Ettevõtte rahandus

Ettevõtte rahanduse mikrokraadi eesmärgiks on pakkuda kaasaegseid teadmisi finantsjuhtimisalaste otsuste (investeerimisotsused, finantseerimisotsused jt) langetamiseks ettevõttes.

Õppekeel: Eesti
Toimumisaeg: 01.02.2023 - 04.02.2024, vaata täpsemalt altpoolt
Maht: 15 EAP 
Hind: 1800 EUR
Toimumiskoht: Tartu
Õppevorm: Põimõpe
Registreerumise tähtaeg: 29.01.2023 (pikendatud)
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale: Jah
Täiendav info: Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, +372 737 6313

Loengukursuste käigus omandavad õppijad süvateadmised olulisemate ettevõtte finantsotsuste (investeerimisotsused, finantseerimisotsused jm) analüüsimiseks ja langetamiseks võttes arvesse Eesti majanduskeskkonna eripärasid.

Lisaks finantsjuhtimisealastele süvateadmistele omandavad õppijad täiendavaid oskusi tabelarvutusprogrammi MS-Excel kasutamiseks.

Õppejõud on oma valdkonna tunnustatud professionaalid, kelle on ulatuslik kogemus ettevõtete nõustamisel (sh ettevõtete väärtuse hindamine, majandusliku kahju hindamine, saneerimiskavade hindamine jms).

 

Õppima ootame ettevõtete praeguseid ja tulevasi finantsjuhte, -analüütikuid ja –spetsialiste ning ka teisi ettevõttes finantsotsuseid langetavaid isikuid (sh ettevõtte juhtimisorganite liikmed), kes soovivad täiendada nii oma rahandusalaseid teadmisi kui ka praktilisi oskusi.

Õppejõududeks on pikaajalise kogemusega TÜ õppejõud, kes akadeemilise tegevuse kõrvalt tegelevad aktiivselt ka ettevõtete nõustamise ja eksperthinnangute koostamisega kohtutele. Lisaks on õppetöösse kaasatud mitmeid külalisesinejaid erinevatest organisatsioonidest ja ettevõtetest (nt BaltCap)


 

Mikrokraadi omandamise käigus saadud teadmised ja oskused aitavad kaasa teadlikumate finantsotsuste langetamisele ettevõtte juhtimisel ja on seetõttu eriti olulised ettevõtte finantsilise tulemuslikkuse suurendamisel ja väärtuse kasvatamisel. Oskus mõelda finantsilise tulemuslikkuse ja ettevõtte väärtuse maksimeerimise keskselt aitab kaasa tööalasele karjäärile hõlbustades töötaja liikumist operatiivselt otsustustasandilt strateegilisele otsustustasandile.

Programm koosneb neljast õppeainest, millest kaks õppeainet "Ettevõtte rahandus" (6EAP) ja "Alustava ettevõtte rahastamine" (3 EAP) toimuvad 2023. aasta kevadsemestril ning kaks õppeainet "Ettevõtte väärtuse juhtimine" (3 EAP) ja "Finantsmodelleerimine" (3 EAP) toimuvad 2023. aasta sügissemestril.

Toimumisajad kevadsemestril: 

11. ja 17.-18. veebruar
4., 17.-18. ja 30. märts
1., 13., ja 29. aprillil
12.-13. ja 25. mail 2023. 

Vastuvõtu eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning vähemalt 3 aastane töökogemus.

Motivatsioonikirja nõuded:
Motivatsioonikiri sisestada kursusele registreerumisel väljale "täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega".
Motivatsioonikirjas palun vastake järgmisele küsimustele:
1) Milline on teie eelnev haridus?
2) Milline on teie töökogemus?
3) Miks soovite õppida sellel täiendõppekursusel?

Vastuvõtuotsus tehakse hiljemalt 25. jaanuaril 2023.

 

Loe lisaks ja registreeri siin

Registreerimise lõpuni on jäänud

Milliseid võimalusi pakub mikrokraadiprogramm?

Tutvu kõigi majandusteaduskonna mikrokraadiprogrammidega

Programmijuht

Priit Sander
Majandusteaduskond
Rahanduse ja majandusarvestuse õppetool
rahanduse kaasprofessor
Narva mnt 18-4025
Priit Sander
Majandusteaduskond
Rahanduse ja majandusarvestuse õppetool
rahanduse kaasprofessor
Narva mnt 18-4025
#ettevõtlus #kestlikkus
Green Hexagon

Startup Lab invites to participate in international online pre-incubation programme focusing on green solutions

#õppimine #vilistlane
mentorlus_Foto_UT_Johan-Paul_Hion.jpeg

Tartu Ülikooli üliõpilasi ja vilistlasi oodatakse osalema mentorlusprogrammis

#õppimine #sisseastumine

Quantitative Economics people

Quantitative Economics people