. Riskide ja kriiside juhtimise oskused: tänapäeva muutlikus maailmas on oluline mõista ja hallata riske ning kriise. Õppeaine „Riskide ja kriiside juhtimine avalikus sektoris“ annab osalejatele vajalikud tööriistad ja teadmised, et tulla toime ootamatute olukordadega ja lahendada need tõhusalt.

 3. Poliitikakujundamise ja mõju-uuringute mõistmine: kursus „Majanduspoliitika ja mõju uuringud“ võimaldab osalejatel mõista süvitsi majanduspoliitika kujundamist ja selle mõju. See aine on eriti väärtuslik neile, kes soovivad paremini mõista poliitikakujundamise tagamaid ja osaleda tulemuslike strateegiate loomisel.

Mikrokraadiprogramm pakub olulisi ja ajakohaseid teadmisi neile, kes soovivad olla avaliku sektori innovatsiooni ja majanduspoliitika eestvedajad.

 • Avaliku sektori juhid ja liidrid
 • Keskastme juhid, kes kavatsevad saada avaliku sektori (riigi- või linnaasutused või rahvusvahelised organisatsioonid) tippjuhiks
 • Majandus- ja innovatsioonipoliitika kujundajad
 • Avaliku sektori spetsialistid ja juhid, kes on puhke- või vaheaastal
 • Konsultatsiooni- ja audiitorfirmade töötajad
 • Erasektori kesk- ja tippastme juhid, kes plaanivad liikuda või on liikunud avalikku sektorisse
 • Poliitikud (sh poliitikat kujundama hakkavad ettevõtjad) ja nõunikud
 • Rahvusvaheliste organisatsioonide töötajad
 • Kutse- ja tööstusorganisatsioonide töötajad ja juhid
 • Riigi- või linnaettevõtete töötajad
 • Ülikoolide ja teiste arendusasutuste juhid ja töötajad

Kadri Ukrainski, programmijuht, majandusteaduskonna asejuhataja teaduse alal, teadus- ja innovatsioonipoliitika professor, CDL-Estonia harujuht

Rainer Saks, CybExer Technologiese juhatuse liige, endine Välisluureameti peadirektor ja Välisministeeriumi kantsler

Ott Pärna, majandusteaduskonna külalisprofessor, tervislikke eluviise edendava sotsiaalse ettevõtte SCULT.org tegevjuht

Mikko Kosonen, Aalto Ülikooli nõukogu esimees, Soome innovatsioonifondi Sitra endine president ja Nokia strateegiajuht

Geoff Mulgan, Londoni Ülikooli Kolledži ühisaru, avaliku politika ja sotsiaalse innovatsiooni professor, Ühendkuningriigi innovatsioonifondi Nesta endine juht

Maryna Tverdostup, Viini Rahvusvaheliste Majandusuuringute Instituudi majandusteadlane

Jari Romanainen, Technopolis Groupi poliitikanõunik, Soome innovatsiooniagentuuri Tekes endine strateegiajuht

Oleksandr Dorokhov, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna külalisprofessor

Nino Kokashvili, KPMG UK infrastruktuuri nõuandekogu juht

Tõnis Tänav, Eesti Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi innovatsiooni ja strateegia asekantsler

Tarmo Puolokainen, Swedbank Eesti analüüsi- ja planeerimisosakonna juht

Mikrokraadiprogrammi läbinud õppija

 • oskab analüüsida majandus- ja innovatsioonipoliitikat, hinnata ja juhtida keerulisi programme;
 • oskab töötada keeruliste probleemidega ning kavandada sobivaid kohalikke, riiklikke ja globaalseid poliitikaid ja lahendusi;
 • saab aru ettevõtluse, innovatsiooni, eestvedamise ja juhtimise olemusest avalikus sektoris;
 • tunneb rahvusvahelisi parimaid praktikaid ja suudab asuda juhtrolli konkreetses avaliku sektori valdkonnas;
 • suudab oma valdkonda, organisatsiooni või ka riiki tervikuna veenvalt turundada, jutustades laiemaid kasusid peegeldava narratiivi;
 • mõistab nii organisatsiooni kui ka eneseturunduse olulisust ja võtteid;
 • mõistab suure ühiskonna filosoofiat ning saab aru sotsiaalse innovatsiooni ja ettevõtluse rollist riigi arengus.

Programm koosneb viiest kevadsemestril antavast õppeainest, kus käiakse koos magistriõppekava „Kaasaegne majandus“ ja „Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamisel“ üliõpilastega. Õppesessioonid on kavas kaks korda kuus.

Iga õppeaine toimumisajad leiab õppeaine lehelt.

 

Vastuvõtu eelduseks on 1) bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ja 2) motivatsioonikirja esitamine.

Kursusele registreerumisel palume sisestada lühikese motivatsioonikirja väljale „täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega“. Esitage motivatsioonikirjas oma haridus- ja tööalane taust ning lühike põhjendus, miks soovite programmis osaleda.

Kui olete eelnevad õpingud lõpetanud väljaspool Tartu Ülikooli, palume esitada haridust tõendava dokumendi, mille palume saata aadressil kersti.kurri@ut.ee kursusele registreerumise tähtajaks.

Loe lisaks ja registreeru

Registreerumise lõpuni on jäänud

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunde

Milliseid võimalusi pakub mikrokraadiprogramm?

Tutvu kõigi majandusteaduskonna mikrokraadiprogrammidega

Programmijuht

Ott Pärna
Sotsiaalteaduste valdkond
Majandusteaduskond
külalisprofessor 0,7 k
Narva mnt 18–4012
Ott Pärna
Sotsiaalteaduste valdkond
Majandusteaduskond
külalisprofessor 0,7 k
Narva mnt 18–4012
Karjäärirännak

Karjäärirännak 2024

mees loeb dokumenti

Uuest õppeaastast muutuvad tasuta õppimise tingimused

Kai-Mell

Kuidas ideed lendama panna