Ettevõtte rahandus

Ettevõtte rahanduse mikrokraadiprogrammi eesmärk on pakkuda kaasaegseid teadmisi finantsjuhtimisotsuste (investeerimine, rahastamine jt) langetamiseks ettevõttes.

Õppekeel: eesti
Toimumisaeg: kevad 2024
Maht: 15 EAP-d
Hind: 1800 eurot
Toimumiskoht: Tartu
Õppevorm: põimõpe
Registreerumise tähtaeg: sügis 2023
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale: jah
Lisateave: Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, 737 6313

Programmis käigus omandavad õppijad süvateadmised ettevõtte olulisemate finantsotsuste (investeerimine, rahastamine jm) analüüsimiseks ja langetamiseks, võttes arvesse Eesti majanduskeskkonna eripärasid.

Lisaks finantsjuhtimise süvateadmistele omandavad õppijad tabelarvutusprogrammi MS-Excel kasutamise oskusi.

Õppejõud on oma valdkonna tunnustatud professionaalid, kellel on ulatuslik kogemus ettevõtete nõustamisel (sh ettevõtete väärtuse hindamine, majandusliku kahju hindamine, saneerimiskavade hindamine jm).

 

Ootame õppima ettevõtete praeguseid ja tulevasi finantsjuhte, -analüütikuid ja –spetsialiste ning ka teisi ettevõttes finantsotsuseid langetavaid isikuid (sh ettevõtte juhtimisorganite liikmed), kes soovivad täiendada nii oma rahandusteadmisi kui ka praktilisi oskusi.

Õppejõududeks on pikaajalise kogemusega TÜ töötajad, kes nõustavad akadeemilise tegevuse kõrval aktiivselt ettevõtteid ja koostavad kohtutele eksperdihinnanguid. Lisaks on õppetöösse kaasatud külalisesinejad eri organisatsioonidest ja ettevõtetest (nt BaltCap)


 

Mikrokraadiprogrammis saadud teadmised ja oskused aitavad kaasa teadlikumate finantsotsuste langetamisele ettevõtte juhtimisel ja on seetõttu eriti olulised ettevõtte finantsilise tulemuslikkuse suurendamisel ja väärtuse kasvatamisel. Oskus mõelda finantsilise tulemuslikkuse ja ettevõtte väärtuse maksimeerimise keskselt aitab kaasa tööalasele karjäärile hõlbustades töötaja liikumist operatiivselt otsustustasandilt strateegilisele otsustustasandile.

Programm koosneb neljast õppeainest. Ained „Ettevõtte rahandus“ (6 EAP-d) ja „Alustava ettevõtte rahastamine“ (3 EAP-d) toimuvad 2023. aasta kevadsemestril ning „Ettevõtte väärtuse juhtimine“ (3 EAP-d) ja „Finantsmodelleerimine“ (3 EAP-d) 2023. aasta sügissemestril.

Toimumisajad kevadsemestril: 

11. ja 17.–18. veebruar
4., 17.–18. ja 30. märts
1., 13., ja 29. aprill
12.–13. ja 25. mai

Vastuvõtu eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning vähemalt kolmeaastane töökogemus.

Motivatsioonikirja palume sisestada kursusele registreerumisel väljale „täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega“.

Motivatsioonikirjas palun vastake järgmisele küsimustele.
1) Milline on teie eelnev haridus?
2) Milline on teie töökogemus?
3) Miks soovite selles mikrokraadiprogrammis õppida?


Vastuvõtuotsus tehakse hiljemalt jaanuaris 2024.

 

Loe lisaks ja registreeru

Milliseid võimalusi pakub mikrokraadiprogramm?

Tutvu kõigi majandusteaduskonna mikrokraadiprogrammidega

Programmijuht

Priit Sander
Majandusteaduskond
Rahanduse ja majandusarvestuse õppetool
rahanduse kaasprofessor
Narva mnt 18-4025
Priit Sander
Majandusteaduskond
Rahanduse ja majandusarvestuse õppetool
rahanduse kaasprofessor
Narva mnt 18-4025
Delta karjääripäev 2023.jpg

Delta karjääripäev 2024

Tudengid

Õpi eksternina majandusteaduskonnas

Tartu raekoja platsi hooned.

Ettevõtluskonverents ja doktorantide suvekool ESU 2023