Autor:
Andero Kalju

Ettevõtluse mikrokraadiprogramm

Ettevõtluse mikrokraadiprogramm on loodud selleks, et toetada nii alustavaid kui ka juba tegutsevaid ettevõtjaid. Programmis keskendutakse äriideede väljatöötamisele, elluviimisele ja rahastamisele. See sobib ideaalselt neile, kes soovivad saada käegakatsutavaid ettevõtlusteadmisi ja -oskusi . Osalejad saavad õppida oma ala ekspertidelt, kes aitavad neil viia oma äriideed rahvusvahelisele tasandile. Programm ühendab teoreetilised teadmised praktiliste oskustega. 

Õppekeel: eesti
Toimumisaeg: 05.02.2024 – 31.01.2025. Vaata täpsemaid kuupäevi altpoolt.
Maht: 15 EAP-d
Hind: 2000 eurot
Toimumiskoht: Tartu
Õppevorm: põimõpe
Registreerumine algab: 01.12.2023
Registreerumise tähtaeg: 21.01.2024
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale: jah
Lisateave: Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, 737 6313

Mikrokraadiprogrammis keskendutakse äriidee loomisele, arendamisele ja rakendamisele ning jõutakse äri- ja finantseerimisplaanini. Kõiki etappe vaadeldakse laiemalt, samuti uuritakse, kuidas ideed paremini turundada ja minna rahvusvahelisele turule.

Programm sobib neile, kes soovivad alustada oma ettevõttega või on seda juba teinud ning soovivad saada lisateadmisi ja -oskusi, kuidas Eesti turul paremini tegutseda või muutuda rahvusvaheliseks ettevõtteks.

Õppejõududeks on Tartu Ülikooli töötajad ja ülikoolivälised praktikud

Indrek Jakobson, Priit Sander, Mervi Raudsaar, Kaire Vahejõe, Kristian Pentus, Tairi Leis, Tiia Vissak, James S. York

Mikrokraadiprogrammi läbinu

  • oskab välja arendada tervikliku ettevõtlusprotsessi alates ideest kuni toote või teenuse prototüübini ning seda protsessi juhtida;
  • oskab rakendada omandatud teadmisi ettevõtte loomiseks, juhtimiseks ja arendamiseks;
  • tunneb piirkonna ja üleilmse majanduskeskkonna arengusuundumusi ning oskab oma ideed või ettevõtet selles kontekstis positsioneerida;
  • suudab töötada nii üksi kui ka meeskonnaliikmena;
  • teab ja oskab valida idee elluviimiseks sobivaid strateegiaid ja ärimudeleid (nt tehnoloogiafirma, üleilmastumine);
  • oskab analüüsida ja korraldada organisatsiooni tööd, tuginedes teoreetilistele teadmistele organisatsiooniteooriast, teadmusjuhtimisest ja eestvedamisest;
  • oskab rakendada kasvu(väike)firma finantsstrateegiat, otsida ja leida rahastust, pidada juhtimisarvestust, juhtida finantsvahendeid ja ennetada finantsriske;
  • tunneb äri- ja rahastusplaani põhimõtteid ja oskab neid oma ettevõttele koostada;
  • orienteerub ettevõtlus-, teadus- ja innovatsioonipoliitikas ning ettevõtluse ökosüsteemis ja toetusmeetmetes ning teab sektori eripärasid;
  • suudab luua idee, mille viib välisturule.

Õppetöö toimub 2024. aasta kevadel ja sügisel.

Õppetöö toimub koos magistriõppekava „Kaasaegne majandus“ üliõpilastega. Kevadsemestril on õppesessioonid kavandatud N–L. Õppeainete toimumisajad leiab mikrokraadiprogrammi lehelt.

Vastuvõtu eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning motivatsioonikiri. Palume motivatsioonikirja sisestada kursusele registreerumisel väljale „täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega“.

Esitage motivatsioonikirjas oma haridus- ja tööalane taust ning lühike põhjendus, miks soovite programmis osaleda.

Kui olete eelnevad õpingud lõpetanud väljaspool Tartu Ülikooli, palume esitada haridust tõendava dokumendi, mille palume saata aadressil kersti.kurri@ut.ee 21. jaanuariks 2024.

Vastuvõtuotsus tehakse hiljemalt 31. jaanuaril 2024. Kohtade arv on piiratud.

Loe lisaks ja registreeru

Startup Day 2023
Praktiline töö sTARTUp Dayl
Õppeaine raames minnakse sTARTUp Dayle, kus valitakse kuulamiseks neli pitchi ja osaletakse demoalal kahes ostumüsteeriumi ülesandes. Nende tegevuste põhjal koostatakse pärast üritust eneserefleksioon, milles analüüsitakse kogetut ja õpitud õppetunde.
Registreerimise lõpuni on jäänud

Milliseid võimalusi pakub mikrokraadiprogramm?

Tutvu kõigi majandusteaduskonna mikrokraadiprogrammidega

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunde

Programmijuht

Mervi Raudsaar
Majandusteaduskond
Ettevõtluse õppetool
õppetooli juhataja, ettevõtluse kaasprofessor
Narva mnt 18-4042
+372 737 6362
Mervi Raudsaar
Majandusteaduskond
Ettevõtluse õppetool
õppetooli juhataja, ettevõtluse kaasprofessor
Narva mnt 18-4042
+372 737 6362