Autor:
DALL*E

Kliendipsühholoogia mikrokraadiprogramm

Kliendipsühholoogia mikrokraadiprogramm on mõeldud inimestele, keda huvitab tarbijakäitumine, otsuste langetamine ja nende teadmiste alusel paremate kommunikatsioonimaterjalide ja -strateegiate väljatöötamine. Muu hulgas pakutakse osalejatele neuroturunduse kursust, kus pakutakse põnevaid uusi vaatenurki tootearenduse, reklaammaterjalide, tootepakendite, kodulehtede ja e-poodide kohta ning hinnatakse pilgu ja emotsioonide rolli tarbijakäitumises. Kuna ümbritsevaid sõnumeid on palju ja eristuda on keeruline, siis uuritakse, kuidas saavad ettevõtted võita klientide tähelepanu ja mõjutada kliendi ostuprotsessi etappe.

Tugeva turundusstrateegia aluseks on teadmised, mis aitavad mõista klienti ja tema otsuste tagamaid. Tule õpi seda kliendipsühholoogia mikrokraadiprogrammis.

Tanel Mehine, programmijuht

Õppekeel: Eesti
Toimumisaeg: 05.02.–16.06.2024, vaata täpsemalt altpoolt
Maht: 15 EAP-d
Hind: 2000 eurot
Toimumiskoht: Tartu
Õppevorm: põimõpe
Registreerumine algab: 01.12.2023
Registreerumise tähtaeg: 21.01.2024
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale: jah
Lisateave: Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, 737 6313

  • Programmi jooksul läbitavad ained ühendavad teoreetilised teadmised ja praktilised kogemused.
  • Sobivuse korral on võimalik õppijail lähtuda juhtumite lahendamisel ja kodutöödes enda ettevõtte tegevusest, teha sellekohaseid uuringuid ja saada nende kohta tagasisidet.
  • Aines osalevad magistriõppekava „Kaasaegne majandus“ turunduse suuna üliõpilased (turundusjuhid, spetsialistid), kellega koos kodutöid tehes ja teadmisi vahetades muutub aine veelgi väärtuslikumaks.
  • Osalejad saavad praktilise kogemuse ka unikaalses Tartu Ülikooli neuroturunduse laboris, kus nad saavad kavandada ja ellu viia neuroturunduse uuringuid (vt Tartu Ülikooli neuroturunduse labori Linked.in)

 

Programm sobib turundusspetsialistidele, tootearendajatele, teenindusjuhtidele, aga ka ettevõtjatele, kes soovivad mõista, luua või arendada väärtuspakkumisi kliendipsühholoogia võimaluste abil.

 

Õppejõududeks on turunduse professor Andres Kuusik, turunduse nooremlektorid Kristian Pentus, Tanel Mehine ja Kerli Ploom. Lisaks on õppetöösse kaasatud eksperte ja külalisesinejaid, kes täiendavad akadeemilisi teadmisi rohkete näidetega praktikast ning tutvustavad eri tööriistu ja meetodeid.

 

Programmi läbinud õppija

  • tunneb tarbijakäitumise teooriaid
  • teab praktilisi võtteid, mille alusel luua ja täiustada klienditeekondi
  • oskab teha neuroturunduse uuringuid. 
  • tunneb turundus- ja kommunikatsioonipõhimõtteid ning oskab neid rakendada
  • on valmis planeerima turundus- ja kommunikatsiooniprotsesse ning koostama neuroturunduse teadmiste põhjal turundusmaterjale

 

2024. aasta kevadel toimub õppetöö koos magistriõppekava „Kaasaegne majandus“ üliõpilastega. Õppesessioonid on kavandatud nädala teise poolde ja toimuvad 17. ja 29. veebruaril, 8.–9. ja 21.–23. märtsil, 5.–6. ja 20. aprillil, 3.–4., 16.–17. ja 30.–31. mail ning 14. juunil. Iga õppeaine toimumisajad leiab selle lehelt:

 

Vastuvõtu eelduseks on 1) bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ja 2) motivatsioonikirja esitamine.

Kursusele registreerumisel palume sisestada lühikese motivatsioonikirja väljale „täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega“. Esitage motivatsioonikirjas oma haridus- ja tööalane taust ning lühike põhjendus, miks soovite programmis osaleda.

Kui olete eelnevad õpingud lõpetanud väljaspool Tartu Ülikooli, palume esitada haridust tõendava dokumendi, mille palume saata aadressil kersti.kurri@ut.ee hiljemalt 21. jaanuaril 2024.

Vastuvõtuotsus tehakse hiljemalt 31. jaanuaril 2024. Kohtade arv on piiratud.

 

Loe lisaks ja registreeru

Image
Kliendipsüholoogia
Registreerimise lõpuni on jäänud

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunde

Milliseid võimalusi pakub mikrokraadiprogramm?

Tutvu kõigi majandusteaduskonna mikrokraadiprogrammidega

Programmijuht

Tanel Mehine
Majandusteaduskond
Turunduse õppetool
turunduse nooremlektor
Narva mnt 18–4032
+372 737 6321
Tanel Mehine
Majandusteaduskond
Turunduse õppetool
turunduse nooremlektor
Narva mnt 18–4032
+372 737 6321
Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

Karjäärirännak

Karjäärirännak 2024