Autor:
Andero Kalju

Ettevõtte rahandus

Ettevõtte rahanduse mikrokraadiprogrammi eesmärk on pakkuda kaasaegseid teadmisi finantsjuhtimisotsuste (investeerimine, rahastamine jt) langetamiseks ettevõttes.

Õppekeel: eesti
Toimumisaeg: 05.02.2024 – 31.01.2025. Vaata täpsemaid kuupäevi altpoolt.
Maht: 15 EAP-d
Hind: 1800 eurot
Toimumiskoht: Tartu ja veeb. Vaata täpsemalt altpoolt.
Õppevorm: põimõpe
Registreerumine algab: 01.12.2023
Registreerumise tähtaeg: 21.01.2024
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale: jah
Lisateave: Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, 737 6313

Programmi käigus omandavad õppijad süvateadmised ettevõtte olulisemate finantsotsuste (investeerimine, rahastamine jm) analüüsimiseks ja langetamiseks, võttes arvesse Eesti majanduskeskkonna eripärasid.

Lisaks finantsjuhtimise süvateadmistele omandavad õppijad tabelarvutusprogrammi MS Excel kasutamise oskusi.

Õppejõud on oma valdkonna tunnustatud professionaalid, kellel on ulatuslik kogemus ettevõtete nõustamisel (sh ettevõtete väärtuse, majandusliku kahju, saneerimiskavade hindamine jm).

 

Ootame õppima ettevõtete praeguseid ja tulevasi finantsjuhte, -analüütikuid, -spetsialiste, ettevõtte juhtimisorganite liikmeid ja teisi ettevõttes finantsotsuseid langetavaid huvilisi, kes soovivad täiendada nii oma rahandusteadmisi kui ka praktilisi oskusi.

Õppejõududeks on pikaajalise kogemusega TÜ rahanduse kaasprofessor Priit Sander ja rahanduse nooremlektor Mark Kantšukov, kes nõustavad akadeemilise tegevuse kõrval aktiivselt ettevõtteid ja koostavad kohtutele eksperdihinnanguid. Lisaks on õpetama kutsutud praktikud eri organisatsioonidest ja ettevõtetest (PwC, EY). Üks külalisesineja on Indrek Jakobson.

 

Mikrokraadiprogrammis saadud teadmised ja oskused aitavad kaasa finantsotsuste teadlikumale langetamisele ettevõtte juhtimisel ja on seetõttu eriti olulised ettevõtte tulemuslikkuse suurendamisel ja väärtuse kasvatamisel. Programmi läbimine aitab ettevõtte fintantstöötajal liikuda hõlpsamini operatiivselt otsustustasandilt strateegilisele.

Programm koosneb neljast õppeainest. Ained „Ettevõtte rahandus“ (6 EAP-d) ja „Alustava ettevõtte rahastamine“ (3 EAP-d) toimuvad 2024. aasta kevadsemestril ning „Ettevõtte väärtuse juhtimine“ (3 EAP-d) ja „Finantsmodelleerimine“ (3 EAP-d) 2024. aasta sügissemestril.

Õppetöö on kohapeal, kuid kantakse üle (ja salvestatakse) ka veebis.

Kevadsemestril leiab iga õppeaine toimumisajad mikrokraadiprogrammi veebilehelt.

Sügissemestri tunniplaan valmib mais 2024.

 

Vastuvõtu eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning vähemalt kolmeaastane töökogemus.

Motivatsioonikirja palume sisestada kursusele registreerumisel väljale „täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega“.

Motivatsioonikirjas palun vastake järgmisele küsimustele.
1) Milline on teie eelnev haridus?
2) Milline on teie töökogemus?
3) Miks soovite selles mikrokraadiprogrammis õppida?

Vastuvõtuotsus tehakse hiljemalt 31. jaanuaril 2024. Kohtade arv on piiratud.

Loe lisaks ja registreeru

Registreerumise lõpuni on jäänud

Milliseid võimalusi pakub mikrokraadiprogramm?

Tutvu kõigi majandusteaduskonna mikrokraadiprogrammidega

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunde

Programmijuht

Priit Sander
Majandusteaduskond
Rahanduse ja majandusarvestuse õppetool
rahanduse kaasprofessor
Narva mnt 18-4025

Rektori tegevusvaldkond
auditikomitee liige
Priit Sander
Majandusteaduskond
Rahanduse ja majandusarvestuse õppetool
rahanduse kaasprofessor
Narva mnt 18-4025

Rektori tegevusvaldkond
auditikomitee liige