Ettevõtluse mikrokraad

Mikrokraadiprogrammi eesmärk on arendada välja ettevõtlusprotsessi elluviimiseks vajalikud põhikompetentsid.

Õppekeel: eesti
Toimumisaeg: 01.02.2023–04.02.2024, vaata täpsemalt altpoolt
Maht: 15 EAP-d
Hind: 2000 eurot
Toimumiskoht: Tartu
Õppevorm: põimõpe
Registreerumise tähtaeg:  29.01.2023 (pikendatud)
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale: jah
Lisateave: Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, 737 6313

Mikrokraadiprogrammis keskendutakse äriidee loomise, arendamise ja rakendamise protsessile ning jõutakse äri- ja finantseerimisplaanini. Põhiprotsessi etappe läbides käsitletakse ettevõtluse idee arendamise ja juhtimise teemat ka laiemalt, samuti vaadeldakse, kuidas paremini turundada ja minna rahvusvahelisele turule.

Programm sobib neile, kes soovivad alustada oma ettevõttega või on seda juba teinud ning soovivad saada lisateadmisi ja -oskusi, kuidas tegutseda paremini Eesti turul või muutuda rahvusvaheliseks ettevõtteks.

Õppejõududeks on Tartu Ülikooli vähemalt magistrikraadiga töötajad ja praktikud väljastpoolt ülikooli.

Mikrokraadiprogrammi läbinu

 • oskab välja arendada ja juhtida terviklikku ettevõtlusprotsessi alates ideest kuni toote või teenuse prototüübini;
 • oskab rakendada omandatud teadmisi ettevõtte loomiseks, ettevõtte juhtimiseks ja arendamiseks;
 • tunneb piirkonna ja üleilmse majanduskeskkonna arengusuundumusi ning oskab oma ideed või ettevõtet selle kontekstis positsioneerida;
 • suudab töötada nii üksi kui ka meeskonnaliikmena;
 • teab ja oskab valida idee elluviimiseks sobivaid strateegiaid ja ärimudeleid (nt tehnoloogiafirma, globaliseerumine);
 • oskab analüüsida ja rakendada organisatsiooni tööd, tuginedes teoreetilistele teadmistele organisatsiooniteooriast, teadmusjuhtimisest ja eestvedamisest;
 • oskab rakendada kasvu(väike)firma finantsstrateegiat, otsida ja leida rahastust, pidada juhtimisarvestust, juhtida finantsvahendeid ja ennetada finantsriske;
 • tunneb äri- ja finantseerimisplaani põhimõtteid ja oskab koostada oma ettevõttele äri- ja finantseerimisplaani;
 • orienteerub ettevõtlus-, teadus- ja innovatsioonipoliitikas ning oskab neid rakendada, orienteerub ettevõtluse ökosüsteemis ja toetusmeetmetes ning teab sektori eripärasid;
 • suudab luua idee, mille viib välisturule.

Õppetöö toimub 2022/2023. õppeaasta kevadsemestril ja 2023/2024. õppeaasta sügissemestril ning koosneb neljast õppeainest:

 

Õppetöö toimub koos kaasaegse majanduse magistriõppega. Kevadsemestril on õppesessioonid kavandatud N–L:

 • 10.–11. ja 18. veebruaril.
 • 3.–4. ja 17. märtsil.
 • 12.–13. ja 25. mail.

Vastuvõtu eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning motivatsioonikirja esitamine.


Lühikese motivatsioonikirja palume sisestada kursusele registreerumisel väljale „täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega“. Palun esitage seal oma hariduslik ja tööalane taust ning lühike põhjendus, miks soovite programmis osaleda.
Kui olete eelnevad õpingud lõpetanud väljaspool Tartu Ülikooli, on vajalik esitada haridust tõendav dokument, mille palume saata aadressil kersti.kurri@ut.ee hiljemalt 22. jaanuariks 2023.
Vastuvõtuotsus tehakse hiljemalt 25. jaanuaril 2023.

Loe lisaks ja registreeru

Milliseid võimalusi pakub mikrokraadiprogramm?

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunde

Registreerimise lõpuni on jäänud

Programmijuht

Mervi Raudsaar
Majandusteaduskond
Ettevõtluse õppetool
õppetooli juhataja, ettevõtluse kaasprofessor
Narva mnt 18-4042
+372 737 6362
Mervi Raudsaar
Majandusteaduskond
Ettevõtluse õppetool
õppetooli juhataja, ettevõtluse kaasprofessor
Narva mnt 18-4042
+372 737 6362