Kliendipsühholoogia mikrokraadiprogramm

Kliendipsühholoogia mikrokraad on suunatud inimestele, kes on huvitatud tarbijakäitumisest, otsuste langetamisest ja nende teadmiste alusel paremate kommunikatsioonimaterjalide ja -strateegiate väljatöötamisest. Mikrokraad annab ka põnevaid uusi vaatenurki tootearenduse, reklaammaterjalide, tootepakendite, kodulehtede-epoodide spektris läbi neuroturunduse aine, kus hinnatakse pilgu ja emotsioonide rolli tarbijakäitumises. 

Võita klientide tähelepanu, panna tundma huvi ning osaleda kliendi ostuprotsessi teisteski etappides ei ole ettevõtete jaoks lihtne, kuna ümbritsevaid sõnumeid on palju ja eristuda keeruline. Seega teadmised, mis aitavad mõista klienti ja tema otsuste tagamaid, on tugeva turundusstrateegia aluseks. Tule õpi seda kliendipsühholoogia mikrokraadiprogrammis.

Õppekeel: Eesti
Toimumisaeg: 01.02.2023 - 25.06.2023, vaata täpsemalt altpoolt
Maht: 15 EAP
Hind: 2000 EUR
Toimumiskoht: Tartu
Õppevorm: Põimõpe
Registreerumise tähtaeg: 29.01.2023 (pikendatud)
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale: Jah
Täiendav info: Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, +372 737 6313

 • Programmi jooksul läbitavad ained integreerivad teoreetilised teadmised ja praktilised kogemused.
 • Sobivusel on võimalik õppijail kasutada kaasustes ja kodutöödes enda ettevõtet, viia läbi uuringuid ning saada professionaalset tagasisidet.
 • Aines osalevad Kaasaegse majanduse turunduse suuna magistrandid (turundusjuhid, spetsialistid), kellega koos kodutöid tehes ja teadmisi vahetades muutub aine veelgi väärtuslikumaks.
 • Programmis osalejad saavad praktilise kogemuse ka unikaalses Tartu Ülikooli neuroturunduselaboris disainides ja läbi viies ise erinevaid neuroturunduse uuringuid.

 

Programm sobib turundusspetsialistidele, tootearendajatele, teenindusjuhtidele aga ka laiemalt ettevõtjatele, kes soovivad mõista, luua või arendada väärtuspakkumist läbi kliendipsühholoogia võimaluste.

 

Õppejõududeks on pikaajalise kogemusega TÜ õppejõud prof Urmas Varblane, Kristian Pentus, Tanel Mehine. Lisaks on õppetöösse kaasatud mitmeid oma ala eksperte ja külalisesinejaid, kes täiendavad akadeemilisi teadmisi rohkete näidetega praktikast, tutvustavad tööriistu ja meetodeid.

 

 • Pärast mikrokraadi omandamist tunned erinevaid tarbijakäitumise teooriaid ning praktilisi võtteid, mille alusel on võimalik luua ja täiustada tänaseid klienditeekondi.
 • Programmis osalejad saavad praktilise kogemuse ka unikaalses Tartu Ülikooli neuroturunduselaboris disainides ja läbi viies ise erinevaid neuroturunduse uuringuid. (vt. ka Tartu Ülikooli Neuroturunduse labori linked.in-i)
 • Tunned turunduskommunikatsiooni printsiipe ja oskad neid rakendada turundustegevustes.
 • Kuna mõistad tarbijakäitumist ja tarbijate käitumist, oled valmis planeerima turunduskommunikatsiooniprotsesse ning täiustama turunduslikke materjale neuroturunduse teadmisi aluseks võttes.

 

2022/2023. õppeaastal programm koosneb kolmest õppeainest kevadsemestril, mida loetakse koos Kaasaegse majanduse magistriprogrammiga. Õppeaineteks on:

Õppesessioonid on kavandatud N-L:

 • 9.-11. ja 16.-18. veebruaril.
 • 2.-4. ja 16.-18. märtsil.
 • 30.märtsil - 1. aprillil
 • 13.-15. ja 27.-29. aprillil.
 • 11.-13. ja 25.-27. mail.
 • 8.-10. juunil. 

Vastuvõtu eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning motivatsioonikirja esitamine. Lühikese motivatsioonikirja palume sisestada kursusele registreerumisel väljale "täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega".

Palun tooge motivatsioonikirjas välja oma hariduslik (s.h erinevad turundusega seotud erialad, õppeained, koolitused) ja tööalane taust, lisaks lühike põhjendus, miks soovite programmis osaleda.
Kui olete eelnevad õpingud lõpetanud väljaspool Tartu Ülikooli, siis on vajalik esitada haridust tõendav dokument, mille palume saata aadressil kersti.kurri@ut.ee hiljemalt 22. jaanuariks 2023.
Vastuvõtuotsus tehakse hiljemalt 25. jaanuaril 2023. Kohtade arv on piiratud.

 

Loe lisaks ja registreeri siin

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunde

Milliseid võimalusi pakub mikrokraadiprogramm?

Tutvu kõigi majandusteaduskonna mikrokraadiprogrammidega

Registreerimise lõpuni on jäänud

Programmijuht

Tanel Mehine
Majandusteaduskond
Turunduse õppetool
turunduse nooremlektor
Narva mnt 18-4032
+372 737 6321
Tanel Mehine
Majandusteaduskond
Turunduse õppetool
turunduse nooremlektor
Narva mnt 18-4032
+372 737 6321
Tudengid

Õpi eksternina majandusteaduskonnas

Inimeste siluetid päikeseloojangu taustal. Inimesed hüppavad õhku.

Seminar „Kuidas hoida töötajate tööheaolu?“

Ivan Sergejev

Mikrokraadiprogramm annab uues töövaldkonnas kindlustunde